Sýrie a naše přísaha bránit ústavu:

"Je povinností každého nesplnit ilegální rozkaz"

30. 8. 2013

Generál Martin Demsey, předseda Sboru náčelníků štábů, se střízlivě vyjadřoval o nebezpečích plynoucích z jakéhokoliv vojenského útoku na Sýrii, ale tisk indikuje, že prezident Obama je přesto odhodlán odpálit v příštích dnech střely s plochou dráhou letu - což je čin, který by měl, jak říkají bývalí američtí vojenští profesionálové, vyvolat Dempseyho okamžitou rezignaci.

Odvoláváme se na Vaše uznání skutečnosti, že "rozhodnutí použít sílu není tím, co by někdo z nás přijal lehce. Není to nic menšího než akt války", vyjádřené v dopise o Sýrii adresovaném senátoru Carlu Levinovi 19. července. Zdá se, že prezident může nařídit takový válečný akt bez řádné autorizace Kongresem.

Jako zkušení zpravodajští a vojenští profesionálové, kteří slavnostně přísahali, že budou podporovat a bránit Ústavu Spojených států, jsme si dlouho vědomi toho, že - od vojína až po generála - je povinností každého nesplnit ilegální rozkaz. Jestliže je takový rozkaz vydán, je věcí cti raději rezignovat, než se stát spoluviníkem.

V odpovědi na otázky ohledně možností vojenských opatření probíraných při slyšení během Vaší opětovné nominace 18. července, Váš dopis předsedovi Výboru pro ozbrojené síly reflektuje, že uznáváte ústavní roli Kongresu ve vztahu k "válečným aktům" Spojených států. Stejně tak je důležité, že jste senátoru Levinovi adresoval následující slova: "Zasluhujete mou nejlepší vojenskou radu, jak by měla být používána vojenská síla, abyste rozhodl, zda má být použita."

Možnosti, kterým se v souvislosti s potenciálním použitím vojenské síly Váš dopis věnuje, zahrnují pět v té době zvažovaných variant: (1) Vycvičit, poskytnout poradenství, pomáhat opozici; (2) Provést omezené údery z odstupu; (3) Zřídit bezletovou zónu; (4) Zřídit nárazníkové zóny; (5) Získat kontrolu nad chemickými zbraněmi. Byl jste dost upřímný ohledně rizik a nákladů spojených s každou z pěti variant a zdůraznil jste obtížnost úkolu zůstat stranou syrské občanské války, jakmile Spojené státy zahájí vojenskou akci...

Nechápeme, proč Bílý dům dosud nebyl ochoten vyčkat výsledků inspekcí OSN v Damašku, ale jsme příliš dobře obeznámeni s tím, co se stane, jakmile bitevní loď vypluje do války. Nicméně pokud se prezident navzdory čtvrtečnímu hlasování britského parlamentu a rostoucí opozici proti válce bez autorizace v Kongresu rozhodne nařídit útok na Sýrii, vyzýváme Vás, abyste jednal v souladu s Vaší slavnostní přísahou podporovat a bránit Ústavu, stejně jako s vlastním svědomím.

Jsme silně přesvědčeni, že za takových okolností byste měl rezignovat a okamžitě vysvětlit své důvody americkému lidu.

Jménem předsednictva "Veteran Intelligence Professionals for Sanity" (Zpravodajští profesionálové-veteráni za duševní zdraví)

William Binney, Senior Scientist, NSA (ret.)
Thomas Drake, Senior Executive, NSA (former)
Dan Ellsberg, VIPS Member Emeritus
Philip Giraldi, CIA, Operations Officer (ret.)
Larry Johnson, CIA & State Department (ret.)
W. Patrick Lang, Senior Executive and Defense Intelligence Officer, DIA (ret.)
David MacMichael, National Intelligence Council (ret.)
Elizabeth Murray, Deputy National Intelligence Officer for Middle East (ret.)
Todd Pierce, US Army Judge Advocate General (ret.)
Coleen Rowley, Division Council & Special Agent, FBI (ret.)
Larry Wilkerson, Col., US Army (ret); Chief of Staff to Secretary of State Colin Powell
Ann Wright, Col., US Army (ret); Foreign Service Officer (ret.)

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
11978

Diskuse

Obsah vydání | 2. 9. 2013