Představujeme kandidáty: Táňa Fischerová, Změna, A. Antonín Mach, ODS, Petr Neumann TOP09, František Chot, KSČM

25. 10. 2013 / Viktor Vereš

čas čtení 37 minut

Táňa Fischerová kandidátka na prezidenta seskupení Změna

1) Jste pro rychlé zavedení referend, přímé volby starostů a odvolatelnosti politiků občany?

Ano.

2) Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?

Ano.

3) Jak prokážete, že nepodlehnete uplácení ze strany různých mafií za jejich zájmy proti zájmům občanů ČR (hazardní, církevní, solární lobby) ? (Kdy jste projevili občanskou statečnost a jak?)

Podívejte se prosím sám na to, co jsem říkala a prosazovala ve sněmovně, jak jsem hlasovala, co všechno jsem v životě podepsala za petice a co naopak nepodepsala.

4) Jste si jisti, že nebudete vydíratelní? (poslanci jsou velmi pečlivě odposloucháváni, čteny jim maily atd. s největší pravděpodobností tajnými službami USA, Ruska, Izraele, Vatikánu a dalších států, kompromitující materiály se snaží získat zločinecké organizace i političtí konkurenti -- ušetří na úplatcích) .

Ano, nebyla jsem vydíratelná nikdy.

5) Co uděláte po svém zvolení, aby byly zrušeny tyto nespravedlivé restituce nebo minimalizovány škody a bylo dosaženo restitucí spravedlivých?

Budu o tom mluvit tak, jak jsem o tom mluvila dosud. Jsem pro nový zákon, který změní parametry restitucí.

6) Jste pro vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanizmu?

Podle toho, jak bude vypadat a jaké budou podmínky. Jsem pro kontrolu bank, oddělení bankovního a spekulativního sektoru a především pro proměnu celého systému.

7) Jste pro omezení poslanecké imunity? Jak velké?

Ano, omezit se má pouze na projevy ve sněmovně.

8) Jste proti zvyšování daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.?

Jsem pro progresivní daně, tak jako jsou na západ od nás a proti rovné dani, která je na východ od nás. Jsem pro snížení DPH na potraviny, léky a knihy.

9) Jste pro přechod Řecka a dalších krachujících států na původní měny?

To je příliš zjednodušující otázka. Obecně jsem pro několik druhů měn. Místní měny, národní měny a euro na mezinárodní úrovni.

10) Patříte spíše k příznivcům prezidenta Zemana nebo spíše k jeho odpůrcům?

Ve druhém kole prezidentské volby jsem nešla k volbám. Nemohla jsem si vybrat.

Řešení různých problémů je dáno do značné míry náboženstvím kandidáta. Podle Bible nemají křesťané svoji víru tajit, aby jim nebylo odepřeno nebe, ale mají se k ní hlásit:

11) Věříte v Boha nebo jinou nadpřirozenou bytost?

Ano.

12) Patříte do nějaké církve? Jaké? Angažujete se v ní nějak?

Ne.

13) Ovlivňuje Vás víra každý den ve Vašich rozhodnutích?

Ano, mravnost je základem lidského života.

14) Jsou pro Vás důležitější zájmy a přání Vaší církve anebo občanů? Věříte, že následováním církve (náboženství) dojdou lidé ke správnému cíli, i když se jim zdá, že cesta vede jinudy, než říká církev (náboženství) ?

Nejsem členkou žádné církve.

15) Pro jakou formu regulace interrupcí jste?(Stávající, uvolnit nebo zpřísnit a jak...?)

Nejsem pro interrupce, ale nejsem ani pro zákon, který je zakazuje. Každý musí nést odpovědnost sám.

16) Jste proti "interrupční" pilulce?

Ano.

17) Jste pro bombardování Sýrie bez souhlasu OSN?

Ne.

18) Jste pro bojový výcvik a zásobování rebelů v Sýrii zbraněmi?

Ne.

19) Jste pro přímou volbu prezidenta?

Ano.

20) Smlouvy, uzavřené státní správou, mají být platné až po jejich zveřejnění?

Ne, státní správa musí komunikovat s občany.

21) Měly by mít homosexuální páry možnost adopce?

Nevím.

22) Jste pro propagaci vystěhování Romů z ČR?

Ne, to je cesta Hitlera.

23) Jste pro snížení hranice 5% nutné pro vstup do Parlamentu?

Ano.

24) Jste pro zákaz kouření v restauracích?

Ano.

Mgr.A. Antonín Mach, kandidát ODS, Zlínský kraj

1) Jste pro rychlé zavedení referend, přímé volby starostů a odvolatelnosti politiků občany?

