Svět bez HIV je konečně na dosah

8. 12. 2022

čas čtení 5 minut

Britské zdravotnické úřady nedávno oznámily, že chtějí zabránit všem novým případům HIV v Anglii a do roku 2030 se oficiálně stát první zemí na světě, která virus porazila. Tvrdí, že toho dosáhnou díky řadě nových dohod, které uzavřely s farmaceutickými společnostmi, aby zajistily dostupnost nových účinných léků v celé zemi. To je pro obyvatele Anglie nepochybně dobrá zpráva. Nicméně, jak jsme si uvědomili od začátku koronavirové pandemie, žádná země nemůže definitivně porazit virus sama. Viry neuznávají hranice. Cestou k ukončení pandemie nejsou lokální farmaceutické dohody, ale globální solidarita, píše Ray Mwareyea na webu Al Džazíry.

Dnes je skutečně globální porážka HIV na dosah díky zázračným novým lékům a léčebným postupům, které jsou již na trhu a ve vývoji - ale pouze pokud společně zajistíme, aby nejúčinnější preventivní léky a léčba byly dostupné všem, kdo je potřebují, a to kdekoli na světě.

Nový lék, o kterém Anglie doufá, že jí pomůže porazit HIV nadobro za méně než deset let, je dlouhodobě působící injekční forma zavedeného léku proti HIV s názvem kabotegravir. Tento lék je nejen skvělým lékem pro osoby pozitivní na HIV, ale je také velmi účinný jako preventivní léčba. V červenci 2022 vydala Světová zdravotnická organizace pokyny pro používání dlouhodobě působícího injekčního kabotegraviru (CAB-LA) jako preexpoziční profylaxe (PrEP) HIV a vyzvala země, aby zvážily tuto bezpečnou a vysoce účinnou možnost prevence pro osoby se značným rizikem infekce HIV.

Tento lék je považován za potenciální převrat v boji proti HIV, a to především proto, že poskytuje dostatečnou ochranu prostřednictvím injekcí, které se podávají po dvou měsících. Podle WHO první randomizované studie ukázaly, že užívání přípravku CAB-LA vedlo k 79% relativnímu snížení rizika HIV ve srovnání s perorálním PrEP, u něhož bylo dodržování denního užívání perorálních léků častým problémem.

Vše nasvědčuje tomu, že CAB-LA má potenciál nám pomoci konečně odkázat AIDS na smetiště dějin. Boj o to, aby se tento zázračný lék dostal ke všem, kteří ho potřebují, však teprve začíná. Tato nejúčinnější forma prevence HIV je stále nedostupná pro lidi s nejvyšším rizikem nákazy HIV.

CAB-LA je patentován a vyráběn společností ViiV Healthcare, odnoží farmaceutických korporací Pfizer, GlaxoSmithKline a Shionogi. Stejně jako všechny farmaceutické společnosti je i ViiV Healthcare orientována na zisk.

Proto dosud nezajistila, aby byl přípravek CAB-LA za přijatelnou cenu dostupný po celém světě.

Společnost nejprve zablokovala výrobu  levného generického přípravku CAB-LA na světě tím, že odmítla vydat dobrovolné licence výrobcům generik v rozvojových zemích s odkazem na složitost výroby, regulační požadavky, potřebu kapitálových investic a nepředvídatelnou poptávku.

Po značném odporu ze strany organizací občanské společnosti, aktivistů a zdravotnických institucí společnost učinila obrat a v červenci 2022 uzavřela dohodu se sdružením Medicines Patent Pool podporovaným OSN, která umožní přístup ke generickému přípravku CAB-LA 90 zemím s nízkými a nižšími až středními příjmy.

Zpráva o dobrovolné licenční dohodě byla sice přivítána, ale ani tento závazek nezajistil všem potřebným okamžitý přístup k tomuto zásadnímu léku proti HIV. Očekává se, že generickým výrobcům bude trvat až čtyři až pět let, než vyvinou přípravek CAB-LA, rozšíří jeho výrobu, dokončí všechny potřebné testy a předloží jej k registraci. To znamená, že cenově dostupný lék CAB-LA nebude ve většině zemí dostupný ještě několik let a bude na libovůli společnosti ViiV Healthcare, aby jím zásobila všechny trhy.

Jednání společnosti ViiV Healthcare bohužel není ničím neobvyklým. Od samého počátku epidemie HIV kladou farmaceutické giganty jako ViiV překážky v přístupu zemí globálního Jihu k převratným lékům, aby ochránily své zisky. Například v 90. letech 20. století, kdy většinu zemí jižní Afriky devastoval AIDS a úmrtnost na tento virus v mnoha komunitách vysoce převyšovala porodnost, aliance 100 největších farmaceutických společností v USA Pharmaceutical Research and Manufacturers of America agresivně lobbovala proti pokusu Jihoafrické republiky vyrábět a dodávat pacientům generické léky proti AIDS za zlomek ceny, kterou si účtovali držitelé patentů v USA. Jejich lobbování a následná právní válka výrazně ztížily úsilí Jihoafrické republiky o potlačení viru a vedly k nespočtu úmrtí, kterým se dalo předejít.

Nesmíme dopustit, aby se tato smutná historie nadále opakovala. S CAB-LA máme konečně dostatečně silnou zbraň, abychom HIV nadobro porazili - nejen v Anglii, ale na celém světě.

 

Celý článek v anglickém originále ZDE

0
Vytisknout
4504

Diskuse

Obsah vydání | 12. 12. 2022