Václav Žák: Politici a ústava

27. 2. 2013

Ústava byla připravována narychlo před rozpadem státu a tak se jako přirozené východisko jevilo obrátit se pro inspiraci k ústavě první republiky. Prvorepubliková ústava byla vcelku logicky navrženým dokumentem: měla podobnou konstrukci jako ústavy konstitučních monarchií. Prezident byl hlavou státu. Platnost všech jeho aktů byla podmíněna spolupodpisem předsedy vlády nebo příslušného ministra, který podpisem přebíral za prezidentův akt odpovědnost. To se přirozeně interpretovalo tak, že rozhoduje vláda a prezident má symbolickou funkci. To je konstrukce zcela v souladu s logikou ústav. Základním účelem ústav je omezit arbitrární moc. Jak by tedy mohl rozhodovat někdo, kdo za svá rozhodnutí nenese odpovědnost? -

Už během kampaně se expremiér Zeman chystal na to, jak bude ovlivňovat politiku. Prý prezident není oleandrem v rohu. Omyl. Neodpovědný prezident tím oleandrem být má. Jinak totiž nemůže být prezidentem pro všechny, ani pro těch dolních 10 milionů.

Celý komentář: ZDE

0
Vytisknout
5427

Diskuse

Obsah vydání | 28. 2. 2013