Rychlé referendem ano, ale jen v případech, kdy to nebude bráno jako nástroj opozice pro prosazení svých politických postojů.

Jsem proti přímé volbě. Cítím zde obrovské nebezpečí ze strany populismu a demagogie. Odvolat politika v případě kriminálních skutečností -- ano.! Jinak bych byl velmi opatrný v případech, kdy je nutno pracovat a dělat nepopulární opatření - každý občan, nejenom politik by měl mít prostor, který mu dává mandát aby prosadil a obhájil své činy.

2) Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?

Mám pocit, že tomu tak je již nyní.

3) Jak prokážete, že nepodlehnete uplácení ze strany různých mafií za jejich zájmy proti zájmům občanů ČR (hazardní, církevní, solární lobby) ? (Kdy jste projevili občanskou statečnost a jak?)

Do politiky nechci vstoupit z nějakým kalkulem. Jde mi o to, aby naše republika byla i nadále svobodnou zemí. Ta svoboda se týká každého jednotlivce. Snažím se žít jako občan, který svou občanskou statečnost bere jako samozřejmost. Nemluvím o tom. Nejnapínavější to bylo v mých studentských letech na VŠUP v Praze 1989.

4) Jste si jisti, že nebudete vydíratelní?

V případě, že by tato situace nastala a dotýkala se mých nejbližších...vydírat se nenechám.

5) Co uděláte po svém zvolení, aby byly zrušeny tyto nespravedlivé restituce nebo minimalizovány škody a bylo dosaženo restitucí spravedlivých?

Když je něco nespravedlivé, tak se budu snažit o to, aby férovost a spravedlnost hrála prim. Jinak ke konkrétnímu příkladu bohužel neznám podrobnosti, jen zprávy z tisku a ty mohou být tendenční.

6) Jste pro vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanizmu?

Ano.

7) Jste pro omezení poslanecké imunity? Jak velké?

V čistě politickém životě by imunita měla sloužit jako ochranný prostředek. Našimi platnými zákony by se měl řídit každý občan, politiky nevyjímaje, a tam imunita potřeba není.

8) Jste proti zvyšování daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.?

Rozhodně ano!

9) Jste pro přechod Řecka a dalších krachujících států na původní měny?

Nedokáži posoudit. Věc složitá i pro superekonomy.

10) Patříte spíše k příznivcům prezidenta Zemana nebo spíše k jeho odpůrcům?

Jsem odpůrcem. Nedokáži se smířit s tím, že prezident Zeman dosáhl své mety nečistými a hanebnými prostředky podpořenými lží a demagogií za podpory komunistů.

11) Řešení různých problémů je dáno do značné míry náboženstvím kandidáta. Podle Bible nemají křesťané svoji víru tajit, aby jim nebylo odepřeno nebe, ale mají se k ní hlásit. Věříte v Boha nebo jinou nadpřirozenou bytost?

Ne.

12) Patříte do nějaké církve? Jaké? Angažujete se v ní nějak?

Ne.

13) Ovlivňuje Vás víra každý den ve Vašich rozhodnutích?

Snad víra ve slušného člověka.

14) Jsou pro Vás důležitější zájmy a přání Vaší církve anebo občanů? Věříte, že následováním církve (náboženství) dojdou lidé ke správnému cíli, i když se jim zdá, že cesta vede jinudy, než říká církev (náboženství) ?

Občan je pořád občan. Je jedno jakou víru vyznává.

15) Pro jakou formu regulace interrupcí jste?(Stávající, uvolnit nebo zpřísnit a jak...?)

Každý ať se rozhodne podle svědomí a vědomí. Jakákoliv regulace vede k jiným nežádoucím cestám.

16) Jste proti "interrupční" pilulce?

Ne.

17) Jste pro bombardování Sýrie bez souhlasu OSN?

Nebombardovat.

18) Jste pro bojový výcvik a zásobování rebelů v Sýrii zbraněmi?

Ne.

19) Jste pro přímou volbu prezidenta?

Ne.

20) Smlouvy, uzavřené státní správou, mají být platné až po jejich zveřejnění?

Transparentnost ano v každém případě(zákon o veřejných zakázkách) . Ale čekat na souhlas nějaké veřejnosti by mohlo vést k paralýze státních institucí.

21) Měly by mít homosexuální páry možnost adopce?

Ano, jsou to lidé a mají právo na rodinu.

22) Jste pro propagaci vystěhování Romů z ČR?

Ne!

23) Jste pro snížení hranice 5% nutné pro vstup do Parlamentu?

