Otevřený dopis všem poslankyním a poslancům

6. 8. 2013

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

ve středu máte rozhodnout o důvěře pro vládu pana premiéra Rusnoka. Možná, že většina z vás je rozhodnuta hlasovat proti vládě. Než povoláte zpět k moci nejzdiskreditovanější vládu, zkuste se zamyslet nad následujícími fakty, píše Jan Hutař.

1. Zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů bylo na úkor státního rozpočtu převedeno osobám s příjmem nad 1 milion Kč 450 00 Kč na druhý a každý další milion Kč příjmu. Dalších 60 000 Kč jde ze zdravotního pojištění. Tyto částky jsou důsledkem následujících změn:

a) bodem 49. Čl. I., jim byla snížena daň z 32% na 15%,

b) bodem 19. Čl. XXXVI., byl zaveden "maximální vyměřovací základ" ve výši čtyřicetiosminásobku průměrné mzdy; Výše pojistného na důchodové pojištění je 28%. Celkem tedy 45%,

c) stejný limit platí i pro zdravotní pojištění. (Čl. LXVI), čímž získávají dalších 6%.

2. Naproti tomu zrušením "Sociálního příspěvku" zákonem č. 347/2010 byl rodinám s příjmem na a pod hranicí životního minima snížen příjem o 800 -- 1 125 Kč měsíčně (v závislosti na věku) u rodin s jedním zdravým dítětem. V případě rodin s dětmi se zdravotním postižením jsou dopady u dítěte dlouhodobě nemocného od 1 174 -- 1 673 Kč měsíčně. Je-li dítě dlouhodobě zdravotně postižené přichází rodina o 2 322 -- 3 270 Kč měsíčně a jde-li o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené o 2 610 -- 3 675 Kč měsíčně. Pokud jsou v rodině dvě postižené děti, může ztráta dosáhnout až 7 002 Kč měsíčně.

3. Z výše uvedených čísel vyplývá, že na přesun finančních prostředků ze státního rozpočtu doplácí 47 procent rodin se zdravým dítětem. V případě rodin s dítětem se zdravotním postižením jde o menší počet, avšak podílejí se na blahobytu nejbohatších podstatně vyššími částkami. Jsme zřejmě jediný stát na světě, který vytváří chudé lidi pomocí zákonů.

4. Všechny chudé rodiny dále drtí zvyšování daně z přidané hodnoty. Připočteme-li k tomu trvalý pokles ekonomiky, zhoršování dostupnosti zdravotní péče, katastrofální nezaměstnanost i zhoršování postavení důchodců, jsem přesvědčen, že jediné označení předchozí, a v případě nepodpoření "Rusnokovy vlády" i vlády budoucí, odpovídající realitě je "Vláda ekonomické genocidy obyvatelstva".

5. Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, všechna má tvrzení si můžete ověřit v uvedených předpisech. Vím, že je na Vás vytvářen enormní tlak abyste hlasoval proti vládě. Jsem však přesvědčen, že pokud je ve Vás alespoň kousek lidskosti a charakteru, vyslovením důvěry vládě premiéra Rusnoka zabráníte návratu "Vlády ekonomické genocidy" k moci.

0
Vytisknout
12554

Diskuse

Obsah vydání | 7. 8. 2013