Představujeme kandidáty:

František Havíř, ODS, Jakub Tichý, TOP09, Lukáš Čížek, KSČM, Miroslav Stropek, TOP09

18. 10. 2013 / Viktor Vereš

čas čtení 22 minut

Kandidáti jsou před volbami ochotni odpovídat na velmi pronikavé otázky:
Dotazy jsou pro přehlednost postupně kráceny. Do odpovědí zasahováno není.
Vhodné jako jeden z podkladů k rozhodování o volebním kroužkování. Na útoky proti své osobě nereaguji, věřím, že si čtenář úsudek o někom, kdo se místo argumentace snižuje k osobním útokům, udělá sám.

František Havíř, ODS, Jihomoravský kraj

1)Jste pro rychlé zavedení referend, přímé volby starostů a odvolatelnosti politiků občany?
Jsem v zásadě pro. Myšlenka je zajisté dobrá, ale provedení musí být velmi precizní, aby se neobrátilo proti původnímu smyslu.

2)Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?
Jednoznačně.

3)Jak prokážete, že nepodlehnete uplácení ze strany různých mafií za jejich zájmy proti zájmům občanů ČR (hazardní, církevní, solární lobby)? (Kdy jste projevili občanskou statečnost a jak?)
Do politiky nejdu pro peníze, 15 let podnikám, jsem slušně zajištěný. Při zvolení do PS PČR budu polovinu čistého poslaneckého platu věnovat 3 pečlivě vybraným a léta zavedeným občanským sdružením, která se v mém regionu starají o děti, které byly postiženy nepřízní osudu.

4)Jste si jisti, že nebudete vydíratelní?
Nedopouštím se žádných nezákonností, pro které by mne kdokoliv mohl vydírat. Každý člověk může udělat sem tam nějakou chybu, ale obávat se jejich zveřejnění je jednoduše hloupé. Nikdo není dokonalý a chybovat je lidské.

5) Co uděláte po svém zvolení, aby byly zrušeny tyto nespravedlivé restituce nebo minimalizovány škody a bylo dosaženo restitucí spravedlivých?
Restituce samy o sobě jsou spravedlivé, ale stejně jako Vy kritizuji jejich výši a neprůkaznost nároků.

6) Jste pro vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanismu?
 Obecně proti, nezodpovědné členské státy EU musí nést za své kroky následky. Na druhou stranu máme kolektivní odpovědnost nejen za měnovou stabilitu v rámci Unie. Ale toto je pouze jeden z mnoha příkladů, kdy původně dobrá myšlenka je naprosto negována nesmyslnými nařízeními kontraproduktivních unijních orgánů a jejich nařízení. Je třeba, aby EU prošla hlubokou reformou, která ji vrátí zpátky k původní myšlence a principům.

7)Jste pro omezení poslanecké imunity? Jak velké?
 Poslanecká imunita má sloužit pouze pro politické projevy a skutky konané v rámci výkonu mandátu. Má smysl pro nevydíratelnost (viz. výše).

8)Jste proti zvyšování daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.?
 Cesta zvyšování daní a odvodů nikam nevede, je třeba, aby současně vybrané daně a pojistné sloužily svému účelu a nekončily na kontech korupčně zpražených firem, které tunelují rozpočtové kapitoly ČR.

9) Jste pro přechod Řecka a dalších krachujících států na původní měny?
 Státy které se proviní proti dohodnuté finanční disciplíně musejí nést za svoji nekázeň a nezodpovědnost odpovídající následky.

10)Patříte spíše k příznivcům prezidenta Zemana nebo spíše k jeho odpůrcům?
Mým kandidátem byl Přemysl Sobotka, ale ve finále jsme vybírali mezi skrytě (ale skutečně) levicovým intelektuálem Schwarcenbergem a nepokrytě levicovým pragmatikem Zemanem. Obě volby byly téměř stejně špatné ...

