ministryně kultury Alena Hanáková - TOP09 -STAN

Nebožka vláda "rozpočtové odpovědnosti", nebožka ministryně kultury Alena Hanáková a její facka české kultuře

18. 10. 2013 / Štěpán Kotrba

čas čtení 7 minut

Když ministryně kultury Alena Hanáková (TOP09 --STAN) 16. října 2012 rozhodla o "navýšení dotace" pro projekt Europa Jagellonica z 300 tis. Kč na 10,3 mil. Kč, tj zvýšila tuto částku téměř pětatřicetkrát (sic!), dala tím pořádnou facku české kultuře a všem, kteří se na jejím vytváření podílejí. Ministerstvo kultury poskytlo v roce 2012 na veškeré projekty profesionálního výtvarného umění (výstavní projekty, celoroční výstavní činnost a doprovodné programy) celkem 33 100 000 Kč. Tato částka však již zahrnuje oněch 10,3 mil. Kč, které ministerstvo kultury poslalo Středočeskému kraji v říjnu 2012 na zaplacení nekrytých pohledávek, které zůstaly po výstavě Europa Jagellonica.

Ve skutečnosti tedy ministerstvo kultury plánovalo na podporu veškerých výstavních projektů v České republice ze státního rozpočtu utratit v roce 2012 necelých 23 mil. Kč. Tuto částku ministerstvo po pečlivém posouzení grantovou komisí rozdělilo mezi více než šedesát subjektů. Nejvyšší částku, totiž 500 tis. Kč, dostaly shodně dva subjekty - nikoliv ale na jednorázové výstavní projekty, ale na podporu celoroční výstavní činnosti. Nejvyšší státní dotace na výstavní projekt mimo státní příspěvkové organizace činila v roce 2012 v České republice 250 tis. Kč. Tento stav má daleko k optimálnímu financování kultury, ale z tabulek zveřejněných ministerstvem kultury vyplývá, že přístup jeho grantové komise byl poměrně transparentní a nediskriminační.

Do této situace zasáhla ministryně v říjnu 2012 bez opory v zákoně svým neuvěřitelným rozhodnutím poskytnout mimořádnou dotaci ve výši čtyřicetinásobku druhé nejvyšší státní dotace na výstavní projekt galerii GASK, příspěvkové organizaci Středočeského kraje, a to dva týdny po jeho ukončení. Využila k tomu finančních prostředků Všeobecné pokladní správy, takže to nemohla učinit bez součinnosti Ministerstva financí České republiky. Celá dotace přitom měla několik absurdních rysů:

  1. Europa Jagellonica nesplnila jednu ze základních podmínek, které se v civilizovaném světě považují za samozřejmé. Jiří Fajt jako kurátor nedokázal k výstavě vydat vědecký katalog výstavy, který je u každého podobného projektu základním výstupem, protože teprve vědecká publikace mu dává odbornou hodnotu. Financovat podobný projekt bez vědeckého výstupu je rozhazováním veřejných finančních prostředků.
  2. GASK je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Má standardní vlastní rozpočet a krajem dotovanou výstavní činnost. Na projekt Europa Jagellonica už byly v letech 2011 a 2012 přiděleny ve srovnání s ostatními kulturními aktivitami astronomické rozpočtové prostředky kraje. Nebyl tedy žádný relevantní důvod dotovat jej dodatečně a vzhledem k podpoře jiných projektů ve velmi nadstandardním rozsahu ještě z dalšího veřejného rozpočtu.
  3. Třešničkou na dortu zůstává skutečnost, že projekt Europa Jagellonica byl ministerstvem kultury dotován prostřednictvím tehdejšího oddělení živého umění. Je tedy možné a pravděpodobné, že se ve statistických výkazech výstava děl autorů minimálně čtyři století spolehlivě mrtvých objeví jako státní podpora umění živého. Sancta simplicitas...
  4. Ministerstvo financí rozhodlo o minořádné dotaci na základě zdůvodnění a podpisu ministryně, jak prozradil tiskový mluvčí.

