"Buranství" Karla Havlíčka Borovského

8. 12. 2013

čas čtení < 1 minuta


Chleboslav Vokůrka, vlastenec:

PROTICHŮDCI

Osoby:

1. Kollarus, poeta magnus nec non philantropus slavicus. (Kollár, velký básník a slovanský lidumil.)

2. Gallus Borovianus, qui habet malum cor. (Havlíček Borovský, který má zlé srdce.)Kollarus oculos sursum tollit et dicit rimum: (Kollár pozvedne oči k nebi a recituje):

Rada matky Slávy.
Co jsi ty? Čech. Co ty? Rus. Co ty? Srb.
A ty? Jáť Polák jestem.

Dítky moje, svornost! Nechte to, mluvte:
Slavjan.


Gallus procurrit in scenam et despicienter dicit rimum: (Havlíček vběhne na scénu a s pohrdáním recituje):

"Kušte, kluci, darebáci,
Češi, Rusi i Poláci!
Drže huby nevymyté, to vám povídám,
sic vám je tu dohromady všechněm nabaňkám.
Rus a Polák - Čech a Slovan - to že vám
je rovno?
Dobytkové! Co vám z toho všeho pojde? -
HOVNO!"

0
Vytisknout
6431

Diskuse

Obsah vydání | 9. 12. 2013