11)Věříte v Boha nebo jinou nadpřirozenou bytost?
Sám jsem ateista, nicméně víru naprosto toleruji. Na druhou stranu očekávám i toleranci mojí nevíry.  Věřím ve zdravý rozum lidí ..., že se nakonec projeví.

12)Patříte do nějaké církve? Jaké? Angažujete se v ní nějak?
 Ne.

13)Ovlivňuje Vás víra každý den ve Vašich rozhodnutích?
 Ano, víra v lepší budoucnost lidstva.

14)Jsou pro Vás důležitější zájmy a přání Vaší církve anebo občanů? Věříte, že následováním církve (náboženství) dojdou lidé ke správnému cíli, i když se jim zdá, že cesta vede jinudy, než říká církev (náboženství)?
 Občanů.

15)Pro jakou formu regulace interupcí jste?(Stávající, uvolnit nebo zpřísnit a jak...)
Žádnou.

16)Jste proti "interrupční" pilulce?
 Ano. Interrupce je natolik psychicky i fyziologicky závažný počin, že nemůže být realizován pouhým požitím pilulky (navíc pochybuji o zdravotní "nezávadnosti" takové pilulky).

17)Jste pro bombardování Sýrie bez souhlasu OSN?
 Rozhodně ne.

18)Jste pro bojový výcvik a zásobování rebelů v Sýrii zbraněmi?
 Nikoliv. Svět má reálné možnosti, jak zasáhnout, ale alibisticky je nevyužívá. Další zbraně pro jednu či druhou stranu nejsou řešením, přestože je jasné, že zbrojní lobby má opačný názor.

19)Jste pro přímou volbu prezidenta?
Přes negativa ano, navíc již není cesty zpátky (nikoliv technicky, ale evolučně).

20)Smlouvy, uzavřené státní správou, mají být platné až po jejich zveřejnění?
 Ano.

21)Měly by mít homosexuální páry možnost adopce?
 Ne. Respektuji jejich partnerství, ale děti mají vyrůstat v rodinách (třeba i náhradních).

22) Jste pro propagaci vystěhování Romů z ČR?
 Ne, je spousta civilizovaných a inteligentních řešení tohoto problému, ale evidentně ani jedna strana nemá skutečný zájem 

23)Jste pro snížení hranice 5% nutné pro vstup do Parlamentu?
Ne, zemi by to rozhodně neprospělo. Řešením je naopak většinový volební systém, který pomůže řešit politickou korupci a impotenci vládních stran realizovat program, pro který je voliči zvolili.

24)Jste pro zákaz kouření v restauracích?
 Ano, jednoznačně. Pokrytecky hájíme práva kuřáků, ale mnohem více jsou upírána práva nekuřákům.

25)Co si myslíte o výroku papeže Františka, že nikdy nebyl pravičákem? Jste pravičák?
 Ano.

26)Měly by si církve platit své faráře, jejich vzdělání a opravy svých nemovitostí ze svého?
 Ano. Klidně s určitou podporou státu či obcí (stejně jako různé sportovní kluby či kulturní spolky). Ale primárně za své.

27)Má stát platit faráře v nemocnicích, věznicích a armádě nebo psychology věřící i nevěřící?
Ne. Víra je osobní věc a stát by to neměl podporovat. Navíc je to diskriminační nejen vůči ateistům (ale těm je to vcelku jedno), ale především k lidem náležejícím k jinému vyznání.

28)Jak zaručíte, že nebudete opět zvyšovat daně, ačkoli jste před minulými volbami  tvrdili, že v době krize pokládáte zvyšování daní za škodlivé pro ekonomiku a stejně jste daně zvýšili?
Jednoduše již pro to není žádný prostor. Zárukou je skutečnosti, že ODS již nikdy v budoucnu nepředá resort MFČR žádné skutečně levicové straně (kterou je dozajista i TOP09).

