Změny klimatu a válečné konflikty

21. 10. 2015

čas čtení 3 minuty

Vědci možná zrovna nepředpovídají války o vodu jako v katastrofickém filmu Šílený Max, nicméně přesto existuje silná souvislost mezi změnami klimatu a lidskými konflikty.

Dlouho je předmětem debaty otázka, zda dramatické změny klimatu vyvolávají konflikty. Například, předcházela kolapsu Khmerského impéria počátkem 15. století vlna veder? Způsobila malá doba ledová v polovině 17. století války v Evropě, Číně a Osmanském impériu?

Současný složitý svět se však vymyká jednoduchým paralelám, natož pak striktním předpovědím. Mnozí vědci nicméně varují, že mnohem teplejší klima nebo katastrofální počasí mohou nepředvídatelnými způsoby narušit rovnováhu. Pátá zpráva Mezivládního panelu pro změny klimatu říká, že existuje "oprávněná obava" ze zvýšeného rizika ozbrojených konfliktů, i když "síla dopadů je nejistá".

Podle většiny studií změny klimatu vyhrotí stávající hrozby jako je chudoba, vyloučení celých etnických skupin, špatná správa, politická nestabilita a rozklad společnosti. A to vše podporuje vznik konfliktů.

Kriticky důležité zdroje jako chybějící voda a nové zdroje v Arktidě znamenají možnost vzniku nových konfliktů. Vědci konstatují, že problémy s vodou zatím vyvolaly více dohod než konfliktů.

Podle prognózy trendů na rok 2030 však americká zpravodajská komunita očekává, že pokles dostupnosti vody může vyvolat konflikty, zejména tam, kde už existuje napětí z jiných důvodů.

Oblasti s největším vodním stresem v Severní Africe, na Blízkém východě, ve Střední a Jižní Asii a v Severní Číně, současně zaznamenávají největší růst populace, což dále zesiluje stres vyvolaný omezenou dostupností zdrojů.

Nedávný výzkum spojuje válku v Sýrii se suchem z posledních let, které vláda nezvládla a které se stalo katalyzátorem nepokojů, z nichž vznikla občanská válka.

Není zatím jasné, jestli palestinsko-izraelský konflikt kvůli problémům s vodou zesílí či zeslábne. Změna klimatu ohrožuje vodní zdroje Jordánu, které sdílí Izrael a palestinská území na Západním břehu, stejně jako části Libanonu, Sýrie a Jordánska. Izraelský projekt odsolování však bývá považován za potenciální krok směrem k mírové spolupráci.

Podle Mezivládního panelu pro změny klimatu jsou vyhlídky na konflikt nejsilnější tam, kde státy jsou slabé, existují nejasné vlastnické vztahy a vztahy nadvlády mezi etnickými skupinami.

Ale také proaktivní opatření jako obnova lesů či výstavba přehrad mohou vyvolat konflikt nebo zesílit ty, které již existují, pokud vyženou lidi z jejich půdy a připraví je o živobytí.

Podle Nansenovy iniciativy v letech 2008 - 2014 záplavy, zemětřesení, sucha a vzestup mořské hladiny vyhnaly z domovů 184 milionů osob. Podle některých prognóz vzestup hladiny oceánů o 1 metr může vyhnat z domovů dalších 150 milionů osob.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
5566

Diskuse

Obsah vydání | 23. 10. 2015