Snášenlivost z Novoruska:

Patriarcha Eliáš: Zakažte divadelní představení a odvrhněte dotace ze Západu!

21. 3. 2015

čas čtení 5 minut

Tisková zpráva

První biskupové, apoštolé – kromě Jidáše – byli pravdivými svědky. Své svědectví světu, který se proti nim postavil, zpečetili mučednickou smrtí. Po vzoru Pána Ježíše, Dobrého Pastýře, máte nasadit i vy svůj život za vám svěřené stádo v boji s dravými vlky a šelmami. Bůh vás povolal, abyste konkrétně vy, na začátku 3. tisíciletí, bojovali s apokalyptickou šelmou. Vy jste byli postaveni do doby temna a zmatků. Mnozí jste vyčerpáni nepodstatnými starostmi, které vám berou sílu potřebnou v boji za pravověrnost a ochranu morálních hodnot evangelia.

Je doba svatého postu a křesťané Ruska se postem a modlitbou připravují na Kristovo vzkříšení, kterému předchází Kristova spasitelná smrt na kříži.

V Novosibirsku ale sexuální zvrhlík, který si říká umělec, režíroval divadelní představení, v němž je náš Božský Spasitel velmi hrubě morálně očerněn.

V tomto divadelním představení jde navíc o velké rouhání. Šokem je rovněž vyjádření státních orgánů a tzv. odborníků. Pravoslavná církev soudně požadovala zastavení tohoto rouhání. Dne 11. března 2015 soud prohrála na základě vyjádření hlavy ministerstva kultury v Novosibirské gubernii, Vasilije Kuzmina. Ten tvrdil: „Ve hře nebyly zneuctěny náboženské symboly ani cítění věřících. Byly tam sice sexuálně vyzývavé momenty, ale ty zapadaly do umělecké celistvosti hry. Jde o výmysl.“

Podobný pokrytecký výrok pronesli „odborníci“ religionisté, Vladimír Vinokurov z moskevské státní univerzity a Boris Falikov. Na základě vyjádření těchto „autorit“ soud dále dovolil tupit našeho Božského Spasitele.

Agenti 5. kolony rovněž tyto dny prosadili budování buddhistického centra v Moskvě. Cílem je paralyzovat autoritu pravoslavné církve tak, jak to učinili na Ukrajině.

Ideologie neofašismu a úplatky

Američtí agenti pracují pomocí korupce. Všichni, kdo dostávají ze Západu dolary (dobročinné a neziskové organizace, církev…), jsou zavázáni vděčností a službou. Stačí jim i taková služba, že např. biskup, který by měl v historické chvíli povědět jasné, prorocké slovo, zůstane mlčet. V katolické církvi každý, kdo se stane biskupem, automaticky začne dostávat na své konto pravidelně určité sumy dolarů.

Ježíš říká: „Nelze sloužit dvěma pánům, Bohu i mamonu.“ (Mt 6,24)

Prorok Samuel řekl lidu: „Povězte… zdali jsem někomu křivdil… zdali jsem od někoho vzal úplatek… Odvětili: Nekřivdil jsi a nic jsi od nikoho nevzal!“ (1 Sam 12,3) Kéž toto platí o každém pravoslavném biskupovi Ruska!

Je třeba v této oblasti konat pokání.

Ježíš říká: „Nebudete-li činit pokání, všichni zahynete.“ (Lk 13,3)

Konkrétně ať každý biskup přizná, že přijímal „dary“ ze Západu na pozlacení kopulí, na stavbu chrámů atd. Pokud některý biskup bude mlčet, tedy zapírat a tvrdit, že on ani nikdo z jeho diecéze dary ze Západu nepřijímal, pak ať je odborně zjištěno, zda je to pravda, a pokud není, pak ať je to zveřejněno i v konkrétních sumách. Cílem „dobrodinců“ z USA je zničit život v pravoslavné církvi. Přiznání biskupa je gestem pravdivého a čestného muže, který udělal chybu či byl v nevědomosti, podobně jako apoštol Pavel před svým obrácením.

Nyní se ukázalo, a zvláště na Ukrajině, ovoce takovéto „dobročinnosti“. Proto se nyní už veřejně distancujte od těchto „darů“ i „dobrodinců“. Zároveň vybídněte politiky, organizace i jednotlivce, kteří rovněž dostávají podobné „dary“ ze Západu, aby učinili po vašem příkladu totéž! Tím národ i církev skoncuje s falešnými dobrodinci, kteří sledují zničení církve i národa.

Pro ideology USA je bohem mamon. Mamonem skupují národy, svádějí duše a vedou je do genocidy časné i věčné. Je třeba se pravdivým pokáním postavit proti tomuto zločinnému korupčnímu systému. V Rusku se po pádu SSSR stoupenci ideologie USA postupně, skrze úplatky a vybudování korupčního systému, dostali na nejvyšší místa i v politice. Tato struktura, která slouží nepřátelům církve i národa, nyní prostřednictvím své 5. kolony usiluje o svržení zákonné vlády v Rusku po příkladu Ukrajiny. Jen na Ukrajině je 5000 organizací se 150.000 zaměstnanci, které financuje USA. Proto byl puč 5. kolony úspěšný! – a navíc úspěšnost garantovala podpora apostatické katolické hierarchie (kard. Huzar…).

Drazí biskupové Ruské Federace, napište pastýřský list svým věřícím s cílem duchovního vzkříšení církve i národa. Neopomeňte tyto nejaktuálnější problémy:

1) Ať kněží a věřící protestují a žádají zákaz rouhavého divadelního představení v Novosibirsku a zároveň zastavení budování centra buddhismu v Moskvě! Za obojím stojí záměry USA paralyzovat pravoslavnou církev i národ!

2) Distancujte se od „darů“ a „dobrodinců“ z USA! Zároveň vybídněte politiky a organizace, kterých se to týká, aby učinili totéž, co vy!

V Kristu

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského patriarchátu

Doněck, 15. 3. 2015

Novorossija

Patriarcha Eliáš, občanským jménem Antonín Dohnal, je hlavou Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve založené roku 2009 ve Lvově a užívá titul Byzantský katolický patriarcha. Zdroj: ZDE

0
Vytisknout
7990

Diskuse

Obsah vydání | 24. 3. 2015