Začarovaný kruh, z něhož není východisko

17. 4. 2014

čas čtení 3 minuty

Reaguji na dopis paní Kunštátové, že mám požádat o změkčení tvrdosti zákona. To jsem již dávno udělal, bez odpovědi. Dovolím si Vás informovat o současné situaci, píše Jan Posolda.

Tento týden jsem obdržel 7ks doporučených dopisů, z toho dva od MPSV, kde mně sdělili, že řízení ve věci průkazu osoby se zdravotním postižením bylo zrušeno a vrací se zpět k dalšímu řízení a druhým se řízení o žádosti o příspěvku na péči přerušuje, až Posudková komise MPSV, detašované pracoviště v Brně, posoudí můj zdravotní stav. Pak bude v řízení pokračovat.

Tak zase budou posuzovat můj zdravotní stav beze mě, v životě mě členové komise neviděli a chtějí posuzovat zdravotní stav. Nestačí jim lékařská zpráva mého ošetřujícího lékaře MUDr. Josefa Zapletala, který můj stav posoudil, že mám nárok na přiznání žádosti o příspěvek na péči třetího stupně.

Jedná se o záměrné průtahy řízení, a tak tyto odpovědné orgány jednají již dva roky.

Od ministryně MPSV jsem na tři dopisy nedostal žádné vyjádření.

Dalším dopisem je elektronický platební rozkaz, který byl vydán be\ předžalobní výzvy a ani nevím k čemu se vztahuje, resp,vím, že ho podává oprávněný Vienna Insurance Group, které jsem již jednu pohledávku platil ve výši cca 2 684Kč.

Dalším je příkaz, abych zaplatil dovolání soudní poplatek, i když jsem žádal z důvodu hmotné nouze o osvobození od soudních poplatků. Navíc neuznávají mé pověření obecním zmocněncem a nařizují zvolit si svým právním zástupcem advokáta.

Je to porušení čl.6 odst.3 písm.c) Úmluvy.

Bohužel jsme v tomto bezprávním státě odkázáni na rozhodnutí jednoho člověka, který si říká soudce, a tím dochází k porušení práva na spravedlivý proces, práva na obhajobu a z důvodu hmotné nouze je tak bráněno postiženému v přístupu k soudu.

Další dopis je exekuční příkaz ve věci, která se projednává již od roku 2002 a to přesto, že již v roce 2008 krajský soud projednácvání zrušil pro neunesení důkazního břemena ze strany soudního exekutora JUDr. Ivo Dědka, který nyní v poslední době byl zbaven tohoto titulu a jeho případy byly převedny na exekutora Mgr. Marka Jenerála, aniž by žalovaní byli zpraveni usnesením o této skutečnosti, že tento subjekt byl pověřen prováděním exekuce po JUDr. Dědkovi.

Bohužel situace je neřešitelná, tento subjekt byl údajně pověřen vedením exekuce a vina v podstatě leží na nalézacím soudu, který nesprávně posoudil právní stav věci a nesprávně rozhodl, takže exekutor má volné ruce a může se krýt rozhodnutím,i když nesprávným, příslušného soudu. Jedná se o porušení rovnosti před zákonem , o diskriminaci jednoho z účastníků, ale jak jsem již podotkl, žijeme v bezprávním státě.

Deník Blesk nyní rozjíždí nějakou pomoc spolu s ombudsmanem na pomoc postiženým, tak ještě uvažuji, zda nevyužít této příležitosti. Prostě točíme se v začarovaném kruhu, který nemá východisko.

0
Vytisknout
9295

Diskuse

Obsah vydání | 22. 4. 2014