EU: Ján Kuciak a Daphne Caruana Galizia jsou vzorem Evropě

3. 6. 2018 / Dominika Švecová, Jan Čulík

čas čtení 10 minut
Foto: viceprezident Evropského parlamentu Valcarcel Siso Ramon Luis


"Mír musí být víc než jen absence války."  To musíte zajistit. Aby Evropská unie nadlouho zůstala něčím víc, než jen absencí války.ZDE, vážení čtenáři, naleznete naši devadesátiminutovou nahrávku posledního zasedání shromáždění 9000 mladých lidí ze 40 zemí Evropy v Evropském parlamentu ve Štrasburku. Zasedání se konalo  v sobotu 2.6. večer. Kdo umí anglicky a má čas, nahrávku vřele doporučujeme. Ukazuje, jak radikálně odlišná je atmosféra v západní Evropě.

Dvoudenní setkání tisíců mladých lidí EYE  2018 bylo charakterizováno obrovským množstvím energie, entuziasmu, nových nápadů a myšlenek a hluboce humanistickým etosem, často nesmírně idealistickým. Rozdíl mezi tím, co se dělo v posledních dvou dnech ve Štrasburku a jak na Evropskou unii pohlíží třeba česká veřejnost a český tisk (nemluvě třeba o Polsku) by nemohl být větší.

Hudební prezentace před závěrečnými projevy a poslední veřejnou debatou byla velmi idealistická. Přítomní zpívali refrén "Human being defines us. Common love unites us" (Lidskost nás definuje. Sdílená láska nás spojuje)"  - viz nahrávka, od minuty 3.20

Povšimněte si vystoupení Angličanky-Italky (nahrávka, od minuty 54.55):

"Toto není otázka, chci jen vyjádřit vděčnost těm 9000 lidí zde.  Já jsem se tak bála sem přijet, kvůli hlasování pro brexit. Očekávala jsem nepřátelství a agresi. A setkala jsem se to s takovou laskavostí a vřelostí. Děkuju vám. Jménem Británie, děkuju vám."

Poláci, stejně jako mnoho Čechů, jsou zblblí xenofobními lžemi domácích médií. Výroky polské delegátky o "nebezpečnosti uprchlíků" byly přijaty nesouhlasným bučením:


"Dobrý den, já jsem Angieszka z Polska. Když mluvíme o uprchlících, někdy si je pleteme s obyčejnými migranty. Vy jste říkali, že na ně musíme myslet jako na lidské bytosti. Ale co evropské lidské bytosti? Evropská unie by měla chránit nás jako Evropany. Musíme ty imigranty ověřovat. Protože mezi nimi samozřejmě jsou lidé, kteří potřebují pomoc, a těm musíme pomoci, ale v těch skupinách jsou lidé, kteří jsou nebezpeční." (drobný potlesk, obrovské nesouhlasné bučení).  (Nahrávka, od minuty 58.06.)

Z českého hlediska (Václav Klaus právě srovnal Evropskou unii s komunistickým režimem) je zvlášť pozoruhodný projev viceprezidenta Evropského parlamentu Valcarcela Siso Ramona Luise z poslaneckého klubu Evropské lidové strany. To je klub pravicových stran - avšak propast mezi jeho myšlením a myšlením středoevropských pravičáků by nemohla být hlubší.

Viceprezident Luis vzpomněl ve svém projevu mj. na Jána Kuciaka a zavražděnou maltskou novinářku  Daphne Caruanu Galizii jako na hrdiny a symboly Evropy (nahrávka, od minuty 17.07)

Citujeme:


"Vaše očekávání, vaše ambice a vaše energie jsou pro nás darem. Vaše rozhodnutí vytvořit lepší Evropu. Tyto dva dny byly charaterizovány množstvím nadšení a určitě je nezapomenete. Vytvořili jste si vzájemná přátelství, která, mohu říci, budou trvat už navždy. Vaše angažmá na našem společném projektu musí být pevné, odvážné a upřímné. Při vaší rozhodnosti řešit problémy, které jsou nesmírně složité, jste překonali jazykové hranice a vytvořili jste dialog a porozumění. To jsou nejlepší spojenci k dosažení konsensu.  Tím jste realizovali samotnou podstatu naší demokracie, totiž dohodu. Evropská unie je důsledkem podstatných dohod, které byly uzavřeny během historie tohoto kontinentu. Tyto dohody vyžadují občany, jako jste vy, svobodné a snášenlivé. Především snášenlivé.

Není pro nás tajemstvím, že Evropa prochází složitým obdobím. Existuje sobectví, existuje absence solidarity. Existují předsudky a nedostatek rozhodnosti. Strach způsobil, že vyjadřujeme nenávist.  Avšak Evropská unie byla vždycky místem naděje a bezpečnosti. Během těchto dvou dní jste to sami zakusili na vlastní kůži při některých činnostech zde. Zažili jste, co cítí uprchlík, když je jeho město bombardováno a on musí prchat do bezpečí, aby si zachránil svůj život. Zažili jste chlad, který existuje mimo Evropskou unii. Kdy musíte žádat o vízum jen proto, abyste sem mohli přijet a studovat zde. Zakusili jste, co zažívají lidé, kteří přicházejí do Středozemí a snaží se uskutečnit svůj sen o bezpečí příchodem do Evropy.