Ne. Nastal by chaos a roztříštěnost politického spektra. Snížení této hranice by nahrávala korupčnímu prostředí.

24) Jste pro zákaz kouření v restauracích?

Ne. Každý má právo svobodného výběru. Je to spíše o toleranci, slušnosti a ohleduplnosti.

25) Co si myslíte o výroku Papeže Františka, že nikdy nebyl pravičákem? Jste pravičák?

Ano.

26) Měly by si církve platit své faráře, jejich vzdělání a opravy svých nemovitostí ze svého?

Ano. Proto proběhly církevní restituce.

27) Má stát platit faráře v nemocnicích, věznicích a armádě nebo psychology věřící i nevěřící?

Pokud má stát něco platit, tak personál, který je nezbytně nutný pro daný úkon.

28) Jak zaručíte, že nebudete opět zvyšovat daně, ačkoli jste před minulými volbami tvrdili, že v době krize pokládáte zvyšování daní za škodlivé pro ekonomiku a stejně jste daně zvýšili?

Pokud bude koaliční partner vyspělý natolik, a nebude zneužívat svého postavení k prosazení sebe sama, tak ano.

29) Jak zaručíte, že nebudete opět zadlužovat zemi rekordním tempem, ačkoliv jste o sobě tvrdili, že jste vláda rozpočtové odpovědnosti?

Budu se snažit jít cestou, která omezí vliv státu na občana -- tzv. malý stát. Jít cestou pro zodpovědného občana, který nečeká co mu systém zadarmo nabídne, nýbrž podporovat všechny ty, kteří do státního systém dávají(podnikatelé, živnostníci) .

Bc. Petr Neumann, TOP09, Plzeňský kraj, ředitel střediska Diakonie ČCE

1) Jste pro rychlé zavedení referend, přímé volby starostů a odvolatelnosti politiků občany?

Domnívám se, že naše společnost ještě není na přímou demokracii zcela připravena. Osobně k mám k přímé demokracii velké sympatie. Avšak vyžaduje jistou dávku zralosti. K té nám chybí dlouhodobá politická kultura, vzdělávání, výchova. Rychle tedy nikoliv, plošně také ne. A jako souhlasím s přímou volbou prezidenta, jsem ochoten o zavedení prvků přímé demokracie diskutovat a zavést je po zralé diskusi.

2) Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?

Ano, pochopitelně.

3) Jak prokážete, že nepodlehnete uplácení ze strany různých mafií za jejich zájmy proti zájmům občanů ČR (hazardní, církevní, solární lobby) ? (Kdy jste projevili občanskou statečnost a jak?)

Velice rád prokáži, že nejsem jakkoliv zvýhodňován oproti tomu, co souvisí s prací, za kterou jsem placen.

Váš dotaz ale skrývá spojení, které je velmi zajímavé. A to "církevní mafie". Vůči církvím je ve společnosti mnoho předsudků a mnoho z nich souvisí z dobou minulou, se kterou se naše společnost doteď nedokázala vyrovnat. Tak jako se nedokázala vyrovnat s poválečným odsunem českých Němců. Dodávám, že souhlasím s vyrovnáním křivd ze strany státu vůči církvím. A kdybych byl poslancem PS PČR v době, kdy se o zákonné normě hlasovalo, hlasoval bych pro toto vyrovnání. Dokonce se domnívám, že toto vyrovnání nejde proti zájmu občanů, ba naopak. A v tomto bodě vycházím z propočtů a důvodů, které jsou veřejné.

Církve pro naši společnost konají mnoho dobrého, například prostřednictvím svých charitativních organizací, jako jsou Diakonie a Charity. Organizují humanitární pomoc v době povodní a jiných přírodních katastrof. Poskytují zahraniční rozvojovou pomoc. Účastní se prostřednictvím kaplanské služby vojenských misí, slouží ve věznicích a nemocnicích. Členové lokálních farností organizují různé dobročinné sbírky, podílejí se na mnoho dobrém, co pro život lokálních komunit lze dělat. Jsou to normální lidé. Jen o tom, co dělají, není tolik slyšet. Nechlubí či nechvástají se tím, jak tak naopak činí mnoho politiků za mnohem menší úspěchy. A já bych si přál, kdyby se na tomto poli, tedy vnímání společenské prospěšnosti církví, situace v České republice posunula více k Západoevropskému standardu. Přál bych si, abychom se alespoň pokusili vnímat církve bez předsudků.

