Tisková zpráva:

Výbor OSN pro práva dítěte v Ženevě vydal doporučení pro Českou republiku

4. 10. 2021

čas čtení 1 minuta
Výbor pro práva dítěte ve čtvrtek vydal svá doporučení ohledně naplňování Úmluvy OSN o právech dítěte a opčních protokolů pro několik států, včetně České republiky. Doporučení vychází z přezkumu během posledního zasedání tohoto výboru. 

Zjištění pro Českou republiku zahrnují pozitivní aspekty naplňování Úmluvy o právech dítěte a opčních protokolů i některé obavy a doporučení, z nichž vyjímáme:

· Výbor pro práva dítěte je vážně znepokojen rostoucím počtem dětí, které jsou zneužívány v prostituci a pornografii. Výbor vyzval ČR, aby byly efektivně vyšetřovány případy sexuálního zneužívání, především v on-line prostředí a v sektoru cestovního ruchu.

· Výbor je nadále znepokojen velkým rozsahem umísťování dětí do ústavů, zejména dětí s postižením. Výbor doporučil České republice přijetí národních politik, které umožní ukončit umísťování dětí do ústavů a podpoří řešení na komunitní úrovni a umísťování dětí do rodin, kde bude zajištěna potřebná péče. Pozornost má být zejména věnována dětem s postižením, romským dětem a dětem mladším tří let.

Výbor pro práva dítěte monitoruje dodržování Úmluvy o právech dítěte a opčních protokolů ve státech, které jsou stranami této úmluvy OSN, v oblastech zapojování dětí do ozbrojených konfliktů, obchodování s dětmi, dětské prostituce a pornografie. K úmluvě dosud přistoupilo 196 států. Výbor má 18 členů, nezávislých lidskoprávních expertů z celého světa, kteří svůj mandát vykonávají za svou osobu, nikoli jako představitelé států, ze kterých pocházejí.

1
Vytisknout
2594

Diskuse

Obsah vydání | 7. 10. 2021