Politikové v posledních několika letech udělali mnoho chyb. Uprchlická krize nás překvapila. Reagovali jsme pozdě. Nezachránili jsme tolik životů, kolik jsme chtěli. Každý ztracený život byl jako ztracený život milovaného člověka. Ale je fakt, že když jsme konečně pochopili obrovský rozsah této tragédie, většina národních vlád souhlasila, že v této věci bude spolupracovat s Evropskou unií. A opravdu jsme pak zachránili mnoho životů. Konkrétně jsme od roku 2015 zachránili  ve Středozemí více než 620 000 životů. Jak jsem řekl, nestačí to. Mohli jsme udělat více, kdybychom prokázali větší odvahu a důvěru v instituce Evropské unie.

Musím se zmínit o tom, že jsou země, které odmítly přijmout i jediného uprchlíka. A ty země zapomněly, že ještě nedávno byly ony samy uprchlíky.Tato absence paměti je jednou z nejvážnějších chorob, která postihuje Evropskou unii.

Toto jsou důvody, proč na vás chci apelovat, abyste vždycky bojovali za to, co je správné. Neměli byste nikdy sklonit hlavu před nespravedlností. Musíte vždycky pracovat pro dobro společnosti a nikdy byste se neměli vzdát evropských hodnot. Protože evropské hodnoty opravdu odrážejí to, co je v nás nejlepší. A to nejhorší v nás se projevuje, když se vzdáme evropských hodnot.

Proto se těch evropských hodnot nevzdávejme. A byli dva Evropané, kteří, bohužel, se stali symbolem naší doby. Mluvím a Daphne Caruaně Galizii a o Jánu Kuciakovi. Jak víte, byli to novináři. Za svou práci zaplatili svým životem. Daphne a Jan neměli být zavražděni. Jejich vražda byla přímým útokem na samotné srdce Evropy. Protože v našich srdcích máme svobodu. A tato svoboda, kterou oni zosobňovali svými články a komentáři, oživovala tolik demokratů. Proto je tu chci připomenout a chci také připomenout nejdůležitější základy svobodné demokracie. Totiž svobodu tisku.

Vím že jste znepokojeni fake news. Fake news do určité míry ochromují naši vlastní demokracii. Přecházíme do období, kdy bude stále obtížnější určit, co je lež a co je pravda. Nepřátelé demokracie se spikli ve snaze přimět nás, stoupence evropské demokracie, abychom se vzdali. Proto musíme hájit svobodu tisku, tisk svobodný, objektivní a nezávislý. A musíme žádat, aby byly digitální platformy transparentnější.  Máme právo vědět, odkud pochází materiál, který dostáváme. Musíme dostávat pravdivé zprávy, zprávy, které respektují demokratické principy. Říkám toto jako viceprezident odpovědný za informační politiku tohoto Evropského parlamentu. Také to říkám jako občan.

Vaše nápady, návrhy a myšlenky v nadcházejících měsících oživí práci tohoto parlamentu. Děkuji vám, že jste přišli s tolika novými nápady a myšlenkami.  Přinesli jste vitalitu, barvu a entusiasmus a zejména naději. Jste závanem čerstvého vzduchu pro evropskou demokracii.

Když hovoříme o společenské inkluzi, o životním prostředí, o globalizaci, o mezinárodním obchodu, o ochraně osobních dat, hovoříme o problémech, které se vás přímo týkají.

Žádáte Evropu, aby byla inkluzivnější a aby projevovala více solidarity. Žádáte více příležitostí. Žádáte o společnost, kde nezaměstnanost mladistvých má být výjimkou a ne pravidlem. O společnost, kde nemají existovat neplacená první zaměstnání. O společnost, kde právo na bydlení je skutečně právo a ne jen výsada.  

Jediným klíčem k úspěchu je úsilí. Úsilí, které vyvíjíte každým dnem. Učíte se jazyky a propojujete se s jinými kulturami.

V tomto parlamentě my pracujeme. Požádali jsme, aby byl rozpočet studentských výměn Erasmus Plus rozšířen. Aby více mladých lidí, jako jste vy, by mohlo získat zkušenosti z jiných zemí. Schválili jsme částku 500 milionů euro, jejímž prostřednictvím budeme bojovat proti nezaměstnanosti mladistvých. A chceme, aby pro všechny mladé lidi s dosažením věku 18 let se stala volná celoevropská železniční jízdenka Interrail skutečností. Udělali jsme už leccos, ale ještě to nestačí.

Britům, kteří tu dnes jsou, bych chtěl říci: Byli bychom moc rádi, kdybyste zůstali členem Evropské unie. Doufáme, že nastane den, kdy se vrátíte do Evropy. Prosím, vzdejte se tohoto izolacionismu. Milí britští přátelé, my doufáme, že se vrátíte domů."  (Obrovský potlesk)

"Vybrali jsme nejlepší vaše nápady z těchto dvou dnů a ty budou rozeslány všem poslancům Evropského parlamentu. Některé z vás požádáme, abyste se vrátili a prezentovali své návrhy v různých parlamentních výborech. Takovým způsobem budete schopni pokračovat v debatě.

Žádám vás o jednu věc: Je důležité, abyste hlasovali v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu, které se budou konat příští rok. Hlasujte, pro koho chcete, pro stranu, která nejlépe zastupuje vaše názory. Avšak opravdu hlasujte. Evropská demokracie vás potřebuje. Je vaše právo a vaše povinnost rozhodnout o budoucnosti.

Skončím citací z Helmuta Kohla, významného Evropana: "Mír musí být víc než jen absence války."  To musíte zajistit. Aby Evropská unie nadlouho zůstala něčím víc, než jen absencí války." (Obrovský potlesk)

0
Vytisknout
9398

Diskuse

Obsah vydání | 6. 6. 2018