Mezitím v Absurdistánu 36: Hitler byl levičák

5. 9. 2017 / Tomasz Oryński

Jeden čtenář, Miroslav Rudišin, mi napsal ohledně mé nedávné reportáže z Polska.  Chtěl objasnit, že bikini uháčkované pro nymfu v Cieplicích, v lázeňské čtvrtí města Jelenia Góra, nebyly pokusem zakrýt její nahá prsa, ale byl to prostě jen nevinný vtip.  Jsem rád, že tu mohu opravit tuto věcnou chybu, ale ono to ukazuje atmosféru v dnešním Polsku: nebyl jsem jediný, kdo si myslel, že se někdo pokusil zcenzurovat umělecké dílo. Dnes se totiž věci, které byly před rokem jen vtipem, stávají pravdou.

Například 4. září šly dětí do školy, která je dnes poprvé dezorganizována v důsledku předpisů způsobených vzdělávací deformou. A tak to, co bylo před rokem jen deprimujícím vtipem, se dnes stalo skutečností: nové školské osnovy obsahují básně dvorního básníka strany Právo a spravedlnost Wojciecha Wencela, které bezpochyby pomohou dosáhnout cíle strany Právo a spravedlnost utvářet mladé mozky Poláků tak, aby se stali "skutečnými vlastenci" (pokud tedy tyto básně budou učitelé i žáci brát vážně).
Podívejme se na ukázku této závažné literatury prostřednictvím Wencelovy básně "In hora mortis". Pokusím se tu báseň analyzovat z toho hlediska, jak by mohla být užitečná v polské škole, ale nezapomínejte, že už je to určitá doba, co jsem analyzoval básně ve třídě, takže mi to asi moc nepůjde:   

Jeszcze Polska nie zginęła póki my giniemy | Polsko ještě nezahynulo, dokud dál hyneme
póki nasi starsi bracia wędrują do ziemi | pokud naši starší bratři jdou do země


V této sloce autor parafrázuje začátek polské národní hymny, ale změnil "dokud ještě žijeme" na "dokud ještě umíráme", aby zdůraznil, že  jediným způsobem, jak udržet naši zemi naživu, je dál umírat. Pokud to tedy nejsme zrovna my, ale jsou to naši starší bratři, zjevně, kteří přicházejí o život. Že by to byl biblický odkaz na Kaina a Ábela?

tam tajemne biją źródła tryskają strumienie |  tam tajemně krmí tajné zdroje prameny  
tam śmierć pada na kolana przed wiecznym istnieniem | tam smrt padá na kolena před věčnou bytostí  


Toto je příklad křížových odkazů mezi různými předměty ve škole, to je teď v současném vzdělávání velmi módní. Zatímco žáci báseň analyzují, dovídají se, že prameny mají zřídla v podzemí (zeměpis) a dostává se jim také informací o věčném Chtuhlu (což může sloužit jako námět pro diskusi během hodiny náboženství,  ovšem náboženské vzdělávání v Polsku je v podstatě katolickým vymýváním mozků). Báseň lze ovšem také použít jako úvod k cizí literatuře (viz H.P. Lovecraft).

Teď pár slok přeskočím a zaměřím se na tyhle:

gdy przestaną nas hartować strzałem w potylicę | kdy nás přestanou zpevňovat střelbou do týlu  
samoloty będą spadać za lub przed lotniskiem | letadla budou padat za letištěm i před letištěm


Tato sloka zdůrazňuje marnost osudu polského národa. Náš národ je tvrdý, protože ONI (měli byste vědět, kdo to je, ale protože nejste Poláci, pomohu vám: autor tu pravděpodobně má na mysli nikoliv jen Sověty vraždící polské válečné zajatce v katyňských lesích, ale nepřátele národa obecně, takže vlastně v podstatě všechny lidi na této planetě kromě našich maďarských bratří) nás stále ještě střílí do týlu (to by mohlo vysvětlit, proč někteří pravicoví politikové mají tak silně poškozený mozek, možná už byli postřeleni). Ale i kdyby nás přestali střílet do týlu, situace se jen zhorší, protože začnou kolem letišť padat letadla. Což by bylo blbé, neboť v současnosti, nejenže většinou letadla dokáží nalézt svou cestu na letiště, ale namísto havárie bezpečně přistanou. Takže možná je opravdu zapotřebí k tomu, abychom zajistili přežití národa, nakrmit naše nepřátele svými staršími bratry? K tomuto rozhodnutí by bylo zapotřebí řádné kalkulace, což by způsobilo jistě jen menší množství smrtí, ale to se bude dělat v hodinách matematiky. Je to také variace na klasické dilema o vozíku na kolejích s poškozenými brzdami a o výhybce, (bez přehození výhybky vozík jedoucí z kopce usmrtí pět traťových dělníků, je etické výhybku přehodit, aby na jiné koleji usmrtil dělníka jen jednoho?), ale o něm se bude diskutovat v hodinách filozofie.

