Likvidace alejí je společný cíl nacistů, komunistů i kapitalistů

14. 4. 2014 / Ivan Větvička

čas čtení 4 minuty

Nacističtí okupanti, funkcionáři komunistického národního výboru i radní zvolení po roce 1989 v Praze -- Modřanech měli a mají společný cíl: zlikvidovat aleje v místních ulicích. Cíle téměř dosáhli, po roce 2007 měly být vykáceny poslední zbývající lipové aleje v Převoznické a Voborského ulici. Padly čtyři stromy, dalšímu kácení zabránila petice místních obyvatel. Až do roku 2014 to vypadalo, že místní politici jsou ochotní řídit se přáním voličů. Nyní přichází další útok: 21 sedmdesátiletých lip by mělo být seřezáno na babku. Proč se papaláši všech režimů spojili proti stromům?

Strom - nepřítel státu

Modřany prodělaly ve 20. a 30. letech dvacátého století bouřlivý rozvoj. Stavěly se vilové čtvrtě i činžovní domy. Ulice zdobily aleje lip, javorů a hlohů. Ne na dlouho, za druhé světové války se fašistickým okupantům zdály ulice se stromy nepřehledné a nechali některé aleje vykácet. Další stromy padly v květnu 1945 na stavbu barikád. Za komunistů nebylo lépe, komunální služby chtěly zbývající lípy seřezaly ,,na babku" a ze stromů by zbyla jenom torza. Naštěstí si to starosta nechal brzy rozmluvit a vážně bylo poškozeno jenom několik stromů. Konce totality se dožily aleje v Převoznického a Voborského ulici. Bez úhony přečkaly i uragán Kiril a na jaře 2007 se obalily takovým množstvím květů, až starousedlíci žasli. Musela to způsobit tehdejší teplá zima, vždyť jak by lípy mohly zjistit, že možná kvetou naposledy? O chystaném pogromu nic nevěděli ani lidé pod alejemi. Téměř všechny stromy měly být pokáceny na základě posudku soudní znalkyně Yvony Hájkové, která lípy v ulicích Převoznická a Voborského zařadila do druhu lípa širolistá (Tilia platyphylos), zatímco ve skutečnosti v alejích roste převážně hybridogenní druh Tilia x europea, což je kříženec lípy širolisté a lípy srdčité. Soudní znalkyně Hájková tedy nedokázala správně určit druh stromů, které de facto odsoudila k smrti. To ale není všechno. U některých stromů bylo v posudku uvedeno, že mají trouchnivé jádro kmene. K vyslovení takového závěru je nezbytné udělat vývrt -- speciálním vrtákem odebrat vzorek dřeva z celého průměru kmene. To paní Hájková neučinila. Vyvstaly tak pochybnosti o její nezaujatosti či kompetentnosti vystavovat znalecké posudky. Nakonec padly jenom čtyři stromy. Další kácení zastavila petice, kterou podepsali obyvatelé dvaadvaceti domů ,,pod stromy", V sedmi domech se nepodařilo nikoho zastihnout a v jedné domácnosti s kácením souhlasili.

V týdnu od 14. do 18. 4. 2014 stromům nehrozí pokácení, jednadvacet lip ve Voborského ulici bude ,,jenom" zmrzačeno. Nechme promluvit oznámení, které visí na začátku aleje určené k devastaci: "Na základě znaleckého posudku č. 168-1 799/13 budou u 21 kusů lípy velkolisté (Tilia platyphylos) prováděny řezy... Na stromech budou ponechány 1 m dlouhé čípky, nejedná se o poškození dřeviny. V dalších letech budou opakovány tvarovací řezy (na hlavu) v intervalu nepřesahujícím 3 roky." Stručně: lipám uřežou všechny větve a nechají jenom metrové pahýly. To že není poškození stromu? Já bych se cítil poškozený, kdyby mi někdo svévolně uřezal ruce a nechal jenom pahýly. Následně budou lípy pravidelně seřezávat "na babku", aby nemohly vytvořit novou korunu. Nesmyslný nápad, který se komusi vylíhl v hlavě před rokem 1989 a ještě před revolucí byl opuštěn, se opět vrací. A perlička na závěr: druh lip byl v novém posudku určen opět špatně, stejně jako v roce 2007.

Dendrosadismus, součást místní kultury

Žádný okupant ani režim nedokázal v Polsku vykořenit katolickou víru. Také radní v Modřanech si za všech okolností dokázali udržet svoji (ne)kulturní tradici: ubližují alejím. Jenomže stromy v ulicích jim brzy dojdou a místní dendrosadisté budou čelit krizi identity a nedostatku rozkoše. Svůj chtíč budou stále obtížněji ukájet, i kdyby se odvážili opustit přívětivou Modřanskou kotlinu a zkusili řádit například v krajském zastupitelstvu. Těžko budou hledat stromořadí na týrání, protože v posledních letech v České republice bez náhrady zmizel bezpočet alejí, jenom v posledním roce u silnic padlo 16 000 stromů. Jako by platilo: Kdo nekácí, není Čech!

0
Vytisknout
9832

Diskuse

Obsah vydání | 17. 4. 2014