EU plánuje masivně posílit vojensko-průmyslový sektor

2. 12. 2016

čas čtení 2 minuty


Evropská komise zveřejnila Akční plán pro evropskou obranu (European Defence Action Plan, EDAP), který má posílit mezinárodní spolupráci v oblasti evropské obrany.


Plán může přinést každoroční výdaje v objemu až 5,5 miliard eur utrácené centrálně na záležitosti spojené s kolektivní bezpečností. Cílem je podpořit rychlejší a užší spolupráci mezi členskými státy v oblasti obranného výzkumu, formulace požadavků, demonstrátorů a společného vývoje a akvizice vojenských kapacit.

Ačkoliv předchozí pokus komise o vojensko-průmyslovou strategii takřka před 20 lety nedokázal transformovat evropský obranný sektor, EDAP nabízí bezprecedentní finanční pobídky - včetně sponzoringu mnohamiliardového evropského obranného fondu - a další nástroje, které mají přimět národní ministerstva obrany a průmysl k vzájemné spolupráci.

"Členské státy nemohou chránit Evropu bez hlubší spolupráce," říká Jyrki Kaainen, evropský komisař pro investice a konkurenceschopnost. "Nabídneme služby, administrativní podporu a finanční pobídky těm členských státům, které chtějí spolupracovat."

Jeho kolegyně v komisi zodpovědná za vnitřní trh EU a průmyslovou politiku Elzbieta Bienkowska dodává: " Chceme poskytnout podporu napříč celým hodnotovým řetězcem, od práv ohledně výzkumu a vývoje až stadium prototypu."

EDAP navrhuje akce od vzájemného přizpůsobení existujících politik a nástrojů po posílení finančních zdrojů pro obranné programy a akvizice prostřednictvím nových iniciativ. Komise například plánuje vyjasnit ustanovení dvou direktiv EU pro liberalizaci vojenských dodávek (2009/81/EC) a licencování transferů vybavení uvnitř EU (2009/43/EC), aby byly účinnější a došlo k urychlení jejich aplikace. Má v úmyslu omezit výjimky pro mezivládní prodeje a zjednoduší počet licencí.

Součástí plánu je i změna mandátu Evropské investiční banky, aby mohla poskytovat půjčky malým a středním podnikům, v obranném sektoru a sektoru zboží dvojího užití, které mají problém s pomalým a nepravidelným financováním, které často doprovází obranné programy.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
4116

Diskuse

Obsah vydání | 2. 12. 2016