mroźny wiatr ze wschodnich kresów wciąż nam wieje w plecy | stále nám do zad duje mrazivý vítr od východních hranic
gnie się trzcina nadłamana tli się płomyk świecy | zlomený rákos se ohýbá, oheň svíce hasne  


Mrazivý vítr z východu, to bude samozřejmě Rusko, ale duje nám do zad, znamená to, že nás Rusko tlačí na Západ? Vzhledem k tomu, že nám mrazivý východní vítr duje do zad, pak tam zřejmě stejně jdeme, takže nechápu, co je na tom špatného. A vůbec netuším, co chtěl autor říci v druhém verši.

a im bardziej bezsensowny twój zgon się wydaje | a čím marnější se zdá být tvoje smrt
tym gorętsze składaj dzięki że jesteś Polakiem | tím buď vděčnější, že jsi Polák


Tady, naproti tomu, je poslání jasné: podstatou toho, že jsme Poláci, je zemřít marnou a nesmyslnou smrtí. A měli bychom být za to vděčni. Naštěstí nejsem dostatečně silně Polákem, i když mám opravdu velké nutkání teď jít do koupelny a podřezat si žíly, ale myslím si, že mi postačí zakrýt si rukama v trapnosti obličej, a nechme  už toho. Myslím, že ukázka pravicové poezie na tento týden už stačila.

Změny, které jsou viditelné ve školství (podle nových osnov se budou žáci učit jen o polském mučednictví  a o historii obecně se nedovědí nic), jsou viditelné i v jiných rezortech. Například dochází k důležitým změnám na ministerstvu zahraničních věcí. Kromě toho, že se otevírají nová velvyslanectví (nejnověji v Senegalu, zatím ale žádné se neotvírá v San Escobaru), rozhodli se  zvolit pro polskou diplomatickou službu nové heslo. Staré heslo "Sloužit Polsku, budovat Evropu, rozumět světu" bylo nahrazeno novým heslem, které je v souladu s vládní politikou. A tak nyní bude polský diplomatický sbor muset žít se slovy přísahy, kterou dělali za druhé světové války příslušníci domácího odboje, tzv. Armii krajowej "Být věrný vlasti, Republice polské". 

V dnešní době je ale ministr zahraničí Waszczykowski zřejmě až tou poslední osobou, která je odpovědná za polskou zahraniční politiku. Vzhledem k tomu, že kolem sebe dělá jen spoušť, mohli byste si myslet, že to je dobře, ale, bohužel, není tomu tak. Všichni ostatní ve vládě dělají z našich vztahů s vnějším světem dort pejska a kočičky, od ministra vnitra, který chtěl dát do nové verze polských pasů fotografie Lvova a města Vilnius, což nepřekvapivě rozzuřilo Litevce a Ukrajince, až po komunální správu v městě Opole, kde nově jmenovaný vojevoda ze strany Právo a spravedlnost se rozhodl odstranit ze střechy své budovy vlajku Evropské unie. Aby nikoho ani nenapadlo tam tu vlajku vrátit, nechal zlikvidovat i stožár na tu vlajku.

Ministr životního prostřední Szyszko také přispívá svými třemi halíři polským vztahům se zahraničními institucemi: nejen že odmítl podřídit se rozhodnutí Evropského soudního dvora, který mu zakázal kácet stromy v chráněných oblastech, ale rozhodl se také začít vyhrožovat Bruselu účtem ve výši 2,5 miliard euro za "škody způsobené ochraně polských lesů".   A bohužel není šance, že někdo ty dopisy vyškrtá, než budou poslány do Bruselu, takže se všichni dovědí, co je to za vola. V jiných ohledech funguje cenzura dobře: když chtěly evropské instituce provést u polských komunálních úřadů průzkum o znečištění ovzduší v jejich oblastech, ministerstvo životního prostředí z dotazníku vyškrtalo všechny nepříjemné otázky,  než ho poslalo komunálním úřadům. Ono to ale nepomohlo: všichni v Polsku ty otázky už znají.
 
