Nikdo naší svobodu za nás bránit nebude

10. 5. 2014

čas čtení 4 minuty

tisková zpráva

Iniciativa Ne základnám svojí činností i z pořádaných akcí získává poznatky o chování státních složek a médií, které velké části společnosti zůstávají utajeny.

Občané jsou médii ukolébáváni, že mají svobodu. Používat slovo demokracie, které je se slovem svoboda spojováno v našem mediálním, tak politickém prostředí, je podle našeho názoru spojení nepatřičné.

Naše iniciativa dochází k závěru: pokračuje zhasínání naděje, že jednání médií, řady politiků, silových složek státu v jejich postupné snaze o potlačení svobody projevu je jen pochybením jednotlivců, jejich neodbornosti při výkonu svěřené funkce.

Při zpracovávání zpravodajství tzv. veřejnoprávní České televize je již skoro jistota, že se jedná o sofistikovanou práci anonymního týmu, kde hlásná trouba je moderátor, který pouze čte, co mu je na čtecí zařízení zobrazováváno. K poznatkům o svobodě projevu:

1. máj 2014, Žofín. Na ohlášeném nezakázaném shromáždění je na zábradlí lepící páskou připevněno několik transparentů, které upozorňují:

Neplnění volebních slibů, nesmyslná zahraniční politika znamená ztrátu vašich voličů.

Přichází Městská policie Praha a nařizuje okamžité sundání transparentů, jinak přijede policejní posila a transparenty odstraní.

7. máj 2014, Hlavní nádraží Praha. Na ohlášeném, nezakázaném shromáždění k uctění památky padlých bojovníků ve dnech 5.- 8.5.1945 proti německému nacismu a fašismu, za naší svobodu, přichází ochranka a pietní akt napadá, nedovolí v jeho pokračování a to za asistence státní policie.

Pro nás je to varování, svobodu projevu se musí občané bránit sami a nemlčet, jinak nápis na stuze "Chybíte nám, fašismus se vrací" nabude reálné skutečnosti.

Ostravský kolega přispěl svým stanoviskem (níže uvedeným) k události na Hlavním nádraží Praha dne 7.5.2014 a iniciativa se rozhodla nemlčet. Postupně se bude obracet na:

- majitele Hl. nádraží Praha, České dráhy, a.s., kterým budova nádraží patří

- policii ČR

- Magistrát hl. města Praha

- poslance a senátory

- ministra pro lidská práva

- ombudsmana

Uvidíme, kde naše svoboda, svoboda projevu začína, a kde končí.

Eva Novotná

Ne základnám

Přemýšlím nad tím a docházím k závěru, že vše se odvíjí od právní definice veřejného prostranství. Nicméně výklad této (ne zcela jednoznačně právně popsané) definice a odpovědnost z ní zde na sebe podle mne převzal úřad tím, že shromáždění nezakázal. Už dříve jsem to řešil v souvislosti s petičním právem a dospěl jsem k názoru, že u veřejného prostranství je jeho vlastnictví v souvislosti s právem petičním i shromažďovacím irelevantní ZDE:

"...*definuje veřejné prostranství ... bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.") a že tedy soukromý vlastník či nájemce nemůže výkon těchto práv na jím vlastněných či pronajatých veřejných prostranstvích nijak omezovat, neboť by se dopustil porušení zákona, v případě práva shromažďovacího konkrétně přestupku dle §14, odst. (2), písm. h).

"Pojem vznikal spíše zvykově, přičemž o jeho přesný rozsah existují výkladové spory. Slovo "prostranství" a výčet příkladů nasvědčují tomu, že lze *do pojmu zahrnout jen otevřená prostranství, nikoliv veřejně přístupné interiéry veřejných budov, provozoven...*" Nicméně uvedly ochranka či policie toto, tedy že nejde o veřejné prostranství, jako důvod nelegality shromáždění? Pokud ne a naopak jako důvod uvedly jakýsi řád nájemce, ochranka i policie konaly protizákonně.

0
12159

Diskuse

Obsah vydání | 13. 5. 2014