Pokoj, bar a třída: Jak se koronavirus šíří vzduchem

30. 10. 2020

čas čtení 4 minuty
Riziko nákazy je nejvyšší ve vnitřních prostorách, ale může být sníženo uplatněním všech dostupných opatření k boji s infekcí šířenou aerosoly. Zde je přehled pravděpodobností infikování ve třech scénářích z každodenního života založený na použitých bezpečnostních opatřeních a délce pobytu v zamořeném prostoru, napsali Mariano Zafra a Javier Salas.

ZDE
je k tomu v angličtině pozoruhodná vizuální prezentace. Proč totéž není k dispozici v ČR česky?


Koronavirus se šíří vzduchem, zejména ve vnitřních prostorách. Ačkoliv není tak nakažlivý jako spalničky, vědci nyní otevřeně přiznávají roli aerosolů - malých nakažlivých částic, které infikovaná osoba vdechne a které zůstávají rozptýleny ve vnitřních prostorách. Jak šíření funguje? A jak jej můžeme zastavit?

V současnosti zdravotnické orgány uznávají tři prostředky šíření koronaviru: Kapénky vznikající při hovoru a kašli, které mohou skončit v očích, ústech nebo nosu kolemstojících; kontaminované povrchy, ačkoliv americké i evropské studie tvrdí, že jde o nejméně pravděpodobnou cestu nákazy; a konečně šíření aerosoly - vdechováním neviditelných infekčních částic vydechovaných nakaženou osobou, které se, jakmile opustí ústní dutinu, chovají podobně jako kouř. Bez větrání zůstávají aerosoly rozptýleny ve vzduchu a s přibývajícím časem se zahušťují.

Na počátku pandemie panovalo přesvědčení, že velké kapky vznikající při kašli nebo kýchání jsou hlavním nástrojem šíření. Nyní však víme, že křičení nebo zpěv ve vnitřních prostorách a dlouhodobě špatně větrané prostory také zvyšují riziko nákazy. Důvodem je, že mluvení nahlas uvolňuje 50 x více virem zamořených částic než situace, v níž vůbec nemluvíte. Tyto aerosoly, pokud nejsou odvětrávány, se postupně koncentrují, což zvyšuje riziko nákazy. Vědci prokázali, že tyto částice - které se také uvolňují dýcháním, nebo unikají při špatně nasazené roušce - mohou infikovat lidi, kteří strávili více než pár minut v okruhu pěti metrů kolem infikované osoby, v závislosti na času a povaze interakce.

Na jaře se zdravotnické orgány nezaměřily na přenos aerosoly, ale nedávné vědecké publikace donutily Světovou zdravotnickou organizaci tento přenos uznat. Článek v prestižním časopise Science zjistil, že existují "nevývratné důkazy", že přenos vzduchem představuje "hlavní cestu šíření" koronaviru.

Nákaza koronavirem během veřejných událostí a v podnicích jako bary a restaurace představuje významnou část šíření choroby. Navíc jsou nejmasovější: Ohniska v nočních klubech v průměru zahrnují 27 osob, zatímco během rodinných akcí se jedná o 6 osob.

Školy představují jen 6 % doložených nákaz ve Španělsku. Dynamika přenosu aerosoly ve třídě se zcela mění v závislosti na tom, zda je infikovaná osoba studentem, nebo učitelem. Učitelé mluví mnohem více a zvyšují hlas, aby je bylo slyšet, což zvyšuje vypuzování potenciálně nakažlivých částic.

Během simulací s použitím nástroje Covid Airborne Transmission Estimator vyvinutým University of Colorado lidé dodržovali doporučené bezpečné vzdálenosti, což eliminovalo riziko přenosu kapénkovou infekcí. Ale přesto se mohou nakazit, pokud nedojde k současnému použití všech doporučených preventivních opatření: Správného větrání, zkrácení kontaktů, omezení počtu účastníků a nošení roušek. Ideální scénář by se v jakémkoliv kontextu odehrával venku, kde se infekční částice rapidně rozptylují. Pokud není dodržována doporučená bezpečná vzdálenost, pravděpodobnost přenosu se znásobuje, protože přibývá riziko přenosu kapénkami. Dokonce ani větrání nemusí postačit k rozptýlení aerosolů, pokud se dva lidé nacházejí blízko sebe.

Nošení roušek snižuje pravděpodobnost nákazy přibližně o polovinu. Pro šíření choroby mají stále větší význam déle trvající masová shromáždění, na nichž probíhá "superšíření". To znamená, že nástroje, které by předcházely masovému přenosu infekce na velkých shromážděních, jsou kriticky důležité pro prevenci pandemie.

Podrobnosti ve španělštině: ZDE

0
Vytisknout
5820

Diskuse

Obsah vydání | 3. 11. 2020