Otevřený dopis panu profesorovi Václavu Bělohradskému

Fenomén Schwarzenberg je výrazem vzdoru občanské společnosti proti diktátu médií

20. 1. 2013 / Hynek Jeřábek

čas čtení 2 minuty

Vážený pane profesore,

v devadesátých letech jsem rád četl Vaše fejetony později shrnuté do dvou knížek Přirozený svět jako politický problém a Myslet zeleň světa. Nyní se však musím ohradit proti jednostrannosti Vašeho článku hýřícího slovy "simulakrum" a "fetiš". Věc je daleko jednodušší, než jak ji líčíte, píše Hynek Jeřábek. Obraz Karla Schwarzenberga nevytvořila mediální fronta nebo kulturní fronta či akademická fronta. Jak si každý soudný čtenář může sám ověřit, obraz Karla Schwarzenberga zformulovali jeho podporovatelé na sociální síti. Počínaje koncem září (a nikoliv až v týdnu před prvním kolem voleb) posílali na webové stránky www.volimkarla.cz své krátké formulace, zcela svobodně a na sobě nezávisle. Byly to projevy svobodné vůle jednotlivých občanů v celonárodní diskusi před první přímou volbou hlavy státu. Fenomén Schwarzenberg je výrazem vzdoru občanské společnosti proti diktátu médií, která po čtyři měsíce viděla jen Zemana a Fišera.

2. prosince jsme pro potřeby mezinárodní konference Světové organizace pro výzkum veřejného mínění WAPOR, přísně vědecky, analyzovali prvních pět set výroků příznivců Karla Schwarzenberga a došli jsme k závěru, že jeho podporovatelé jej volí z přesvědčení, z rozumových důvodů, protože mu důvěřují, především proto, že své krédo a hodnoty, které vyznává, bere na výsost vážně, pro jeho morální kvality, pro jeho nezkorumpovatelnost, protože nechtějí mít na Hradě člověka s komunistickou minulostí.

Ostatní kandidáti na presidenta bohužel v prosinci takové stránky neměli. Měli stránky s dvaceti nebo třiceti podporovateli z řad kulturní či společenské elity. Ale stránky, na nichž by se do konce listopadu spontánně vyjádřilo 3 000 občanů, prostě neměli. Takovou stránku, na níž by tisíc jeho podporovatelů veřejně řeklo, proč jej chtějí volit presidentem, nemá Ing. Miloš Zeman, CSc.

patrně ještě dnes. Karel Schwarzenberg má své reálné podporovatele se jménem, e-mailovou adresou a většinou i s fotografií. To opravdu není simulakrum. To je realita. Naopak právě Miloš Zeman by potřeboval Vaše simulakrum, aby lidé věděli, proč mu vlastně mají dát svůj hlas.

Prof. PhDr. Hynek Jeřábek,

Univerzita Karlova,

Fakulta sociálních věd

0
Vytisknout
9172

Diskuse

Obsah vydání | 21. 1. 2013