Praha 2013 bez bariér? Kéž by!

27. 2. 2013

Tisková zpráva Asistence, o.s.

Na internetové stránce www.PrahaBarierova.cz se od tohoto týdne Pražané připojují k požadavku na vznik koncepce bezbariérového zpřístupnění veřejné dopravy. 9.4. pak budou mít příležitost o této problematice debatovat s primátorem Bohuslavem Svobodou v kině OKO.

Asistence o.s. vybízí Radu hlavního města Prahy, aby se v závěru funkčního období věnovala vytvoření a spuštění koncepce, která bude směřovat ke kompletní bezbariérovosti v roce 2030.

Na úterý 9.4. na 18 hodinu připravujeme pro všechny zájemce o tuto problematiku do kina OKO premiéru krátkého dokumentárního filmu srovnávajícího přístupnost i postoje města Vídně a Prahy. Následovat bude debata s primátorem Prahy Bohuslavem Svobodou, zástupci města Vídně a dalšími hosty.

Text z www.PrahaBarierova.cz:

Vážení členové Rady hlavního města Prahy,

dovolte, abychom vám do závěrečného roku spravování města v tomto volebním období připomněli, že oproti předvolebním programům a vyjádřením lídrů politických stran zůstaly bezbariérové úpravy veřejné dopravy i chodníků poněkud odsunuty na vedlejší kolej.

Vznik koncepce pro Prahu bez bariér vnímáme jako nutnost.

Těsně po svém zvolení prohlásil pan primátor Bohuslav Svoboda, že jeho cílem je metro bez bariér do deseti let. Za další svůj úkol označil nastavení koncepčního uvažování, které přesáhne jedno volební období a zaručí dlouhodobý výrazný pokrok při odstraňování bariér v Praze. To vše odpovídalo i programu, se kterým do voleb vstupoval. Rádi bychom se k těmto inspirativním myšlenkám vrátili a pokusili se je přiblížit realizaci.

PRAHA 2030 BEZ BARIÉR, KÉŽ BY!

Rok 2030 je možné prohlásit za zvládnutelný kompromis pro odstranění všech bariér. Jasný termín zjednoduší průběžnou přípravu, realizaci i kontrolu.

Kde bude město v následujících 17 letech odstraňovat bariéry?

  • 23 starších stanic metra neboli 1-2 stanice ročně
  • 40 tramvajových zastávek s výstupem do vozovky neboli 2-3 ročně
  • desítky tramvajových ostrůvků nevyhovujících bezbariérovým parametrům
  • zpřístupnění nájezdů na chodníky po celém území města
  • pokračující obnova vozového parku tramvají a autobusů
  • značení cest k výtahům do metra na chodnících
  • spára mezi nástupištěm a vozem metra

Třetina obyvatel města aktuálně, a během svého života každý, profituje z bezbariérových úprav. Kromě lidí se zdravotním postižením to jsou zejména senioři a rodiny s malými dětmi v kočárku. Míra přístupnosti veřejné dopravy je jedním z indikátorů kvality života a sociální citlivosti toho kterého města. Ačkoliv má Praha v této oblasti co dohánět, nezvolila si zatím tempo odpovídající závažnosti dopadů, které na každodenní životy Pražanů bariérová polovina veřejné dopravy má.

0
Vytisknout
4283

Diskuse

Obsah vydání | 28. 2. 2013