29)Jak zaručíte, že nebudete opět zadlužovat zemi rekordním tempem, ačkoliv jste o sobě tvrdili, že jste vláda rozpočtové odpovědnosti?
Realizací (a nejen pouze proklamováním jako doposud) výše uvedených protikorupčních opatření. Dále odpolitizováním, zeštíhlením a zefektivněním orgánů státní správy. Bavím se s úředníky na různých úrovních a rozličných orgánů státní moci a všichni do jednoho se shodují, že spousta lidí je na těchto úřadech nejen nadbytečných, ale především kontraproduktivních . Jiné cesty není!

Jakub Tichý, TOP09, Karlovarský kraj

1)Jste pro rychlé zavedení referend, přímé volby starostů a odvolatelnosti politiků občany?
Jsem pro zavedení referend v opravdu důležitých záležitostech, jsem pro přímou volbu starostů, ale nejsem si úplně jist, jestli pak bude vždy součinnost starosty a rady plně funkční.

2)Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?
Určitě jsem pro.

3)Jak prokážete, že nepodlehnete uplácení ze strany různých mafií za jejich zájmy proti zájmům občanů ČR (hazardní, církevní, solární lobby)? (Kdy jste projevili občanskou statečnost a jak?)
Natolik věřím ve svůj morální kredit, že jsem si jist imunitou v této oblasti.

4)Jste si jisti, že nebudete vydíratelní?
Myslím si bohužel, že vydíratelný je v zásadě nějakým způsobem každý. Rozdíl je v tom, kdo dá potenciálním vyděračům sám svým chováním dostatečný materiál a kdo má jak vysokou vnitřní morální sílu.

5) Co uděláte po svém zvolení, aby byly zrušeny tyto nespravedlivé restituce nebo minimalizovány škody a bylo dosaženo restitucí spravedlivých?
Jsem pro narovnání veškerých křivd, včetně těch na zkonfiskovaném církevním majetku. Míra a hodnota vyrovnání by měla vzejít ze vzájemného konsenzu odborníků na obou stranách.

6) Jste pro vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanismu?
Určitě ano.

7)Jste pro omezení poslanecké imunity? Jak velké?
Imunitu bych omezil pouze na záležitosti politické.

8)Jste proti zvyšování daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.?
Jsem proti dalšímu zdražování ceny práce a přímých i nepřímých daní -- šetřit se musí v efektivitě výdajů.

9) Jste pro přechod Řecka a dalších krachujících států na původní měny?
Do jisté míry by to vyřešilo některé tím způsobené problémy eura.

10)Patříte spíše k příznivcům prezidenta Zemana nebo spíše k jeho odpůrcům?
Jsem spíše odpůrcem.

11)Věříte v Boha nebo jinou nadpřirozenou bytost?
Věřím pouze ve svrchovanou sílu ducha jedince.

12)Patříte do nějaké církve? Jaké? Angažujete se v ní nějak?
Ne.

13)Ovlivňuje Vás víra každý den ve Vašich rozhodnutích?
Má osobní víra.

14)Jsou pro Vás důležitější zájmy a přání Vaší církve anebo občanů? Věříte, že následováním církve (náboženství) dojdou lidé ke správnému cíli, i když se jim zdá, že cesta vede jinudy, než říká církev (náboženství)?
Určitě zájmy občana.

15)Pro jakou formu regulace interrupcí jste?(Stávající, uvolnit nebo zpřísnit a jak...)
Myslím, si že stávající úprava je dostačující.

16)Jste proti "interrupční" pilulce?
Nemám na toto vyhraněný názor.

17)Jste pro bombardování Sýrie bez souhlasu OSN?
Ne.

18)Jste pro bojový výcvik a zásobování rebelů v Sýrii zbraněmi?
Historie nám jasně ukázala, že to je dvojsečné -- viz. vyzbrojování afghánských Paštunů Američany při sovětské okupaci. Nebo vyzbrojování Saddáma Husajna USA a Íránců Rusy v íránsko -- iráckém konfliktu.

