Nový jev: gangismus

9. 8. 2011 / Jiří Baťa

Fuj, to je škaredé slovo! Ale vzhledem k jistým okolnostem je toto slovo nejen aktuální, ale vedle zcela již zdomácněných "ismů", např. dnes často frekventovaný "klausismus" a další je i tento "ismus" dané době poplatný, přiléhavý a opodstatněný. Zkrátka "cool".

S gangy se v poslední době takříkajíc, roztrhl pytel. Nemýlím-li se, pak jen tento rok to byly gangy tři. Všechny byly zajímavé tím, že členy gangů tvořili zvětší či menší části i lidé z řad Policie ČR. O to je existence a činnost takových gangů závažnější a nebezpečnější. Naskýtá se otázka, jak je možné, že členy gangů, notabene v tak hojné míře, se objevují i policisté. Jedno, zda výkonní, či bývalí, protože výsledek zneužití jistých zkušeností a poznatků z práce policie, resp. orgánů přímo s prací policie souvisejících (státní zastupitelství, soudy apod.) vyjde nastejno. Nicméně odpovědí na výše položenou otázku (kdo ji vyřkl, není známo) je : prý selhala kontrola! Zde zcela upozaděno bylo ono známé: důvěřuj, ale prověřuj!

Ale i sebelepší kontrola nemůže zabránit vidině nemalých peněz, které si členové svou činností "vydělávali". Zvláště když víme, že šlo v nejednom případě o vydírání a jiné účelové kauzy, kdy jde o sta tisíce, někdy i miliony korun. Peníze byly, jsou a budou vždy lákat všechny, protože v dnešní době jsou měřítkem a jakousi alfou a omegou úspěšnosti a bohužel i "kvality" člověka. Problém je ovšem v tom, jak se ten který "úspěšný" člověk k penězům dostal, aby se dalo současně hovořit i o jeho lidských kvalitách. Situace je však taková, že se na tyto "maličkosti" nikdo neptá, nikoho to nezajímá, důležité je, že se takový člověk dostatečně viditelně prezentuje jako člověk bohatý, tím pádem automaticky úspěšný a morálně kvalitní. Podstata jeho úspěšnosti se prostě nezkoumá.

To, že se toto naplňování představ "úspěšnosti" realizovalo u zmíněných gangů zrovna formou trestné činnosti, je jen špička ledovce mnohé jiné zločinné činnosti i na jiné úrovni v různých odvětvích státní správy. Pravda, situace je závažná, možno říci kritická vezmeme-li v úvahu, co se pro zisk peněz všechno událo. Poškození jistě prožívali nemalé trauma kromě toho, že je jejich skutečná (kéž by) úspěšnost stála nemalé peníze. Zda byli rovněž úspěšní skutečně, nebo rovněž jen "jako" (tzn. ze stejně pochybných, neřku-li trestu hodných "podnikatelských" iniciativ), ponechme stranou.

Co je však na všem tom zajímavé, je současná realita existence policejních orgánů MV. Na jedné straně inspekce VM a výkonní příslušníci ÚOOZ, na druhé straně příslušníci téže české policie jako pachatelé těžkých zločinů. Nebo také jinak: příslušnici ÚOOZ, (předpokládám) s čistým štítem, nezkorumpování, nepodléhající vidinám snadných milionů a odpovědně, usilovně a úspěšně plnící složité a nebezpečné jim zadané úkoly a proti nim parťáci ze stejné branže, avšak zkompromitovaní, páchající závažnou trestnou činnost. Nemohu než jinak těm z ÚOOZ vyjádřit obdiv nad jejich těžkou, odpovědnou, ale i nebezpečnou prací. Vždyť taková práce není bez rizika, notabene rizika zdraví, ale i života. Právě tito muži (zda i ženy nevím) prokazují společensky pojatou úspěšnost a kvality navzdory tomu, že to dělají za běžný peníz (mzdu) řadového příslušníka Policie ČR (byť s jistými "drobnými" navrch). Bohužel, jsou to zatím jen ty větší ryby,které uvíznou v jejich sítích, ale malých rybek v zločineckém rybníce je na tisíce. Zatím se jim daří. Nebezpečí z vypuštění rybníka zatím rovněž nehrozí, protože v těch ulovených "štikách" se nachází dost uspokojení, aby nebylo potřeba likvidovat i jejich potěr.