Co se týče občanské statečnosti, pak Vám asi nemám co nabídnout. Vážím si lidí, kteří dokázali na místě nehody zachránit život člověka. Někdy i s nasazením svého vlastního života. A právem jsou pak nazýváni hrdiny. Nejsem si ve svém životě vědom takové situace. Domnívám se ale také, že běžný život přináší mnoho různých dalších situací, které by se také za hrdinství dalo vnímat. Takové "hrdinství běžného dne". Leč se o tom společnost nikdy nedoví. Jako například to, že vychovám svého potomka jako morálně zakotveného, odpovědného, vzdělaného občana. Myslíte si, že se jedná o samozřejmost?

4) Jste si jisti, že nebudete vydíratelní?

Benjamin Franklin řekl: "V tomto světě není nic jistého - kromě smrti a daní." Domnívám se, že vedu čestný život. Nebylo-li by to tak, dříve či později by takové informace vyplavaly na povrch, ať bych pro skrývání takových informací udělám cokoliv.

5) Co uděláte po svém zvolení, aby byly zrušeny tyto nespravedlivé restituce nebo minimalizovány škody a bylo dosaženo restitucí spravedlivých?

Domnívám se podle všech mně dostupných informací, že církevní restituce jsou nastaveny jako spravedlivý kompromis mezi církvemi a státem. Církve měly oprávněný zájem a bylo otázkou spravedlnosti a naplněním právního státu církevní restituce vypořádat. Což ostatně konstatoval Ústavní soud ČR již v roce 1991. Slibovat iniciaci zrušení platných smluv dle mého hraje populistickou předvolební notu. K tomu se neuchýlím. Je spíše ostudou všech předešlých vlád, že k tomuto narovnání došlo tak dlouho po Listopadu 1989.

6) Jste pro vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanizmu?

Poněkud předčasná otázka v situaci, kdy ještě nejsme členy Eurozóny, a kdy není určeno ani datum přijetí Eura. Kdyby se tak skutečně stalo a ČR by byla součástí Eurozóny, pak je nutné respektovat platná pravidla. Ale platit za chyby druhých, které byly navíc činěny ze zištných důvodů, je mi krajně nesympatické. Je to v přímém rozporu s tradičními hodnotami, jako je odpovědnost za své konání.

7) Jste pro omezení poslanecké imunity? Jak velké?

Byl jsem pro zrušení přestupkové imunity a omezení trestně právní imunity poslanců na dobu trvání mandátu. A tak se již stalo.

8) Jste proti zvyšování daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.?

Podle všech dostupných informací se domnívám, že stávající systém daní i sociálního a zdravotního pojištění je nastaven dobře, funguje. A bylo by záhodno spíše než nějaké další pokusy o úpravu ponechat tento systém stabilní. Neboť co občany, podnikatele a firmy skutečně zatěžuje, to jsou neustálé změny. A nestabilita není ani dobrým vysvědčením vůči mezinárodní veřejnosti, podlamuje důvěryhodnost situace v ČR.

9) Jste pro přechod Řecka a dalších krachujících států na původní měny?

Myslím, že tato otázka přišla pozdě. Téma přechodu Řecka na původní měnu bylo na přetřes již v roce 2009, nejpozději počátkem roku 2012, než byl schválen druhý záchranný úvěr od EU a MMF ve výši 130 miliard eur. Diskuse na toto téma by se mohla oprášit v momentě, kdyby Řecko opět přestalo plnit stanovené podmínky. Mám ale informace, které mi dávají naději obnovy zdravých financí v Řecku. Obdobně to platí i pro ostatní státy s hlubokým zadlužením.

10) Patříte spíše k příznivcům prezidenta Zemana nebo spíše k jeho odpůrcům?

Nevolil jsem Miloše Zemana za svého prezidenta. Nelibě nesu jeho pokusy balancování na hraně demokracie a diktatury, které na nás, coby pokusných králících, realizuje. Naprosto neplní svou roli jako prezident sjednocovatel, ale opět jako ten, který společnost rozděluje. S hrůzou se také chytám za hlavu, čeho je schopen na zahraniční politické scéně.

Řešení různých problémů je dáno do značné míry náboženstvím kandidáta. Podle Bible nemají křesťané svoji víru tajit, aby jim nebylo odepřeno nebe, ale mají se k ní hlásit:

11) Věříte v Boha nebo jinou nadpřirozenou bytost?

Ano, jsem člověk, který byl obdarován vírou.

12) Patříte do nějaké církve? Jaké? Angažujete se v ní nějak?

Ano, jsem členem Českobratrské církve evangelické a členem místního společenství, farního sboru, v Rokycanech. Nejedná se o veliké společenství, tedy tak jako na mne i na mnoho dalších členů padají povinnosti spojené s fungováním a správou. S tím je spojené i financování sborových aktivit z vlastních prostředků. Málo se o tom ví, ale církve jsou do značné míry na státních dotacích nezávislé již dnes.

