Nedivme se, že kardinál zuří

23. 10. 2013 / Josef Nerušil

čas čtení 6 minut

Autor pracuje na Odboru vnějších vztahů Arcibiskupství pražského. Článek vyjadřuje jeho osobní názory, nikoliv názory jeho zaměstnavatele.

Církevní restituce se staly jedním z nejvýraznějších štěpících linií v minulém roce. Je proto docela s podivem, že jak málo se toto téma objevilo v letošním předvolebním boji. Komunistická strana sice přišla s nápadem referenda k již platnému zákonu, ale celou otázku nakonec nechala spíše vyšumět do ztracena, spíše to vypadalo na "iniciativu z povinnosti", aby voliči KSČM neřekli, že strana proti nepopulárnímu zákonu nic nedělá. Stejně tak opoziční ČSSD, která před loňskými krajskými volbami přišla s kontroverzním billboardem a ostrou proticírkevní rétorikou se držela spíše v oblasti unylých stranických prohlášení. Nakonec i plamenný odpůrce restitucí -- Lubomír Zaorálek -- před několika dny myšlenku církevního referenda odmítl, čímž dal symbolicky najevo, že se vztah sociální demokracie k církvi vydal cestou normalizace.

Kdo však nezklamal, byla strana SPOZ. V kontextu klesajících preferencí se rozhodla zdvihnout nepopulární téma, navíc za pomoci vylhaných argumentů a potřebě chránit Hrad. Představitelé církve naštěstí na situaci rychle zareagovali a situaci si s předsedou vlády Rusnokem vysvětlili. Církev nevznáší žádný nový požadavek, jen chce v kontextu zákona o majetkovém narovnání a dohody mezi prezidentem Klausem a kardinálem Dukou definitivně vyřešit otázku vlastnictví objektů na pražském Hradě, která byla nastíněna v roce 2010 a potvrzena při soukromých setkáních mezi kardinálem Dukou a prezidentem Zemanem.

Dohoda z roku 2010 se týká pouze katedrály, jak by si jistě mohl pan Baťa při své publicistické píli vyhledat. Doporučuji k přečtení zejména článek 2, který předjímá majetkové vyrovnání:

"Prezident republiky a arcibiskup pražský a primas český se shodli na potřebnosti řešit vzájemné vztahy státu a církve na Pražském hradě spoluprací, i s ohledem na skutečnost, že ke dni podpisu tohoto prohlášení nedošlo k závaznému majetkovému vypořádání státu a katolické církve za období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989, je správné a spravedlivé řešit tento spor ve vzájemné shodě a nepokračovat v soudních sporech o vlastnictví Katedrály a dalších nemovitostí v areálu Pražského hradu."

Také bych panu Baťovi doporučil § 18 zákona č. 428/2012 Sb., odstavec 10 který výslovně říká:

"Tento zákon se nevztahuje na Katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha nacházející se na pozemku parc. č. 4 o výměře 5005 m2 a pozemku parc. č. 5 o výměře 502 m2 v obci Praha, katastrálním území Hradčany, včetně těchto pozemků. Tento zákon se rovněž nevztahuje na budovu č.p. 37 nacházející se na pozemku parc. č. 85 o výměře 776 m2 a na budovu č.p. 48 nacházející se na pozemku parc. č. 6 o výměře 982 m2 v obci Praha, katastrálním území Hradčany, včetně těchto pozemků."

Zákon tedy jasně vylučuje restituční nárok na katedrálu a klíčové budovy v areálu Hradu, které církvi patřily a které nyní využívá Hrad ke správě. Podle dohody z roku 2010 získala církev oplátkou do užívání dva domy, které budou podle dokumentu směněny za církevní nemovitosti, ve kterých si udělala své sídlo Správa hradu (a s tímto modelem se počítá i do budoucna, domy akorát nebudou pronajaty za symbolický nájem, ale směněny). Abychom ale něco mohli směnit, musíme to nejprve vlastnit (byť formálně). Aby neměl pan Baťa obavu, že v nich bude církev vydělávat na provozování hotelů a restaurací -- mohu ho ujistit, jedná se o domy, potřebné pro zajištění kulturních akcí v katedrále, pro ukládání mobiliáře apod.

Pan Baťa ať mi odpustí, ale jeho článek je snůškou dojmů a nesmyslů, sepsaných bez základní znalosti věci. Samozřejmě respektuji, že patří k 65% národa, kteří podle průzkumu CVVM nesouhlasí se současnou podobou církevních restitucí. To ho ale neopravňuje k neustálému rozsévání hloupostí. Nikdy nevysvětlil (ani přes mou žádost odkud citoval (lživý) výrok kardinála Tomáška, naopak se dopouští dalších extempore. Odkud parafrázuje výrok kardinála Vlka z roku 1993? A pakliže chce pan Baťa psát o majetkovém narovnání mezi státem a církví, skutečně je mu tak zatěžko si přečíst základní dokumenty? Jinak by netvrdil takové nesmysly, jakože "si pan Duka dělá zálusk na Pražský hrad, mj. i na Chrám sv. Víta" (stranou pak ponechme formální stránku věci, že si na objekty nedělá "zálusk" pan Duka, ale Metropolitní kapitula).

Na připodobňování kardinála Duky k případu limburského biskupa nemá ani cenu reagovat, stejně jako na stesk o neexistenci soupisu navraceného majetku. Samozřejmě že existuje -- jen není on-line. Doptat by se na něj pan Baťa mohl například na Ministerstvu kultury. Osobně ale usuzuji -- že když je mu zatěžko načíst dokumenty umístěné na internetu -- tím spíše by neráčil cestu na ministerstvo kultury (a s tím spojenou žádost o poskytnutí informace).

Z církevních restitucí se stalo bezesporu politikum, což je vina i nedostatečné komunikace ze strany církve. Lze přijmout (byť nesouhlasně) názory exposlance KSČM Vladimíra Koníčka, lez uvažovat se sociální demokracií o změně způsobu vyplácení finanční kompenzace. V demokracii ale naprosto nelze souhlasit s bezuzdným lhaním a populistickým pošlapáváním vlastnických práv. Téma už ale podle všeho ve společnosti nezabere. Jedná se o totiž o poněkolikáté ohřívanou polévku. Nedivme se, že z těch neustálých lží a soustavné nenávisti kardinál zuří.

0
Vytisknout
12240

Diskuse

Obsah vydání | 25. 10. 2013