V jiných oblastech má, zdá se, ministerstvo životního prostředí, dobré oko pro podrobnosti. Na novém seznamu lovné zvěře byli šakalové. Totiž: všech těch šest šakalů, kteří byli dosud v Polsku spatřeni. Ministerstvo tvrdí, "musíme je lovit, abychom se o těchto zvířatech dověděli víc, protože přirozeně migrují do Polska." Ale je to ten skutečný důvod? Anebo jde hlavně o to, že mladí šakalové vypadají velmi podobně jako vlci, kteří jsou v Polsku chránění, ale lovci je strašně chtějí střílet? Teď mohou vždycky říct, že zastřeleného vlka si spletli se šakalem, a vyhnout se odpovědnosti za střílení chráněného druhu.

Ale alespoň ekonomice se daří dobře. Podle ministra Waszcykowského   nemá francouzské hospodářství absolutně šanci konkurovat polskému. Brzo se staneme jednou z nejbohatších zemí, protože podle ministra Morawieckého   ho prosí velké korporace, aby mohly platit polskému státu více daní, protože mají pocit, že neplatí dost. Je to pravděpodobně proto, že "na rozdíl od předchozí vlády, která byla tak efektivní jako olsenský gang, za jeho vlády má daňový úřad tak vynikající výsledky jako Clint Eastwood".   Konečně někdo ve vládě přiznal, že mají tolik respektu před zákonem jako Dirty Harry...

Ale konec konců, účel světí prostředky, nebo ne? Peníze budeme mít, že? A pak, když přidáme všechny ty zisky, které vyděláme na našem trhu s energiemi, založeném na těžbě uhlí (protože, podle jednoho ultraliberálního časopisu, obnovitelná energie má kořeny v nacismu  - no přece samozřejmě, jak všichni víme, nebo alespoň ti, kdo čtou pravicové časopisy, Hitler byl levičák), a tak si alespoň budeme moci neustále kupovat nové limuzíny pro vládu (seznam vysokých politiků, kteří měli automobilové nehody, když je převáželi vládní řidiči, nyní zahrnuje i bývalého prezidenta  Lech Wałęsu  a generálního tajemníka NATO).

Věci na ministerstvu obrany však, jak se zdá, nejdou zrovna dobře. Poté, co polská armádní skupina převzala zbankrotovanou továrnu na autobusy Autosan v Sanoku, bylo zapotřebí zorganizovat pro ni pár zakázek. Navzdory tomu, že soutěž o zakázky byla zmanipulována tak, aby zvítězil Autosan, firma ani včas nepodala vlastní zakázku do soutěže, takže polská armáda nyní bude používat autobusy vyrobené firmou MAN. Ministerstvo obvinilo tu osobu, která toto zdržení způsobila, že "měla vazby na předchozí vládu", ale ono se rychle ukázalo, že je to osoba, zaměstnaná stranou Právo a spravedlnost. Skutečný příběh je to, že firma Autosan ráda zdržela svou zakázku, protože si byla vědoma, že jako výrobce malých nízkopodlažních a středněvelkých městských autobusů nebude schopna vyrobit moderní autobusy pro armádu. Nikdo se to ale neodvážil říct ministrovi.

Mezitím byl nedostatek armádních autobusů viditelný více než kdy předtím. Armádě trvalo čtyři dny, než dorazila do vesnicí v Rytelu a na dalších místech severního Polska, kde tornádo o síle 9/10 na Szyszkově stupnici vyvrátilo statisíce stromů. Státní lesy odhadly ztráty na 7 milionů krychlových metrů dřeva.  Zatímco místní lidé, energetické služby a hasiči podporovaní dobrovolníky a skauty  uvolňovali silnice a snažili se dosáhnout vesnic odříznutých od světa, vojáci, včetně nově vytvořené Teritoriální armády, pochodovali ve Varšavě na výroční přehlídce. Kdyby jen bývali měli ty autobusy...

Armáda byla vyslaná teprve až poté, co se ministr Macierewicz osobně dověděl, že je vojáků zapotřebí. Stalo se to tak, že odletěl vrtulníkem do nejpoškozenější vesnice v Rytelu a pak přestoupil do vojenského džípu, který jen asi dva metry od silnice zapadl do bahna.  Naštěstí tam byli místní dobrovolníci, kteří ho zachránili.