13) Ovlivňuje Vás víra každý den ve Vašich rozhodnutích?

Ano a domnívám se, že by každý politik měl svou zastupitelskou roli přijímat s pokorou. A také s vědomím toho, že se nezodpovídá jenom svému svědomí, ale také Vyšší autoritě. Ta si lži, úlitbičky a podvůdky vůči svému vlastnímu svědomí rozhodně nenechá ujít.

14) Jsou pro Vás důležitější zájmy a přání Vaší církve anebo občanů? Věříte, že následováním církve (náboženství) dojdou lidé ke správnému cíli, i když se jim zdá, že cesta vede jinudy, než říká církev (náboženství) ?

Chci reprezentovat veškeré oprávněné zájmy a přání občanů. Církve pro mě nejsou privilegovanou skupinou. To, že jsem v jedné z církví angažován, je mou ryze osobní věcí. Nedotýká se to mé zastupitelské role.

Avšak co se týče následování církve, je ve Vaší otázce jistá nejasnost. Myslíte církev jako instituci nebo jako organizaci? Vypomohu si wikipedií: "Instituce je způsob, jak lidé v dané kultuře dělají nějakou věc, organizace je způsob, jak při tom svoji činnost koordinují. Bankovnictví je instituce, banka je organizace." Církve nevyjímaje. A pochopitelně jako všechny instituce, tedy i církve, mají své hodnoty, které vyznávají. Věřící člověk by měl následovat svou víru, tedy vztah k vyšší autoritě, v občanském vnímání můžeme mluvit o svědomí. Věřící člověk není jako součást malomyslného stáda. I on má svou vůli a odpovědnost. Měl by si klást otázku - jsou sdílené hodnoty v souladu s mou vírou či mým svědomím? Často jak v běžné společnosti, tak i v církvích je patrný tlak mezi vyznávanými hodnotami a tím, co žijí členové. Tak je patrný vývoj. To podstatné zůstává, to další se vyvíjí. Církvím se kupříkladu vyčítá jistá rigidita vůči homosexuálním vztahům. Ale v praxi je postoj mnoha členů mnohem liberálnější, než jsou dokonce platné zákonné normy v ČR! Kdo je tedy "pozadu"?! No pochopitelně "organizace". Jakákoliv. Ale to je vlastně její role. Bez ní by již dávno nastal chaos a bezpráví. Je jenom na nás občanech, co si nakonec ustojíme a zachováme jako to podstatné a to, co podléhá vývoji. A pak je na nás, abychom to změnili i organizačně. Vývoj je pak dokonán.

15) Pro jakou formu regulace interrupcí jste?(Stávající, uvolnit nebo zpřísnit a jak...?)

Domnívám se, že tato otázka je právě tématem svědomí a odpovědnosti každého z nás, než tématem přísné regulace. Jsem otcem třech dětí, partnerem mé ženy, všímám si toho, co se kolem mě děje. A mohu tak snadno odtušit, že i na tomto poli není svět černobílý.

16) Jste proti "interrupční" pilulce?

I když bych ji chtěl zakázat, neudělá to dobře. Budou se v zoufalství hledat jiné nástroje, jak účinku interrupční pilulky alternativně ale s obrovskými riziky dosáhnout. Nejen v tomto ohledu volím pragmatičtější přístup.

17) Jste pro bombardování Sýrie bez souhlasu OSN?

Podle všech dostupných informací se domnívám, že bombardování Sýrie by v tuto chvíli bylo kontraproduktivní.

18) Jste pro bojový výcvik a zásobování rebelů v Sýrii zbraněmi?

Kdo jsou rebelové? Kdo je prezident Bašád al-Asad? Myslím, že v otázce "jak se ke konfliktu v Sýrii postavit", zažívá transatlantické společenství obrovské schizma. Ta situace je tak nejednoznačná a nepřehledná, že jakékoliv rozhodnutí pro, je vykupováno mnoha proti a obráceně. I proto volím v tuto chvíli odpověď jako opatrné ne.

19) Jste pro přímou volbu prezidenta?

Kdybych byl na místě poslanců minulé PS PČR, hlasoval bych pro. Ale je nutné říci, že principiálně je to krok nad rámec zastupitelské demokracie ve prospěch přímé demokracie. Jakýkoliv další krok podobným směrem bych velmi precizně diskutoval.

20) Smlouvy, uzavřené státní správou, mají být platné až po jejich zveřejnění?