19)Jste pro přímou volbu prezidenta?
Nejsem přesvědčen o tom, že v našem ústavním uspořádání je smysluplná.

20)Smlouvy, uzavřené státní správou, mají být platné až po jejich zveřejnění?
Z hlediska kontrolního, by mohly být zveřejňovány už před podpisem, skýtá to však riziko možných průtahů při realizaci každé zakázky.

21)Měly by mít homosexuální páry možnost adopce?
Toleruji to, avšak nejsem s tím ztotožněn.

22)Jste pro propagaci vystěhování Romů z ČR?
V dnešní geopolitické situaci ČR v rámci EU se jedná o irelevantní situaci.

23)Jste pro snížení hranice 5% nutné pro vstup do Parlamentu?
Ne. Akceptoval bych její zvýšení.

24)Jste pro zákaz kouření v restauracích?
Určitě ano.

25)Co si myslíte o výroku papeže Františka, že nikdy nebyl pravičákem? Jste pravičák?
Záleží na tom, co si kdo pod pojmem pravičák vše představuje. Jsem spíše pravicově a konzervativně  smýšlející, avšak rezolutně bez jakýchkoliv ultranacionalistických pohnutek.

26)Měly by si církve platit své faráře, jejich vzdělání a opravy svých nemovitostí ze svého?
Pokud budou mít možnost užívat plodů svého majetku, tak ano.

27)Má stát platit faráře v nemocnicích, věznicích a armádě nebo psychology věřící i nevěřící?
Stát by měl řešit záležitosti světské -- tedy spíše psychology.

28)Jak zaručíte, že nebudete opět zvyšovat daně, ačkoli jste před minulými volbami  tvrdili, že v době krize pokládáte zvyšování daní za škodlivé pro ekonomiku a stejně jste daně zvýšili?
Tato otázka má relevantní odpověď, pouze pokud by vládu sestavil pouze jeden subjekt, potom bych určitě prosazoval větší úsporu ve státních financích oproti zvyšování daňové zátěže.

29)Jak zaručíte, že nebudete opět zadlužovat zemi rekordním tempem, ačkoliv jste o sobě tvrdili, že jste vláda rozpočtové odpovědnosti?
Naší zemi pravidelně zadlužují všechny vlády od roku 1997. Zvýšení zadlužení v době  ekonomického propadu je omluvitelné, avšak v době hospodářského růstu trestuhodné.

Lukáš Čížek, KSČM, Liberecký kraj

1)Jste pro rychlé zavedení referend, přímé volby starostů a odvolatelnosti politiků občany?
Ano. 

2)Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?
Ano.

3)Jak prokážete, že nepodlehnete uplácení ze strany různých mafií za jejich zájmy proti zájmům občanů ČR (hazardní, církevní, solární lobby)? (Kdy jste projevili občanskou statečnost a jak?)
Podám majetková přiznání.

4)Jste si jisti, že nebudete vydíratelní?
Jsem si jistý.

5) Co uděláte po svém zvolení, aby byly zrušeny tyto nespravedlivé restituce nebo minimalizovány škody a bylo dosaženo restitucí spravedlivých?
Vyhlásil bych referendum, zda -- lidé souhlasí s církevními restitucemi. V případě, že nesouhlasí, tak bych nevydaný majetek církvi zablokoval. V případě vydaných majetků, bych jednal s církvemi o navrácení majetku zpět.

6) Jste pro vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanismu?
Nesouhlasím, soukromé banky, vždy bodou zvýhidňovat jen bohaté klienty. Jsem pro zavedení státní banky.

 7)Jste pro omezení poslanecké imunity? Jak velké?
Ano jsem, měla by se vztahovat na výroky politiků. Politik by neměl být trestán za své názory.

8)Jste proti zvyšování daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.?
Jsem pro zavedení milionářské daně, daně z luxusu pro milionáře. Jsem proti zvyšování sociálního a zdravotního pojištění.

9) Jste pro přechod Řecka a dalších krachujících států na původní měny?
Ano.