Jenže to jsou pracovní výsledky dneška. Co bude zítra, za půl roku a hlavně příští rok a dále, to je otázka. Důvod je prostý, už dnes se MV, potažmo Policie ČR potýká s financemi, když jim jsou kráceny rozpočtové položky na běžný výkon služby PČR. Proto se nelze neobávat značného kolapsu v činnosti orgánů MV a Policie ČR, neboť jak z návrhu Kalouskova rozpočtu vyplývá, rozpočet na tyto orgány státní správy (služby) jim hodlá na příští léta výrazně, až nepřiměřeně přiškrtit. Pro něho samotného to může být osobní uspokojení, že se naplňuje plán jeho odpovědnosti za Koaliční smlouvou a programovým prohlášením stanovený limit rozpočtu a snížení deficitu, ale již jej zřejmě nezajímá , jaký jeho "skotský" způsob řešení a dopad bude mít na tyto složky (a občany vůbec). Pokud jsme se v skrytu duše radovali ze stávajících výsledků např. zmíněného ÚOOZ, Inspekce MV, nebo kriminální služby apod., je to radost možná na dlouho poslední.

Omezení financí pro složky MV a policii zvlášť, může být ve svých důsledcích katastrofální (především ve výkonu pořádkové služby na úrovni obvodních či okresních oddělení PČR). Nejen že to povede k propuštění z řad Policie ČR, ale i k (ne)dobrovolným odchodům letitých a zkušených pracovníků a odborníků, kteří jak jinak, budou hledat (a jistě najdou) uplatnění tam, kde je "o ně zájem", o platech už lépe ani nemluvit. A zbytek sloužících? Omezená, o to více náročnější, ale na druhé straně méně zvladatelná činnost za špatných platových podmínek.Pro ně pak asi nezbude, než si k svému mrzkému platu jako příležitost přivydělat, bohužel, zase nějakým nekorektním, či spíše nezákonným způsobem. Připomíná mi to nedávnou situaci v Polsku či Rusku, kdy podcenění a nedostatečně odměňovaní příslušnici policie si přivydělávali "buzerováním", pokutováním (bez dokladů) a jinými obstrukcemi normální občany (a cizince-řidiče zvlášť). Útěchou jim může být, lze-li to tak nazvat fakt, že nebudou jediní, kdo na to doplatí, protože to postihne všechny složky MV ČR .A samozřejmě celou společnost!

Není úspěch jako úspěch. Úspěchy v daném případě ÚOOZ nejsou srovnatelné s úspěchy Kalouska a naopak. Dokonce se lze důvodně domnívat, že očekávané důsledky ze seškrtaného rozpočtu pro MV a Policii ČR jsou ze strany Kalouska záměrné. Pravda, je nesnadné toto podezření prokázat, na to on je příliš mazaný, ale cožpak on, Drábek, Heger, potažmo celá vláda nečiní cílevědomě? Vždyť je jen zajímá, že všechno co dělají, musí mít efekt pouze a jenom jejich záměrům a cílům! Efekt pro občany, případně jiné výhody žádné. Právě naopak.

Bude-li osud Policie ČR jen v rukou ministra financí, pak nepůjde o policii jako takovou, ale Policii finanční, o které Kalousek vážně uvažuje. Ovšem to už bude konec  demokracie nejen v Čechách, ale i na Moravě a Slezsku. Co bude potom, si budeme muset počkat. Že to nebude nic pro občany příjemného, lze však očekávat s naprostou jistotou. To je také, kromě jiného, negativní dopad "gangismu" na celou společnost.

0
Vytisknout
5924

Diskuse

Obsah vydání | 10. 8. 2011