Nejsem právník, jen laicky si umím představit všechny procesy před podpisem smluv. A tedy se domnívám, že je dostatek prostoru pro kontrolní mechanismy. Spíše bych hledal mezeru zde. Jsem tedy pro zveřejňování smluv uzavřené státní správou, ale jejich platnost podmiňovat zveřejněním mi přijde jako nadbytečné.

21) Měly by mít homosexuální páry možnost adopce?

Ano. Moc rád bych své "ano" odůvodnil, ale to by nebylo v rozsahu pár řádků. Tomuto tématu jsem se opravdu velmi věnoval a mé rozhodnutí je tak podloženo nejen vlastním úsudkem, ale též empirickými průzkumy.

22) Jste pro propagaci vystěhování Romů z ČR?

Rozhodně ne! Kam by navrhovatelé chtěli Romy poslat? Ukrojíme si snad kvůli tomu kus naší vlasti? Anebo to zbaběle hodíme na ty druhé? Ostatně, už se romské menšiny někdo ptal, jestli stojí o své vlastní státní uspořádání? Takovéto návrhy patří do sfér projevů lidské malosti. Ale akceptoval bych tyto nápady jako signál pro reflexi a vyhodnocení stávajících systémů integrace a hledání jasných opatření. Kladl bych si otázku, pro naši občané raději odcházejí do Anglie a tam vedou spokojený život? V čem je tamější přístup k menšinám jiný, než zde?

23) Jste pro snížení hranice 5% nutné pro vstup do Parlamentu?

Nejsem. Podívejte se, máme před volbami. Podle průzkumů by se do PS PČR mohlo dostat klidně sedm či osm politických stran či uskupení. Naše politická scéna je již tak rozdrobená a my bychom chtěli ještě více fragmentovat? Už tak nezávidím nikomu, kdo bude vyjednávat povolební vládní program na další období. O čem to bude? O obrovským kompromisech, o labilitě v následujícím období a visení na hlásku, budeme se opět bavit o přeběhlících a nových politických uskupeních v průběhu volebního období a bude to produkovat další a další nespokojenosti občanů...

Chci říci, ještě máme čas se nad tím zamyslet. Pro stabilitu politické scény a přesto udržení demokracie bohatě postačí tři, čtyři politické subjekty zastoupené v PS PČR. Skutečně bych volil ty subjekty, které již mají zkušenost a zázemí, tradici. Byť i v situaci, kdy si nevybírám mezi dvěma ideály. Protože ideál neexistuje, buďme realističtí. Ale snažme se a klidně hned vlastním podílem a prací ony stávající, zkušené či tradiční subjekty "opravit" podle svých představ. Neboť není nic jednoduššího, než nadávat. Není nic snazšího, než nedělat nic.

24) Jste pro zákaz kouření v restauracích?

Jsem obecně proti jakýmkoliv zákazům a příkazům, jsem pro lidskou ohleduplnost. Avšak samotnému mi vadí, když sedím v zakouřené hospodě a jsem během chvilku načichlý kouřem tak, že mi nezbývá, než se kompletně převléci. A tak, když k sobě nedokážeme být ohleduplní sami od sebe, pak pochopitelně k regulaci musí dojít. Ovšem jestli ihned k zákazu? Ponechal bych kuřácké zóny, které jsou funkčně vzduchotechnicky odděleny od zbytku prostor. A tam, kde to možné není, bych dal přednost zdraví přítomných.

25) Co si myslíte o výroku Papeže Františka, že nikdy nebyl pravičákem? Jste pravičák?

Že mu rozumím. Znamená "konzervativní" politika, tedy udržení toho, co ověřeně a dlouhodobě funguje, jako "pravicové"?

26) Měly by si církve platit své faráře, jejich vzdělání a opravy svých nemovitostí ze svého?

Ano, církve by si rozhodně měly platit faráře ze svého. V nejen v Českobratrské církvi evangelické to do značné míry platí již dnes. Stát se na mzdě duchovních několik let pouze podílí. Ke vzdělávání obecnému, teologickému, by měl stát přistupovat stejně, jako k jakémukoliv jinému vědnímu oboru. Studium teologie ještě neznamená, že ze mě má být farář, nebo že studuji proto, že jsem věřící. Ale mluvíme-li o studiu praktických dovedností směrem k zajištění fungování církevních společenství, pak o tomto bych uvažoval. Proč neříkám jednoznačně ano, oddělme to? Protože církev vyvíjí mnoho společensky prospěšných aktivit, které nemá, kdo by je jiný realizoval, a které bez tohoto vzdělání nejde naplnit. Myslím tím třebas opět na kaplany v Armádě, v nemocnicích, ve vězeňství.