10)Patříte spíše k příznivcům prezidenta Zemana nebo spíše k jeho odpůrcům?
K příznivcům.

11)Věříte v Boha nebo jinou nadpřirozenou bytost?
Jsem ateista.

12)Patříte do nějaké církve? Jaké? Angažujete se v ní nějak?
Jsem nevěřící, přesto jsem pokřtěn u katolické církve.

13)Ovlivňuje Vás víra každý den ve Vašich rozhodnutích?
14)Jsou pro Vás důležitější zájmy a přání Vaší církve anebo občanů? Věříte, že následováním církve (náboženství) dojdou lidé ke správnému cíli, i když se jim zdá, že cesta vede jinudy, než říká církev (náboženství)?
Pro mě jsou důležité zájmy dolních deseti miliónů občanů. Po té jak se církev osvědčila za německé okupace a za války, kdy kolaborovala s nacisty a papež posvěcoval Německu zbraně.

15)Pro jakou formu regulace interupcí jste?(Stávající, uvolnit nebo zpřísnit a jak...)
Stávající.

16)Jste proti "interrupční" pilulce?
Nejsem.

17)Jste pro bombardování Sýrie bez souhlasu OSN?
Odmítám jakékoliv bombardování.

18)Jste pro bojový výcvik a zásobování rebelů v Sýrii zbraněmi?
Nejsem.

19)Jste pro přímou volbu prezidenta?
Ano.

20)Smlouvy, uzavřené státní správou, mají být platné až po jejich zveřejnění?
Ano.

21)Měly by mít homosexuální páry možnost adopce?
Nevím, asi ano.

22) Jste pro propagaci vystěhování Romů z ČR?
Nejsem, vidím v tom rasismus. Ten odsuzuji.

23)Jste pro snížení hranice 5% nutné pro vstup do Parlamentu?
5% hranice naprosto postačuje.

24)Jste pro zákaz kouření v restauracích?
Ne, pokud budou v restaurací vyhrazeny místnosti pro kuřáky i nekuřáky.

25)Co si myslíte o stanovisku katolické církve: "Může to znít přehnaně, ale pravice přitakává k životu a lidské důstojnosti, zatímco levice vede k umrtvení a degradaci lidí na chovná zvířata"?
Církev, vždycky šla s tím, s kým se jí to vždy hodilo. Kam vítr, tam plášť. Je přece nasnadě, že když levice odmítá církevní restituce, tak bude pro ti ní vždy církev brojit.

26)Měly by si církve platit své faráře, jejich vzdělání a opravy svých nemovitostí ze svého?
Samozřejmě, církve musí být odloučeny od státu.

27)Má stát platit faráře v nemocnicích, věznicích a armádě nebo psychology věřící i nevěřící?
Ne, měla by to platit církev.

Miroslav Stropek, TOP09, Karlovarský kraj

1)Jste pro rychlé zavedení referend, přímé volby starostů a odvolatelnosti politiků občany?
   Jednoznačně jsem pro.

2)Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?
    Ano.

3)Jak prokážete, že nepodlehnete uplácení ze strany různých mafií za jejich zájmy proti zájmům občanů ČR (hazardní, církevní, solární lobby)? (Kdy jste projevili občanskou statečnost a jak?)
   To je těžké prokazovat.Nikdy jsem nebyl členem žádné strany ( jen STAN), nikdy jsem nevzal žádný peněžitý úplatek a to prosazuji i za 8 let práce na Obecním úřadě.

4)Jste si jisti, že nebudete vydíratelní?
  Vymyslet se dá všechno, je to na osobní statečnosti a odolnosti jednotlivce.

5) Co uděláte po svém zvolení, aby byly zrušeny tyto nespravedlivé restituce nebo minimalizovány škody a bylo dosaženo restitucí spravedlivých?
    Ještě jsem nebyl zvolen. Myslím si, že řadový jednotlivec stejně nic nezmění, dokud budou ve vedení velké strany.

