Poetika živého světa

27. 2. 2013

Tisková zpráva Pilgrim, o.s.

Mezinárodní sympózium: Berlín, Hannover, Mnichov, Praha
Praha, Divadlo Kampa 12. 3. 2013, od 9:00 do 20:00 hod
Připravil thinkOYA ve spolupráci s PILGRIM, o.s.

David Abram (Santa Fe), Andreas Weber (Berlín), Hildegarda Kurt (Berlín), Shelley Sacks (Oxford), Ivan M. Havel (Praha), Miroslav Petříček (Praha), Marco Bischof (Berlín)

Jaké důsledky pro nás může mít, jestliže svět mimolidské přírody prožíváme jako živý a oduševnělý a nikoli jen jako libovolně využitelné nakupení inertních objektů či pouhou zásobárnu surovin? A není právě toto obsáhlejší pochopení přírody pro nás dnes cestou k tomu, jak rozvinout společnost, která život a vitalitu této planety dokáže podporovat a nikoli degradovat či dokonce nevratně ničit?

V rámci mezinárodního sympózia Poetika živého světa (In Bann in Sinllicher Natur), inspirovaného myšlenkami knihy amerického ekofilosofa Davida Abrama Kouzlo smyslů - vnímání a jazyk ve více než lidském světě, kterou právě u nás vydává nakladatelství DharmaGaia, se budou těmito a dalšími podobnými otázkami zabývat - autor uvedené knihy David Abram, biolog a filosof Andrea Weber, historička umění Hildegarda Kurt, interdisciplinární umělkyně Shelley Sacks, filosof vědy Ivan M. Havel, filosof fenomenolog Miroslav Petříček a nezávislý vědec Marco Bischof. Ve workshopech, přednáškách a rozhovorech budou uvedení protagonisté spolu s ostatními účastníky sympózia zkoumat, jak lze vytvořit skutečně udržitelný svět vzájemného prospěchu, který by mohl dát vzniknout co možná největšímu bohatství všeho a pro všechny a nikoli pouze krátkodobému, rychlému blahobytu pro několik málo lidí. Sympozium by se mělo stát otevřeným učebním prostorem pro praxi "dobrého života"; jedním z jeho témat bude ekonomika "společných statků" ("commons"). Sympózium, moderované Johannesem Heimrathem, vydavatelem německého časopisu "Oya - jiné myšlení, jiný život", bude simultánně tlumočeno do češtiny.

Projekt Poetika živého světa (In Bann in Sinllicher Natur) připravil thinkOYA ve spolupráci s následujícími partnery: Nadace Schweisfurth v Mnichově; Nadace Heinricha Bölla v Berlině; Agenda 21-Büro der Landeshauptstadt Hannover; Iniciativa Transition-Town v Hannoveru; Iniciativa Transition-Town v Göttingenu; Nadace Leben & Umwelt/Nadace Heinricha Bölla v Niedersachsenu; Pilgrim, o.s. v Praze.

Sympózium doprovází vydání knihy Davida Abrama Kouzlo smyslů - vnímání a jazyk ve více než lidském světě (DharmaGaia). Viz: ZDE. Knihu je možné na sympóziu zakoupit se slevou za 396,-Kč.

Informace o programu, přihlášení:
ZDE, ZDE

Po tisíce generací se lidské bytosti považovaly za součást širšího společenství přírody a pěstovaly aktivní vztahy nejen mezi sebou navzájem, ale i s ostatními zvířaty, rostlinami a dalšími přírodními fenomény -- včetně hor, řek a větrů a počasí --, jež jsme teprve nedávno začali považovat za neživé a bezduché. Jak tedy mohlo dojít k tomu, že lidé zpřetrhali svou pradávnou sounáležitost s přírodním světem? A co musíme dnes my udělat pro to, abychom onen výživný a vzájemně posilující vztah s živou, dýchající zemí znovu obnovili, nechceme-li riskovat další úpadek našeho pozemského domova?

Nad těmito a dalšími podobnými otázkami se zamýšlí americký ekofilosof David Abram ve své knize. Čerpá v ní z pramenů tak různorodých jako jsou fenomenologie vnímání Maurice Merleau-Pontyho, balijský šamanismus a apačská vyprávění příběhů i ze své vlastní bohaté zkušeností trikového kouzelníka, a odkrývá před námi hlubokou a tajuplnou závislost lidského poznání -- včetně samotného daru jazyka a lidského intelektu -- na přírodním prostředí. Odhalením vnímavosti a inteligence veškeré přírody vytrhává Abram naše smysly z navyklých způsobů vidění a slyšení a podněcuje nás ke znovuzískání hlubokého příbuzenství s živým tělem země.

Na každé stránce tohoto poetického díla spřádá svou argumentaci s velkým zaujetím, citem, precizností a intelektuální smělostí. Jde o přelomovou práci současné ekologické filosofie a etiky, která otevírá nové výhledy nejen pro ekologii a filosofii, ale také pro lingvistiku, psychologii, antropologii a srovnávací religionistiku. David Abram za ni v roce 1997 obdržel Lannanovu cenu za literaturu faktu.

Přeložili Michaela Melechovská a Jiří Zemánek.

Vydává nakladatelství DharmaGaia.

1. vyd. březen 2013. ISBN 978-80-7436-024-4.  Váz. s přebalem, 406 str.

0
Vytisknout
4764

Diskuse

Obsah vydání | 1. 3. 2013