27) Má stát platit faráře v nemocnicích, věznicích a armádě nebo psychology věřící i nevěřící? (Poznámka Vereš: V současnosti je psychologů málo -- není na ně dost peněz -- ty by se daly ušetřit na státem placených farářích -- věřící a církve si je mohou platit z restitučních miliard) .

Pakliže chceme, aby církve byly zcela soběstačné, nezávislé na státních rozpočtu, pak po nich zároveň nemůžeme chtít službu, za kterou nejsme ochotni platit. Chci službu, platím, nechci službu, neplatím.

28) Jak zaručíte, že nebudete opět zvyšovat daně, ačkoli jste před minulými volbami tvrdili, že v době krize pokládáte zvyšování daní za škodlivé pro ekonomiku a stejně jste daně zvýšili?

Ano, máte pravdu, že skutečně došlo k navýšení daně z přidané hodnoty. Dovolte mi citovat našeho místopředsedu Kalouska: "Je pravdou, že hospodářství nerostlo tak, jak bychom si mnozí představovali. A je rovněž pravdou, že vláda odmítla uměle podporovat růst za peníze na dluh. Rychlejší růst okolních zemí byl však draze zaplacen vysokými úroky a nestabilitou, aniž se podařilo zastavit rostoucí nezaměstnanost. Jsem přesvědčen, že naše cesta je správná. Růst musí být postaven na zdravých základech." V ČR se stále daří držet nezaměstnanost v přijatelných mezích navzdory krizi. A co se týče celkového daňového zatížení, tedy nejenom se započtením DPH, ale všech daní, je ČR v rámci EU na desáté nejnižší příčce. Dosahuje úrovně 34,5% oproti cca 40% v průměru EU.

29) Jak zaručíte, že nebudete opět zadlužovat zemi rekordním tempem, ačkoliv jste o sobě tvrdili, že jste vláda rozpočtové odpovědnosti?

A také jsme tento slib díky všem úsporným opatřením splnili. Naše země se nezadlužuje takovým tempem, jako za předešlých vlád. Podívejme se na jasná data Eurostatu a MF ČR. Deficit veřejných rozpočtů se od roku 2009 snížil z -5,8 na -2,8% v roce 2012. Dynamiku růstu státního dluhu se podařilo v roce 2010 zpomalit a v roce 2012 zastavit. Česká republika je jednou z nejméně zadlužených zemí v EU a také jedna z úzké skupiny těch, které splňují maastrichtské kritérium poměru dluhu na HDP na 60 %. Naopak i "zdravé" ekonomiky v EMU (Německo a Rakousko) tuto hranici překračují. Silné a zdravé postavení ČR je reflektováno na trzích státních dluhopisů. Tam o něco málo přesahujeme 2% úrokových sazeb a jsme tak na tom stejně jako Rakousko a jenom o něco málo hůře než Německo. Ale v porovnání s ostatními postsocialistickými zeměmi, natož s těžce zasaženým Španělskem, Portugalskem či právě Řeckem, jsme na tom neporovnatelně lépe. A právě i díky tomu se nám podařilo ušetřit na správě dluhové služby v roce 2010 20 mld. Kč, v roce 2011 22,3 mld. Kč a konečně v roce 2012 31,4 mld. Kč. Nepodléhejme fámám o devastované zemi. Naše situace je mnohem lepší, než se nám někteří politici snaží namluvit.

František Chot, KSČM, Liberecký kraj

1) Jste pro rychlé zavedení referend, přímé volby starostů a odvolatelnosti politiků občany?

Zákon o obecném referendu a zákon upravující možnost odvolat politiky ano. Přímou volby starostů vidím složitější - podle mne by vyžadovala změnu celkové koncepce obecní samosprávy.

2) Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?

Rozhodně ano.

3) Jak prokážete, že nepodlehnete uplácení ze strany různých mafií za jejich zájmy proti zájmům občanů ČR (hazardní, církevní, solární lobby) ? (Kdy jste projevili občanskou statečnost a jak?)

Nevím, na takto hypotetickou otázku je těžko odpovědět. (neumím odpovědět)

4) Jste si jisti, že nebudete vydíratelní? (poslanci jsou velmi pečlivě odposloucháváni, čteny jim maily atd. s největší pravděpodobností tajnými službami USA, Ruska, Izraele, Vatikánu, ČR a dalších států, kompromitující materiály se snaží získat zločinecké organizace i političtí konkurenti - ušetří na úplatcích)

Obávám se, že tím si nemůže být jistý nikdo, starší cca 15 let - světce a světice mají jen církve ...

