Nevěděli jsme, že naším vzorem budou Lotyšsko a Island

10. 8. 2011 / Josef Mrázek

Největší oporou naší špatné vlády jsou, bohužel, sdělovací prostředky, a to tím, že nedávají občanům dost informací o tom, komu koalice slouží, a nehledají příčinu, proč skoro všem občanům, s vyjímkou těch nejbohatších, koalice škodí. Místo toho se stále lže, aby se nemuselo přiznat, že jiná příčina tohoto stavu, než vyšší forma korupce, se nedá najít.

Ale i při velmi omezeném toku informací již většina občanů pochopila, že je třeba zvolit nový parlament. Vláda byla přistižena při páchání nepravostí (Kritika vládní důchodové reformy sílí a je stále pestřejší -- Deník Referendum 24.3.2011), ale pokračuje v krocích, které způsobí trvalé škody. Zcela opustila hru na demokratické jednání a žene nejškodlivější zákony hlava nehlava ke schválení. Vypadá to, že ji k tomu nutí závazky vůči těm, pro které pracuje. Občané to nejsou. V případě tak hluboké a důvodné nedůvěry vůči vládě, k jaké došlo (STEM 19.5.2011: vládě důvěřuje 16% občanů), je nutné uspořádat nové volby co nejdříve. Brzdí to ale ti, kteří jsou na místech, kam nepatří, a neradi by se dostali do vězení, kam patří (trestní oznámení Svazu pacientů ČR ze 4. 9. 2008 ve věci středočeských nemocnic skončilo v průběhu let vždy na Praze 5, bez řešení odloženo).

V podobné situaci se ocitlo Lotyšsko a vyřešilo se to rychle, je to totiž demokratická země a tak vyhlásili referendum (Novinky.cz 30.5.2011). To rozhodlo, že se rozpouští parlament chránící korupčníka, a je hotovo. My máme také v ústavě, že lid rozhoduje přímo, ale jen o tom, co stanoví zákon. Toho zneužili někteří "politici" a zákon opakovaně navrhovaný ČSSD prostě nepřijali a jsou neodvolatelní. Lotyši tak nemravní nejsou a tak mají nové volby a nikdo nevede řeči, že mají počkat na řádný termín, aby poslanci mohli škodit až do konce volebního období.

Islanďané, podobně jako my, neměli právo na referendum v ústavě, ale rozzlobili se natolik, že místo referenda jich přišlo dost říci parlamentu, že hlavní věci budou jinak (Předčasné volby na Islandu -- 26.4.2009 Aktuálně.cz). I referendum si potom zavedli, aby se vůle občanů řádně potvrdila. A upravili ústavu, posílili přímou demokracii a odebrali stranám monopol na obchodování s politikou. Tyto změny byly tak inspirující, že nám o tom naše sdělovací prostředky ani nereferovaly a zaměřily se na zásadnější věci, jako jsou psí útulky a vývoj počasí. Něco málo bylo na internetu (Aktuálně.cz - 2008 - 2011), ale chybělo to hlavní, návod, jak klidným tlakem rozehnat Sněmovnu. A protože prakticky nikde nejsou na vládě peněz nezávislá media, embargo na informace o Islandu fungovalo všude. Teprve díky prosakování zpráv po internetu se dozvídáme, co potřebujeme vědět, sice s určitým zpožděním, ale přece rychleji než ústním podáním, jako ve středověku.

Tak se Lotyšsko a Island, každá země trochu jinak, staly naším příkladem. Jeho využití, mimo jiné, vázne na tom, že koalice účinně uplatňuje lhaní a špičkové metody manipulace. Proto je ještě dost těch, kteří chtějí volit své škůdce, neboť nevědí, že důchodová "reforma" a zvýšení DPH a stejně tak zdravotnické zákony v navržené podobě jsou opatření i pro ně velmi škodlivá a přitom nepotřebná (Důchodová, zdravotní a daňová "reforma" jsou hlavním důvodem pro generální stávku). Výhodné by to bylo jen pro majitele soukromých důchodových fondů a soukromého zdravotnictví a pro ty politiky, kteří by za vnucení tohoto systému občanům dostali zaplaceno.

Všechna nová opatření jsou navržena tak, že zvýhodňují bohaté proti chudým, ale jen relativně tím, že postavení chudých zhoršují. Hrozné je, že nebyl zastaven projekt důchodové reformy, přestože je založen na zcela nepravdivém zdůvodnění (Propočítal jsem důchodovou reformu a vyšla mi generální stávka), úkol neřeší, vyniká zbytečností a přitom způsobuje sociální a ekonomické škody a nespravedlnosti v souvislosti se zvýšením dolní sazby DPH. Kromě toho podlamuje státní rozpočet, protože po sjednocení sazeb DPH (zvýrazněn degresivní charakter tohoto zdanění, výhodý pro bohaté) budou chybět peníze na doplňování fondu průběžného financování důchodů a na nutné sociální kompenzace. Utlumí se ekonomika omezením koupěschopnosti početných vrstev obyvatelstva a uberou se peníze na zdravotní péči, aniž by se důchodový systém zlepšil.

Zprvu podobné, ale později ještě horší, by to bylo se zdravotnickou "reformou". Tam jsou mnohá špatná opatření zaváděna hned, ale zároveň je připravována totální privatizace celého systému (například zavedením statutu obchodních společností u veřejných zdravotních pojišťoven) v naprostém rozporu s Ústavou ČR a také se zájmy téměř všech občanů. Místo napravení chyb v úhradovém systému, v lékové politice a stanovení spravedlivého pojistného, je zaváděna dvojí medicína, pro chudé a pro bohaté a je připravováno komerční připojištění bez solidarity a s většími náklady (viz vládní návrhy zákonů projednávané ve Sněmovně). Naše moudrá ústava nepřipouští spoluúčast ani poplatky. Právě solidární hrazení úplné péče cestou veřejného pojištění bylo příčinou nízkých nákladů na naše kvalitní zdravotnictví. Bohužel zatím ne všichni občané pochopili, jak velké je jejich ohrožení a jak relativně malý úplatek stačí k tomu, aby jim byla způsobena katastrofální škoda. Náklady na udržení zprofanované strany u moci se odhadují na stovky milionů Kč a úhrnná výše úplatků a hodnota poskytnutých výhod bude ještě vyšší, ale je to jen zlomek toho, co může budoucí majitel strany vytěžit.

Doznívá poněkud chmurné léto a tak se brzo sejdeme v práci a ve školách a to bude ta chvíle, kdy je nutné vykročit islandskou cestou, nechceme-li zůstat otroky.

0
Vytisknout
11539

Diskuse

Obsah vydání | 12. 8. 2011