Zajímavá kniha o nezaměstnanosti

6. 12. 2013 / Zdeňka Petáková

čas čtení 3 minuty

S prostým názvem Nezaměstnanost vyšel přednedávnem soubor několika zajímavých textů. V publikaci se sešli zkušení autoři a badatelé docentka psychologie Božena Buchtová (1947), profesor filozofie Josef Šmajs (1938) a psychiatr, primář a vysokoškolský pedagog Zdeněk Boleloucký (1936).

Josef Šmajs svým tradičně ostrým a jasným způsobem analyzuje společenský i individuální význam a reflexi lidské práce (první kapitola Lidská práce -- málo známý fenomén kultury) a neohroženě čtenářům předestírá i vlastní drsně realistický odhad společenského vývoje: "V krajním případě se může stát, že téměř veškerá lidská aktivita a přírodní zdroje se spotřebují na prostou obnovu toho, čeho již bylo v procesu kulturní evoluce dosaženo. Právě k tomuto bodu se dnes blížíme."

Božena Buchtová v kapitole Psychologie nezaměstnanosti nás celistvě seznamuje s fenoménem nezaměstnanosti a jeho širšími společenskými dopady. Uvádí výsledky národních a lokálních výzkumů, které probíhaly ve 20. století na téma nezaměstnanosti v zahraničí i v ČR a kriticky hodnotí některé postupy zaměstnavatelů. Uvádí i dobrý příklad Tomáše Bati, který řadou promyšlených kroků udržel výrobu i v době krizí a na poměrně rozsáhlé ploše shrnuje dopady na psychiku nezaměstnaných, jejich blízkých a celý společenský segment pracujících: "Lidé se stávají úzkostlivě opatrnými, hlídají a promýšlejí si své jednání a chování, snaží se, pokud je to možné, nevytvářet situace, které by mohly zavdat důvod k jejich negativnímu hodnocení okolím. Ovšem tím, že minimalizují riziko, zmenšuje se jejich kreativita v pracovním zapojení. Jejich celková aktivita je defenzivní, poskytuje především "ochranu" proti ztrátě získaného zaměstnání."

Závěrečná kapitola Zdenka Bolelouckého Nezaměstnanost a zdraví organicky uzavírá téma.

Avšak na čtenáře v knize čekají ještě nesmírně závažné přílohy: tzv. marienthalská studie (Marie Jahoda a kol.) z roku 1933, řazená ke klasickým sociografickým studiím a vypracovaná na základě sběru dat ve vesnici Marienthalu v Dolním Rakousku po uzavření textilky, která dávala prakticky jedinou obživu místním.

Dva úryvky z méně známých knih George Orwella Na dně v Paříži a v Londýně (1933) a Cesta do Wiganu (1937), ve kterých tento kultovní tvůrce realisticky zpracoval vlastní zážitky z bezdomovectví a nezaměstnanosti, navozují dojem, že Orwell by mohl být zakázaný autor nejen za socialismu, ale i za kapitalismu...

Knihu Nezaměstnanost uzavírá velmi kvalitní a impresivní reprint ze Sociologické revue z roku 1934 -- studie o nezaměstnaných Velkého Brna z roku 1934 sociologa Bruna Zwickera (1907 Knínice u Boskovic -- 1944 Osvětim).

Buchtová, B. -- Šmajs, J. Boleloucký, Z.: Nezaměstnanost, 2., přepracované a aktualizované vydání. Grada Publishing, 2013.

0
Vytisknout
8312

Diskuse

Obsah vydání | 9. 12. 2013