Prakticky třetina veškerých finančních prostředků, které ministerstvo kultury v roce 2012 poskytlo na výstavní činnost jiným než vlastním příspěvkovým organizacím, šla na dotování projektu, jehož podpora byla zamítnuta v grantovém řízení. V rozporu se zákonem byla navíc tato mimořádně vysoká dotace přidělena až po ukončení projektu na úhradu jeho nekrytých závazků.

Domníval jsem se, že se touto záležitostí začne okamžitě po svém nástupu zabývat ministr kultury Jiří Balvín a vyvodí z ní odpovídající závěry. Podklady interní i ty z veřejných zdrojů má. Dosud tak z vlastní vůle či nedbalosti neučinil. Musel proto být učiněn ještě jeden krok. A je dobře, že se nyní orgány činné v trestním řízení celou záležitostí začaly zabývat jako organizovanou trestnou činností. Zodpovědnost Jiřího Fajta je nejspíš nezpochybnitelná. Zodpovědnost ostatních – úředníků, ale i ministrů – je třeba rozkrýt důkladnou policejní prací a závěry posoudit soudem. Klasifikaci (možné spáchání trestného činu podvodu dle ust.§ 209 odst.1,5 tr. zákoníku či trestný čin dotačního podvodu podle § 212 odst 1,4 a 6 tr. zákoníku, v návaznosti na znění § 2 odst. 1 a §14 zákona 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech) ponechme na něm. K porušení rozpočtové kázně a ke škodě velkého rozsahu došlo, o tom žádná. Škodou velkého rozsahu trestní zákoník rozumí škodu, dosahující nejméně částky 5 000 000 Kč. Trestní sazba je v tom případě pět až deset let.

Někdo si nejspíše, až to vše skončí, půjde sednout. Zajímavý výsledek kulturní a ekonomické politiky dvou ministrů „rozpočtově odpovědné“ TOP 09.

04. 10. 2013 Štěpán Kotrba: Ministerstvo kultury a peníze: jak to bylo s deseti miliony za projekt Europa Jagellonica? ZDE

10. 7. 2013, Štěpán Kotrba: Národní galerie VIII.: Schrödingerův Fajt v superpozici ZDE
09. 07. 2013 Štěpán Kotrba: Národní galerie VII -- Hloupé a nekompetentní rozhodnutí odcházející družinářky ZDE
25. 06. 2013 Štěpán Kotrba: Europa Jagellonica II.: rozežraná večeře páně Fajta ZDE
18. 06. 2013 Štěpán Kotrba: Národní galerie VI: Europa Jagellonica: deset milionů, které by Alena Hanáková opravdu měla vysvětlit ZDE
05. 06. 2013 Jiří David: Národní galerie IV: Jiří David skrze mentální povodně ZDE
02. 06. 2013 Štěpán Kotrba: Národní galerie III: Svatá Anežka pod čárou ponoru ZDE
01. 06. 2013 Jiří David: Konkurz, nebo jmenování....? ZDE
30. 05. 2013 Štěpán Kotrba: Národní galerie II.: vysoká hra PPF nejen o Karla Srpa ZDE
27. 05. 2013 Štěpán Kotrba: Skrytý boj o Národní galerii: co spojuje pátera Daniela Hermana a Jiřího Fajta? ZDE
14. 06. 2010 Štěpán Kotrba: Gultúrní fronta už zase lobbuje u ministra ZDE
01. 06. 2010 Jiří David: Otevřený dopis ministru kultury Václavu Riedlbauchovi ZDE
28. 04. 2010 Štěpán Kotrba: Třetí dějství frašky o Národní galerii: schizofrenie Jiřího Fajta ZDE
22. 04. 2010 Štěpán Kotrba: První dějství frašky o Národní galerii: výběrové řízení na generálního ředitele jako druhořadá komedie ZDE
22. 04. 2010 Štěpán Kotrba: Druhé dějství frašky o Národní galerii: jak zkušeně a profesionálně pouštět žilou národnímu kulturnímu stánku ZDE
16. 04. 2010 Štěpán Kotrba: Čert na zdi a Fajt v Národní galerii ZDE
08. 04. 2010 Štěpán Kotrba: Povodňový tunel, drzost a krátká paměť Jiřího Fajta ZDE

0
Vytisknout
8531

Diskuse

Obsah vydání | 21. 10. 2013