Avšak ministerstvo obrany zaznamenalo i některá vítězství: podařilo se jim ubránit Westerplatte! Westerplatte je poloostrov v Gdańsku, kde byla v roce 1939 umístěna malá polská vojenská jednotka. Chvíle, kdy na ni začala střílet německá válečná loď Schleswig-Holstein, se běžně považuje za začátek druhé světové války,    takže se tam každoročně dopoledne 1. září konají ceremonie. Mnoho let ty vzpomínkové slavnosti organizovali skauti, ale letos ovládla kontrolu armáda tím, že zabránila veliteli skautů, aby vstoupil na tribunu a vzdal hold obětem. Celou tuto scénu lze sledovat ZDE. A dobře udělali! Nějakým skautům se nedá důvěřovat. Kdo ví, možná by nevzdali hold skutečnému hrdinovi Westerplatte, Lechu Kaczyńskému (nedělám si legraci, jméno Lecha Kaczyńského je nyní oslavováno při každé vojenské akci).

A budoucnost taky vypadá dobře: Polsko bude chráněno nějakým zázračným štítem, který vytvořily stovky lidí, modlících se růženec podél polských hranic.    Polsko má nyní tak mocnou zbraň, že ani Kim Jon un by se neodvážil na nás zaútočit, je ovšem možné, že funguje jen proti muslimům. Nejsem si jist, protože to není jasné z informací, poskytnutých organizátory této akce. Avšak historie nás učí, že to fungovalo i proti bolševikům: Panna Maria nám už pomohla i v minulosti. Podle prezidenta Dudy byla naplánována bitva o Varšavu v roce 1920 na 15. srpna, na Den nanebevzetí Panny Marie,   a jedině proto se nám podařilo zachránit Evropu před bolševickými hordami. Osobně si myslím, že bylo velmi laskavé od bolševiků, že se s námi předem dohodli o naplánování války.

Polská státní televize TVP se blíží bankrotu. Vláda jí půjčila 800 milionů,  aby mohla televize dále vysílat. Navzdory hrozícímu bankrotu však TVP není ochotna vysílat reklamu na knížku "Tajemství Antoniho Macierewicze", která odhaluje vazby ministra obrany na Rusko. Údajně veřejnoprávní polská televize TVP odmítla odvysílat videoreklamu, připravenou nakladatelstvím, a uvedla, že "je nepřijatelné nutit televizi, aby vysílala názory, které nesdílí".  Znamená to, že od nynějška budou dovoleny na polské veřejnoprávní televizi jen reklamy na čipsy, které chutnají Jaceku Kurskému, řediteli TVP, a jen na ta auta, o nichž si Kurski myslí, že jsou dobrá? Pokud tomu tak skutečně bude, pochybuji, že se TVP kdy podaří splatit tu půjčku 800 milionů zlotých.

Ale přicházejí i dobré zprávy. Polsko konečně chce přijmout nějaké uprchlíky. A nepřichází to od nikoho jiného než od nacionalistického poslance Adama Andruszkiewicze,  který požaduje, aby muži, kteří v Itálii znásilnili polskou turistku, byli postaveni před soud a odsouzeni v Polsku. Musím říct, že to bylo docela neočekávané: dosud byli všichni v Polsku proti přijímání uprchlíků, protože prý by mezi nimi mohli být sexuální násilníci. Nyní chtějí jen ty uprchlíky, kteří spáchali znásilnění. Ministr Ziobro už do Itálie poslal tým prokurátorů, kteří tam mají ... ehm ...

No, ono není jasné, proč tam ty prokurátory poslal. Nikdo neví, co tam budou dělat, protože tam nemají jurisdikci ani žádný právní základ pro jakékoliv vyšetřování a italská strana o ně nepožádala. I mluvčí polské prokuratury měla problém vysvětlit, co vlastně budou polští prokurátoři v té Itálii dělat.
 
Ono také bude zřejmě velmi obtížné postavit ty násilníky před soud v Polsku. Nejen proto, že vydání pachatelů trestných činů je jedině možné - náměstek polského ministra spravedlnosti Patryk Jaki  to ovšem neví - pokud obviněná osoba spáchala trestný čin v Polsku. A také to bude zřejmě obtížné i proto, že tentýž náměstek Jaki oznámil na Twitteru,  že pro ty pachatele znásilnění znovu zavede trest smrti a mučení. Pokud měl někdo dosud nějaké pochybnosti, zda Polsko už přestalo být civilizovanou zemí, Patryk Jaki tuto otázku s konečnou platností objasnil.

A jiná věc je divná: polský gang násilníků,  kteří mučili a znásilňovali jednu ženu po dobu deseti dnů, než se jí podařilo zalarmovat policii, bude odsouzen maximálně na patnáct let do vězení, přestože jejich oběť později v nemocnici zemřela na svá zranění. Na ně nikdo žádný vysoký tým prokurátorů nevyslal. Možná kdyby to byli černoši, nebo alespoň muslimové, situace by byla jiná?


0
Vytisknout
12846

Diskuse

Obsah vydání | 7. 9. 2017