Vytvořit sdružení rozumných lidí do budoucna?

29. 10. 2013

čas čtení 1 minuta

Vážený pane Čulíku,

velmi jasně a přesně jste vyjádřil podstatu skutečnosti a nebezpečí do budoucna, píše Oldřich Doležal.

Věřím, že v tomto národě je ještě i dnes dost čestných, vzdělaných a schopných lidí dokázat dobře vést ČR. Hlavní problém je v tom, že o sobě neví. Jsou roztroušeni po celé ČR (což je však do budoucna značná výhoda) a je potřeba, aby došlo k postupnému vzájemnému objevení.

Britské listy umějí velmi dobře informovat, spoluvytvářet objektivní názory na řešení problémů společnosti.

Myslím si, že by to chtělo vytvořit "Sdružení odpovědných přátel BL" na základě jasných nepřekročitelných pravidel ve vedené diskusi k řešení problémů společnosti, státu.

Je potřeba vytvořit jasně vymezený společný jmenovatel slušnosti a morálních zásad umožňujících budoucí trvalou prosperitu v prostoru českých zemí. A na základě tohoto jmenovatele sdružit odpovědné odborníky pro řízení obcí, měst a státu, EU.

Jsem přesvědčen, že je možno během roku sdružit sto tisíc odpovědných občanů, kterým není lhostejný osud českého státu, EU. A to je jediná síla, která dokáže nastolit skutečnou změnu, pevný demokratický systém.

S pozdravem

Ing. Oldřich Doležal

vodohospodářský odborník

0
Vytisknout
6076

Diskuse

Obsah vydání | 30. 10. 2013