Prohlášení účastníků Kongresu inteligence: Rusko by mělo vstoupit do NATO

12. 1. 2022

čas čtení 4 minuty
Budoucnost Ruska je ohrožena. Současná politika Ruska pokračuje v tom nejhorším, co se v jeho historii stalo – spojenectví s tyrany a potlačování svobody všude, kam mohou postoupit naše jednotky – Polsko, Maďarsko, Československo a nyní Kazachstán. Tradice pohrdání lidskými životy – našimi i cizími.

Naši představitelé hovoří ke světu jazykem pouličních chuligánů. Jsme na pokraji velké války – malé války už vedeme po všechny poslední roky. Postavili jsme se proti celému světu, shromáždili jsme kolem sebe jen několik archaických diktatur, které jsou k nám ve vztahu vazalské závislosti. Vyhlídkou je přeměna naší země v čínskou provincii.


S touto perspektivou nejsme spokojeni. Chceme, aby naše země dnes i v budoucnu byla hodna své skvělé kultury, svých nejlepších úspěchů a vítězství, vynikajících ruských myslitelů a prvního pilotovaného letu do vesmíru. Našeho společného vítězství nad světovým zlem ve 2. světové válce, našeho příspěvku k nastolení míru v Evropě v roce 1812. Chceme, aby naše země nebyla nepřítelem evropské civilizace, ale její integrální součástí.

A proto musíme radikálně změnit dnešní katastrofální kurz a učinit strategickým úkolem vstoupit do hlavní aliance moderního Západu – NATO. Pak budeme schopni mírovou cestou vyřešit nevyhnutelné konflikty a rozpory s evropskými zeměmi a Spojenými státy a společně s vojensky a ekonomicky nejsilnějšími státy planety budeme schopni čelit výzvám, kterým čelí a ještě bude čelit moderní svět.

V cestě našemu vstupu do NATO nestojí jen politika našeho současného vedení a nesplnění kritérií závazných pro všechny členy NATO. Vedení se dříve nebo později obmění a požadavky NATO na své členy, jak ukazují zkušenosti zemí, které do NATO v posledních letech vstoupily, jsou vcelku realizovatelné. Co je vážnější, naše činy a prohlášení přirozeně vytvořily ostrý negativismus vůči nám na Západě. Mnozí nás vidí jako zemi, ve které v zásadě není možná svoboda ani demokracie, pro kterou je přirozené být agresivní diktaturou. Západ v nás dnes nevidí možného partnera, ale pouze nepřítele.

Proto apelujeme na vedoucí představitele členských států NATO:

Pánové! (??? - KD)

V těchto dnech činíte rozhodnutí, která určují osud světa na mnoho dalších let. Jste právem znepokojeni hrozbami, které dnes vycházejí z jednání vůdců naší země, a hledáte způsoby, jak jim čelit. Ale vyzýváme vás, abyste se podívali na ještě jeden aspekt současné situace.

Ne každý v Rusku podporuje současnou politiku, vnitřní i vnější. Navíc se zmenšuje základna podpory agresivních kroků naší vlády. Jestliže anexi Krymu k naší hanbě skutečně podpořila většina obyvatel, pak se pokračování války s Ukrajinou již netěší podpoře, stejně jako právě proběhlá invaze do Kazachstánu. Naši lidé nechtějí válku.

Nepřátelství vůči Západu není vůbec tak rozšířené, jak by se na základě oficiálních prohlášení našich představitelů nebo státem kontrolovaných televizních kanálů mohlo zdát. V Rusku je spousta zastánců evropského způsobu rozvoje a mezi vzdělanou mládeží velkých měst je jich stabilní většina. Naše kultura je nedílnou součástí západní kultury.

Rusko je součástí Západu a jeho přirozeným spojencem. A proto jsme přesvědčeni, že v dlouhodobém horizontu by Rusko nemělo být nepřítelem NATO, ale jeho plnohodnotným členem, což by změnilo poměr sil na planetě ve prospěch hodnot, které jsou zakotveny v základních dokumentech OSN a Rady Evropy. V devadesátých letech a ještě na začátku století o tom naše vedení mluvilo. Bohužel toto okno příležitosti bylo promarněno. To ale neznamená, že jej nelze znovu otevřít!

Nemáme právo vám radit, ale díváme se na nadcházející jednání mezi Ruskem a NATO s nadějí, s níž dnes lze prohlásit, že Rusko se v budoucnu bude moci stát spojencem a členem NATO.

Chápeme, jaké rozsáhlé změny musí v naší zemi proběhnout, aby to bylo možné. Jsme však přesvědčeni, že tyto změny jsou historicky nevyhnutelné.

Leonid Gozman, politik
Lev Ponomarjov, aktivista za lidská práva
Valerij Borščov, aktivista za lidská práva
Andrej Smirnov, režisér, herec
Andrej Piontkovskij, publicista

Zdroj v ruštině: ZDE

1
Vytisknout
3800

Diskuse

Obsah vydání | 17. 1. 2022