5) Co uděláte po svém zvolení, aby byly zrušeny tyto nespravedlivé restituce nebo minimalizovány škody a bylo dosaženo restitucí spravedlivých?

KSČM bude navrhovat referendum o zrušení tzv. církevních "restitucí".

6) Jste pro vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanizmu?

Tento systém považuji za příliš samostatně a nezávisle fungující - odtrženě od vůle volených orgánů a členských států. Obecně jsem proti privatizaci zisků a socializaci ztrát (zde soukromé banky) .

7) Jste pro omezení poslanecké imunity? Jak velké?

Ano, byť současný společenský a politický vývoj vyvolává oprávněné obavy, že by mohla brzy být ve svém původním smyslu opět potřebná ..

8) Jste proti zvyšování daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.?

Jak u koho - podle výše příjmu.

9) Jste pro přechod Řecka a dalších krachujících států na původní měny?

Nevím, co by to vyřešilo.

10) Patříte spíše k příznivcům prezidenta Zemana nebo spíše k jeho odpůrcům?

Spíše k příznivcům, volil jsem ho ve 2. kole.

Řešení různých problémů je dáno do značné míry náboženstvím kandidáta. Podle Bible nemají křesťané svoji víru tajit, aby jim nebylo odepřeno nebe, ale mají se k ní hlásit: 11) Věříte v Boha nebo jinou nadpřirozenou bytost?

Ne. Tato odpověď platí až do otázky č. 14

12) Patříte do nějaké církve? Jaké? Angažujete se v ní nějak?

13) Ovlivňuje Vás víra každý den ve Vašich rozhodnutích?

14) Jsou pro Vás důležitější zájmy a přání Vaší církve anebo občanů? Věříte, že následováním církve (náboženství) dojdou lidé ke správnému cíli, i když se jim zdá, že cesta vede jinudy, než říká církev (náboženství) ?

15) Pro jakou formu regulace interupcí jste?(Stávající, uvolnit nebo zpřísnit a jak...)

Stávající považuji za odpovídající.

16) Jste proti "interrupční" pilulce?

Spíše ne - nejsem lékař.

17) Jste pro bombardování Sýrie bez souhlasu OSN?

Ne.

18) Jste pro bojový výcvik a zásobování rebelů v Sýrii zbraněmi?

Ne.

19) Jste pro přímou volbu prezidenta?

Když už byla změněna Ústava ...

20) Smlouvy, uzavřené státní správou, mají být platné až po jejich zveřejnění?

Máte zřejmě na mysli návrh zákona, propagovaného Mgr. Farským a spol. - podle něj má jít i o samosprávu (obce, kraje) . Zejména u malých obcí to může způsobit problémy - jak finančně/nákladově, tak i v realizační praxi (neuvolněný starosta ...) . V principu, ale nejsem proti, byť to považuji za jednu z cest, jak zahltit občany údaji, ze kterých si nebudou umět vybrat to podstatné. Plně zde platí Parkinsonův zákon o bodě mizejícího zájmu.

21) Měly by mít homosexuální páry možnost adopce?

Ne.

22) Jste pro propagaci vystěhování Romů z ČR?

Ne.

23) Jste pro snížení hranice 5% nutné pro vstup do Parlamentu?

Spíše ne.

24) Jste pro zákaz kouření v restauracích?

Jsem pro stavební oddělení kuřáckých a nekuřáckých částí. Kde to není možné, ať se rozhodne majitel/provozovatel a nese riziko volby.

25) Co si myslíte o stanovisku katolické církve: "Může to znít přehnaně, ale pravice přitakává k životu a lidské důstojnosti, zatímco levice vede k umrtvení a degradaci lidí na chovná zvířata."

Nesouhlasím.

26) Měly by si církve platit své faráře, jejich vzdělání a opravy svých nemovitostí ze svého?

Odluka církví a státu se vleče již tak dlouho ... Ale v principu ano - jde o soukromou věc skupiny lidí.

27) Má stát platit faráře v nemocnicích, věznicích a armádě nebo psychology věřící i nevěřící?

Podsouváte v otázce odpověď. Faráři (duchovní jakékoliv církve) ve věznici, nemocnici, sociálních ústavech ... jsou projevem snahy a tlaku změnit poměr věřících a nevěřících v naší, velmi převážně ateistické společnosti, ve prospěch věřících "lovem duší", které jsou ve velmi těžké životní situaci.

0
Vytisknout
4932

Diskuse

Obsah vydání | 25. 10. 2013