Monitor Jana Paula:

Neporušuje BigMedia masivním umístěním vlajek podél dálnic zákon? Co třeba prohlásit tuto akci za umělecký čin?

6. 9. 2017 / Jan Paul

čas čtení 3 minuty
Jsem netečný vůči jakékoliv reklamě, k té vlezlé - a u nás ani žádná jiná neexistuje - určitě nejvíc. Reklamní bilboardy téměř nevnímám, ale teprve vylepením státního symbolu v podobě vlajky podél dálnic jsem si uvědomil, jak brutálně drze vstupuje reklama či její vizuální podoba do krajinného prostředí, a jakým způsobem ho hyzdí. Teprve nyní jsem si uvědomil masivnost a zbytečnost rozsahu, v jakém jsou bilboardy a jeho nosiče u nás rozmístěny. To se největšímu provozovateli venkovní reklamy BigMedia povedlo skvěle.Avšak nabízí se otázka, do jaké míry tato ve své podstatě opět reklamní akce konvenuje zákonu o užívání státních symbolů, a jestli se BigMedia nedopustila správního deliktu. Billboardy od dálnic prý nezmizí, protože zůstávají s vlajkami. Všimněme si formulace, že bilboardy zůstávají s vlajkami, tedy „s“ jako s něčím. Z toho vyplívá, že bilboardy nemají být vlajkami, to by musela věta znít takto : Bilboardy od dálnic nezmizí, protože zůstávají vlajkami, nebo lépe řečeno : staly se vlajkami, respektive staly se hostitelem státního znaku.

Státní symbol se sice bezdůvodně sundávat nemá, jenomže v zákoně o užívání státních symbolů České republiky ze dne 18.9. 2001 se v paragrafu 9, písmene e, pojednávajícím o užívání vlajky píše, že, cituji : Státní vlajka nesmí být použita k zahalení pomníku nebo desky, jež mají být odhaleny. A právě, je nanejvýš zřejmé, že bord je rovněž i deska, a vlajky na dálnicích nedělají nic jiného, než že překrývají desky, a překrývají desky určené k odhalení něčeho jiného, a tím, co má být odhaleno, je reklama.

Z toho usuzuji, že vlajka nalepená na reklamním plakátu - tedy na reklamní desce či plakátovací tabuli - která jako státní symbol přelepuje do té doby stávající plakát reklamní, se na tomto místě logicky ocitá mimo pravidla zákonného užití státního symbolu. Navíc se lze oprávněně domnívat, že vlajka umístěná či nalepená na nosiči reklamy, který slouží k nesení reklamy, není ve své podstatě nic jiného, než zase jen reklama, a to reklama na státní symbol, či reklama státního symbolu, což dle mého soudu opět neodpovídá liteře zákona.

V paragrafu 7 tohoto zákona se totiž v odstavci 6 píše, že, cituji : Ostatní fyzické a právnické osoby a organizační složky státu mohou užít státní vlajku vhodným a důstojným způsobem kdykoliv. A právě, je užití (zde dokonce nadužití ) státního symbolu v případě masivního plošného přelepení plakátovacích desek v české krajině opravdu důstojné? Já si to tedy nemyslím. A navíc, proč mě někdo staví do situace, v níž mě intenzivně nutí mít státního symbolu plné zuby? Ano, nemám reklamu rád, protože nemám rád, když do mě někdo strká, ale nejsem hnidopich a závistivec.

Jde mi jen o to ukázat, že i zdánlivě jednoduchá finta, jakou vymysleli stratégové z BigMedia, má svá úskalí. Komentovat jejich oficiální prohlášení se mi nechce, některým argumentům na www.vlajky2017.cz se mohu jen smát, ale v duchu vzpomínám na své oblíbené Švýcarsko, kde by něco podobného vůbec nebylo možné. Jsme malá země přeplněná tiráky, billboardy, a já nevím čím vším, a také jsme asi země „malých“ lidí, kterým to vůbec nevadí. Ale mám pro BigMedia jednu zprávu : „Kluci, presentujte svoji akci jako umělecký čin, to určitě projde!“
0
Vytisknout
5187

Diskuse

Obsah vydání | 12. 9. 2017