6) Jste pro vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanismu?
Ne.

7)Jste pro omezení poslanecké imunity? Jak velké?
Ano, úplné, my musíme také nést důsledky, když pracujeme nezodpovědně.

8)Jste proti zvyšování daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.?
  Ne, ale dělat to s rozumem a ve prospěch lidí a věci. Byl bych pro jednu až dvě pojišťovny.

9) Jste pro přechod Řecka a dalších krachujících států na původní měny?
   Ano, jsem patriot a pro vstup do EU jsem nebyl.

10)Patříte spíše k příznivcům prezidenta Zemana nebo spíše k jeho odpůrcům?
Odpůrce.

11)Věříte v Boha nebo jinou nadpřirozenou bytost?
    Ne , kdyby bůh existoval nedopustil by, aby bylo tolik zla na světě.

12)Patříte do nějaké církve? Jaké? Angažujete se v ní nějak?
   Byl jsem pokřtěn,ale nijak se neangažuji.

13)Ovlivňuje Vás víra každý den ve Vašich rozhodnutích?
Ne, každý svého štěstí strůjcem.

14)Jsou pro Vás důležitější zájmy a přání Vaší církve anebo občanů? Věříte, že následováním církve (náboženství) dojdou lidé ke správnému cíli, i když se jim zdá, že cesta vede jinudy, než říká církev (náboženství)?
  Jsem volen občany.

15)Pro jakou formu regulace interupcí jste?(Stávající, uvolnit nebo zpřísnit a jak...)
   Zpřísnit, přesto by měl mít právo se každý se svobodně rozhodnout jsou i situace, kdy to jinak nejde.

16)Jste proti "interrupční" pilulce?
Ne.

17)Jste pro bombardování Sýrie bez souhlasu OSN?
Ne.

18)Jste pro bojový výcvik a zásobování rebelů v Sýrii zbraněmi?
   Ano.

19)Jste pro přímou volbu prezidenta?
  Ano, a nejen prezidenta.

20)Smlouvy, uzavřené státní správou, mají být platné až po jejich zveřejnění?
  Jsem pro transparentnost, ale není to tak jednoduché. Měla by platit přesná pravidla pro všechny.

21)Měly by mít homosexuální páry možnost adopce?
Ano.

22) Jste pro propagaci vystěhování Romů z ČR?
   Ne, ale mi tu Romy nemáme, většinou jsou to Češi jako ostatní a zákony platí pro všechny, ať mají jakoukoli barvu pleti a vyznání. Pokud to nebude respektováno, pak ano.

23)Jste pro snížení hranice 5% nutné pro vstup do Parlamentu?
Ano.

24)Jste pro zákaz kouření v restauracích?
Ano.

25)Co si myslíte o výroku Papeže Františka, že nikdy nebyl pravičákem? Jste pravičák?
Spíše ano.

26)Měly by si církve platit své faráře, jejich vzdělání a opravy svých nemovitostí ze svého?
Ano.

27)Má stát platit faráře v nemocnicích, věznicích a armádě nebo psychology věřící i nevěřící?
Ano.

28)Jak zaručíte, že nebudete opět zvyšovat daně, ačkoli jste před minulými volbami tvrdili, že v době krize pokládáte zvyšování daní za škodlivé pro ekonomiku a stejně jste daně zvýšili?
 Jak jsem již uvedl v otázce 8. V této vládě jsem nebyl a s TOP 09 ne ve všem souhlasím.

29)Jak zaručíte, že nebudete opět zadlužovat zemi rekordním tempem, ačkoliv jste o sobě tvrdili, že jste vláda rozpočtové odpovědnosti?
Jak jsem uvedl, nejsem členem této vlády. Nejde jen o rozpočtovou odpovědnost. Toto je důsledek všech vlád od revoluce a ne jen jedné - a vrátit to nebude pro nikoho lehké.

0
Vytisknout
5779

Diskuse

Obsah vydání | 21. 10. 2013