Obamův projev nebyl chabý

22. 1. 2015 / Barbora Hodková-Knobloch

čas čtení 6 minut

Prosím Vás poslechněte si Obamův projev a udělejte si sami obrázek:

Název článku tvrdí nesmysl: “Chabý Obamův projev o stavu Unie” (???) Ten projev byl všechno možné, jen ne chabý. Poslouchali jsme ho včera všichni, celá rodina i s přítomnými zahraničními hosty v přímém přenosu z Fox News, což je “republikánská stanice” v naší rodině normálně nesledovaná.

I Obamovo nepřátelé uznávají, že jeho projevy nemají chybu, mluví spatra a zapáleně, a dožene k slzám i své nepřátele. Prezident Obama má velké charisma, o jeho vyjadřování se dá napsat téměř cokoliv, jen ne to, že by měl chabé projevy! Autor českého překladu tento projev neposlouchal, nebo mu nerozuměl. Autor originálního článku v The Guardianu měl během Obamova projevu uši i oči na procházce a myslel na svou přítelkyni, což je jediné možné vysvětlení toho, že si nevšiml, že téměř po celou dobu Obamovi tleskali členové parlamentu nehledě na politickou příslušnost! Vyjímkou bylo, že ho aplausem nepoctili pozvaní generálové, když znovu vyjádřil své odhodlání uzavřít věznici na Guantanamu.

Pan prezident Obama po celou dobu apeloval na společné cíle celé americké veřejnosti, většinu projevu, 34 minut z jedné hodiny věnoval domácím poměrům. Na začátku sečetl všechny úspěchy ze svého prezidentského období, kdy sklidil mnohonásobný potlesk ve stoje i od republikánů. Je faktem, že tento prezident svými akcemi zachránil zdejší ekonomiku před rozkladem a dal jí slušný restart. Přesto, že se na každém kroku setkávali demokraté v obou komorách se zběsilým odporem republikánů, povedlo se díky nim a tomuto slušnému a rozumnému člověku zachránit USA před ekonomickým rozkladem.

Několik vynikajících nápadů sklidilo huronský potlesk: návrh rozvoje předškolní péče, placená nemocenská při onemocnění člena rodiny, stejný plat pro ženy, jako pro muže za stejnou práci, bezplatné vzdělání na místních vysokých školách (community colleges), kde se vzdělává 40 procent všech amerických vysokoškoláků. (V současné době je možné dosáhnout tohoto bezplatného vysokoškolského vzdělání jen v Chicagu a v Tennessee. Absolventi vyšších a vysokých škol mají v průměru o čtvrtinu vyšší platy, než středoškoláci.)

V projevu prezidenta Obamy byly další návrhy na rozvoj infrastruktury v zemi, kde 45 procent obyvatel nemá přístup k veřejné dopravě, stavby a opravy mostů, silnic (které jsou často ve velmi špatném stavu), rozvoj podnikání ve všech oborech, rozvoj vědy a vzdělávání a ochrana amerických obchodních zájmů v zahraničí s tím, že 95 procent veškerého zboží americké provenience je prodáno v zahraničí a je také třeba se neuzavírat. Změna daňového systému, aby velké korporace, které vymístily své provozy do zahraničí, platily daně v USA a to ve větší míře, než dřív a nemohly si odepisovat velké částky z výdělků s využitím chyb v daňovém zákoně. Vyšší daně pro nejbohatší 1 procento obyvatelstva.

Kritika zahraniční politiky a faktu, že Američané překotně reagují na problémy po světě zbraněmi, místo diplomacií a jak je to špatně. Nicméně odhodlání pokračovat v eliminaci teroristických organizací po světě a volání po rozhodné akci proti ISIS. Prezident obhajoval akce proti Rusku a jak se podařilo ho v poslední době sankcemi kvůli vměšování na Ukrajině oslabit. (Tato věta sklidila jen velmi vlažný potlesk.)

Zrušení embarga proti Kubě slovy: když něco nefunguje padesát let, nejspíš by bylo dobré změnit taktiku.

Akce proti globálnímu oteplování rozvojem ekologických zdrojů energie a změnou chování. Globální oteplování ohrožuje národní bezpečnost. Bylo dosaženo nové dohody s Čínou jako největším znečišťovatelem ovzduší na harmonogram rychlejší ochrany ovzduší. Znovu zmínka o zákazu mučení, o rovnoprávnosti muslimů a boji proti ostrakizování a kriminalizování menšin.

Vězni na Guantanámu nás stojí každý 3 miliony USD ročně, docházelo k mučení, to není, co jsme my, zavřeme Guantanamo!

Je třeba abychom přemýšleli a byli věrní sami sobě a morálním standardům. Jsme úžasná země, která dala příležitost i člověku, jako jsem já, kdo vyrostl na Havaji v tavícím kotli různých národů. Víme, že máme jít příkladem, nediskriminovat nikoho, spolupracovat bez ohledu na politickou příslušnost a rozdílům v názorech. Základní slušnost, (common decency) bez démonizování opačných názorů, domlouvání, na lepší politiku, měli bychom mít snahu shodnout se ve věcech, na které má většina obyvatel stejný názor.

Milí moji Američané, jsme jako blízká rodina, prošli jsme si těžkými časy, sebrali jsme se a oprášili za těch posledních patnáct let a čeká nás hodně práce, pojďte, pustíme se do ní. Bůh vás ochraňuj a Bůh ochraňuj tuhle zemi, kterou všichni milujeme.

Můj závěr? Autor tohoto prezidentského projevu je Pan Prezident, a mělo by s ním být zacházeno se vší úctou a slušností a nekomolit a neobracet jeho slova. Mnoho států světa by tančilo radostí, kdyby měly takového prezidenta. Je to člověk na svém místě a já za něj Pánu Bohu děkuji. (Nic o tom, že nás i naše hosty rozplakal.)

Má totiž pravdu, co označil za špatnou politiku se netýká jen Spojených států, děje se to bohužel i v Evropě i jinde, politika se změnila v zarytý boj politických stran, mimo veškerou logiku a společný zájem na chodu jednotlivých států. Celý Obamův projev byl apelem na zdravý rozum a soudržnost a uvědomění si společných zájmů. Byl, jako obvykle, naprosto vynikající.

0
Vytisknout
8596

Diskuse

Obsah vydání | 23. 1. 2015