Zelení: ODS a ČSSD rozjely nefér kampaň - zablokovaly všechna veřejná prostranství v Praze

14. 4. 2014

Tisková zpráva Strany zelených v Praze

Velká náměstí, okolí stanic metra a velkých obchodních center -- ve všech těchto místech se mají každý den konat po několik týdnů předvolební shromáždění ODS. Ta nahlásila úřadům shromáždění až 500 lidí na každý den nejen pro volby do Evropského parlamentu, ale již i pro komunální volby konané v polovině října. ODS a ČSSD se tak snaží vyšachovat ostatní strany.

Na nahlášených místech se však obvykle žádné akce nekonají. Ve skutečnosti jde totiž o snahu znesnadnit přístup k atraktivním lokalitám politické konkurenci. Zelení proto vyzývají pražské organizace ODS a ČSSD, aby od blokování veřejných prostranství upustily, resp. s nahlášením shromáždění doručili magistrátu generelní souhlas s konáním shromáždění jiných politických subjektů.

Konat dvě shromáždění na jednom místě lze podle zákona za podmínky, že pořadatel dříve oznámeného shromáždění souhlasí se shromážděním dalšího zájemce o využití veřejného prostranství. Pokud souhlas konkurenční strana nedá, nemají ostatní zájemci šanci.

Zákon totiž ukládá úřadu ukládá zakázat shromáždění v případě, že: "na stejném místě a ve stejnou dobu se má podle dříve doručeného oznámení konat jiné shromáždění a mezi svolavateli nedošlo k dohodě o úpravě doby jeho konání" ( § 10, odst 2. písm. B zákona 84/1990).

"V praxi to funguje tak, že ODS nahlásila shromáždění na stovkách míst po celé Praze od 20. dubna do 24. května. Ostatní strany nemají šanci postavit stánek na Václavském náměstí nebo v přirozených centrech městských částí bez svolení této strany. Situace je zcela neudržitelná. Praxi předchozích let již nehodláme přihlížet," řekl Ondřej Liška, lídr kandidátky do Evropského parlamentu

"Svoboda shromažďování je symbolem svobody, občanského sebevědomí a demokratických pravidel hry. Jsou dvě možné cesty, jak situaci řešit. Buď se sekretariáty stran začnou chovat normálně a nahlásí jen ta shromáždění, která se budou opravdu konat, a doprovodí je obecným souhlasem s konáním shromáždění jiných politických stran nebo zasáhnou magistrátní úředníci a nestoudné chování některých stran budou kvalifikovat jako přestupek založený na úmyslném bránění ve výkonu práva shromažďovacího podle 14, odst. 2, písm. h) zákona 84/1990," uvedla k tomu Petra Kolínská.

Žádáme radu hlavního města, aby přijala nařízení, které bude ohlašování a zábory regulovat tak, aby nebyl porušen základní princip volebního práva, pro které musí být možnost vykonávat jej svobodně a rovně. Sem patří i přiměřená rovnost šancí ve volební kampani. Jedna nebo dvě strany nemohou účelově blokovat všechna významná místa v Praze," obrací se na TOP09 kandidát zelených na primátora Petr Štěpánek.

Seznam nahlášených shromáždění a pravidla pro nahlašování shromáždění ZDE

0
Vytisknout
4003

Diskuse

Obsah vydání | 16. 4. 2014