Jak brexit hrozí v Británii likvidací demokracie

6. 9. 2017


Součástí odchodu Británie z Evropské unie má být automatické převzetí balíku veškerých zákonů Evropské unie do interního britského zákonodárství. O zákonu, který má toto umožnit, se má hlasovat v Británii tento týden.

Záležitost je to však velmi problematická, a proto se Labouristická strana a zřejmě i veškerá další opozice chystá proti tomuto zákonu hlasovat.

Po přijetí veškeré evropské legislativy do britského právního systému mají totiž jednotliví britští ministři!! nikoliv parlament!  dostat právo proškrtat evropské zákony tak, aby to vyhovovalo dnešní britské konzervativní vládě.Demokraticky zvolení poslanci, kteří soustavu evropských zákonů více než čtyřicet let tvořili, nedostanou vůbec právo se k těmto škrtům vyjadřovat.

Může se tak velmi lehce stát, že konzervativní ministři svévolně proškrtají například zákony ochraňující životní prostředí nebo Zákoník práce. Ministři dostanou právo měnit předpisy regulující kvalitu potravin i zakazující znečištění ovzduší.

Proč neschválit zákon, jímž by byl rovnou suspendován parlament a byl nahrazen Nejvyšší revoluční radou, která by vydávala brexitové dekrety jako přímý výraz vůle lidu? ptá se komentátor Raphael Behr.

Podrobnosti v angličtině ZDE0
Vytisknout
6738

Diskuse

Obsah vydání | 8. 9. 2017