CO PRÁVO ODMÍTLO VYDAT:

Viva Chávez? Viva!

28. 3. 2013 / Ilona Švihlíková

Ve čtvrtek 21. března vyšel v deníku Právo komentář pana Mitrofanova reagující na seminář věnovaný osobnosti Huga Cháveze. V závěru článku položil otázky, na které jsem se snažila odpovědět. Poslala jsem hned druhý den reakci do deníku Právo. Obdržela jsem poděkování za reakci s tím, že mám článek ale zveřejnit jinde: a proto tak činím.

Pan Mitrofanov se ptal: "Chávez jako vzor ale vyvolává přinejmenším tři otázky. Ta první zní: už našli bohatá ložiska té naší ropy? Druhá: Chávez účinně používal obraz ďábla v podobě USA a byl kamarád běloruského a íránského vůdce. Ten náš strašák a ti naši kámoši budou kdo? A úplně na závěr. Jak to souvisí s vizí české sociální demokracie?"

Musím reagovat na určité nepřesnosti v článku Alexandra Mitrofanova "Viva Chávez"? Především odcitované informace nezazněly takto na semináři, ale jsou přejaty -- aniž by pan redaktor uvedl zdroj -- z Britských listů, kde jsem uveřejnila dosti podrobnou socio-ekonomickou analýzu k Chávezově éře. Pokud by ji četl celou a ne jen perex, zjistil by, že ropná ekonomika zase taková výhra není a z hlediska národohospodářského řízení představuje jeden z nejtěžších úkolů.

Pan Mitrofanov klade v závěru článku otázky, na které se pokusím odpovědět.

Pro Cháveze se politika Spojených států stala nepřijatelnou poté, co CIA podpořila puč v 2002, který měl Cháveze zabít. Sice byl demokraticky zvolen, ale tak nějak přestal vyhovovat, protože elitě šlápnul na kuří oko. Nevím, jestli by se kdokoliv chtěl extra přátelit s někým, kdo se netají, že využije veškerých prostředků, aby demokraticky zvoleného politika "odstavil." Chávez měl rozhodně jiné přátele, než uvádí pan redaktor. Generální tajemník OSN oceňuje na Chávezovi jeho nezdolné úsilí po spolupráci na kontinentu, kdy byl veden myšlenkami Simona Bolívara. Integrační seskupení, od ALBA po UNASUR a CELAC, či Stiglitzem vysoce oceňovaný plán na Banku Jihu, vznikly z Chávezovy iniciativy. Čím může být inspirativní Chávez pro sociální demokracii? Tím, že se Chávez nebál. Tím, že nikdy nezapomněl, z jakých poměrů vzešel. Říká se, že inteligence spočívá v tom, přizpůsobit se daným podmínkám. Jenže to je strategie otroka. Inteligentní aktér dokáže podmínky změnit tak, aby vyhovovaly jeho plánům. A přesně to Chávez dokázal. No, není to inspirativní?

0
Vytisknout
12158

Diskuse

Obsah vydání | 29. 3. 2013