Jakou dírou odtékají peníze, které chybí na platy zdravotníků

15. 2. 2018 / Jaroslav Polák

čas čtení 5 minut

Zdá se, že i již širší veřejnost si povšimla problémů ve zdravotnictví a to zejména ohodnocení práce zdravotníků. Ten kdo má příbuzného v nemocnici to pozná zcela reálně.  Příčin nedostatku peněz a to zejména v sektoru mimoambulantním je několik. Za prvé v poměru k HDP zaostáváme (jako ve většině jiných parametrů) za průměrem EU. Normálně by to asi mělo býti přesně naopak, ale čemu se v české kotlině divit. Vzhledem například k vysoké míře tolerance této společnosti k tabakismu je třeba dodat, že výnos spotřební daně pokryje jen zlomek nákladů na léčení následků (samozřejmě spotřební daň je „příjmem rozpočtu“ - a na to ještě někteří slabší duchem poukazují). Podobně je tomu u spotřební daně z motorových paliv. Inu on ten smrad z aut jen neotepluje klima, ale dokonce i zabíjí a ničí zdraví. Musím v malé odbočce poukázat i na fakt, že např. v SRN tvoří personální náklady cca 60 % rozpočtu nemocnic a v případě českých je to cca 45 %. Inu „lidské zdroje“ jsou i „poměrově“ levnější – důvod neznámý.


Velmi velký je problém, respektive záhada na straně výnosů z výběru zdravotního pojištění. Zde objevíme opravdu skutečné pozoruhodnosti. Zde je ale třeba poznamenat, že ony pozoruhodnosti je v klimatu proslulé české transparentnosti poněkud obtížné odhalit. Autorovi se po dlouhém hledání podařilo objevit jen predikční studii vycházející ovšem z tvrdých dat a extrapolující metodou lineární regrese. Slušný dotaz na ministerstvo zdravotnictví zůstal (zatím) bez odpovědi. V této zemi se totiž asi důsledně tají rozdíl ve výběru zdravotního pojištění u občanů s příjmem ze závislé činnosti a z nezávislé – tj. výnos od OSVČ. Prvním faktem (asi se za dva roky moc nezmění) je že máme cca 1 milion OSVČ (na plný či částečný úvazek). Vedle toho je v ČR zhruba 4 miliony zaměstnanců (rovněž na plný či částečný úvazek). Ve studii nalezneme extrapolaci těchto výnosů v letech 2020 a dalších.

Když si přečteme tam uvedená data, tak dojdeme k poněkud překvapujícímu objevu. Od cca 4 milionů zaměstnanců se očekává výnos ze zdravotního pojištění ve výši: 191 miliard tvrdé české měny a od cca 1 milionu OSVČ dostaneme výnos cca 15 miliard Kč.  Prostým vydělením těchto sum získáme číslo 12,7 … 12,7 krát menší výnos. „Maličkým“ problémem je, že OSVČ není 12x méně ale jen 4x (hnidopiši si mohou dopočítat poměry činnosti na plný úvazek a na částečný u obou kategorií – výrazný nepoměr to ale stěží nějak výrazně změní). Pro srovnání je samozřejmě důležitý předpoklad zhruba stejného průměrného příjmu u obou kategorií. Jak je to v realitě je také záhadou, majíc v patrnosti v české kotlině značně oslabenou adherenci  k dodržování zákonů a to zde tedy zákonů o dani z příjmu. 

Je třeba dodat, že výše uvedený nepoměr je výsledkem opravdu štědré ruky českých politických elit, která této skupině občanů nadělila bezprecedentně vysoké tzv. odečitatelné paušály ve výši 40, 60 a dokonce 80 %, a to nejen pro zemědělce (pravda minimální suma placeného zdravotního pojištění musela být zachována). Ve vyspělé západní Evropě nevídáno. Samozřejmě jako další bonus sazba se počítá jen z 50 % zisku OSVČ. No a to ještě, hrůzo převeliká, byla snížena horní hranice příjmu pro uplatnění výše uvedených paušálů z 2 milionů na „pouhý“ jeden milion bývalou "socialistickou" vládou Bohuslava Sobotky (demokrati z ODS a TOP09 to zatím „bohužel“ nemohou zvrátit či dokonce navýšit). 

Vcelku je to ale pochopitelné. V ČR se dlouhodobě systematicky - počínaje Klausovou reformou (či deformou?) - praktikuje politika levné práce a dále náš ekonomický systém umožňuje masivní odliv až 360 miliard Kč ročně formou dividend mimo naše hospodářství. No a on ten český zaměstnanec pak logicky nemá na platbu adekvátní sumy např. instalatérovi. Aby tato vrstva důležitých voličů příliš tímto netrpěla, bylo tedy třeba vymyslet nějakou kompenzaci, a to je ta výše uvedená. 

Člověk by se, tázaje se a napodobuje styl velkého českého mudrlanta normalizačního exkomunisty prof. Kellera, mohl ptát, která šikovná hlavička či hlavičky vymyslely, že nejlépe to bude zrovna na úkor českého zdravotnictví. No asi jim „vadí“, že v parametrech kvality a dostupnosti zatím držíme s vyspělou Evropu krok. Tak proč v tom pokračovat, že? V umění negace je česká politická elita světově proslulá a lid souhlasí. Jen aby se lid nezačal podivovat, až se střetne s důsledky podfinancování českého zdravotnictví.

1
Vytisknout
10065

Diskuse

Obsah vydání | 20. 2. 2018