Útoky na Válkovou jsou zástupné problémy

15. 1. 2020

čas čtení 2 minuty

tisková zpráva  Spolku zastánců dětských práv – české sekce DCI 

Rada Spolku zastánců dětských práv – české sekce Defence for Children International – vítá další spolupráci s prof. Helenou Válkovou jako vládní zmocněnkyní pro lidská práva, první v této funkci, která veřejně vyhlásila jako svou prioritu práva dítěte. Již od svého jmenování činí aktivní kroky ke změnám legislativy tak, aby se nejlepší zájem dítěte stal předním hlediskem při rozhodování o všech věcech, které se dětí týkají. K tomu Českou republiku již od jejího vzniku zavazuje Úmluva o právech dítěte.

Tato její dnešní aktivita naprosto převažuje nad zástupnými problémy, jakým je i jeden odborný článek, který jako začínající výzkumnice publikovala před 40 lety a jehož spoluautora si sama nevybrala, nýbrž jí ho určili nadřízení.

Toto prohlášení schválila Rada spolku jednomyslně na svém zasedání 13. ledna 2020.

Mailové spojení: dci.praha@seznam.cz

Bližší informace: Miroslav Prokeš, předseda spolku

Spolek zastánců dětských práv byl založen v roce 1991 a od té doby monitoruje naplňování Úmluvy o právech dítěte v České republice. Je tvořen výhradně dobrovolníky, nepobírá žádné dotace od vlád ani jiných úřadů ani nepořádá sbírky. Je členem evropské organizace Eurochild, mezinárodní organizace Defence for Children International a prostřednictvím české národní Aliance za dětská práva i světové organizace Child Rights Connect.

Vždy poté, co vláda ČR zašle Výboru pro práva dítěte se sídlem v Ženevě periodickou zprávu o plnění Úmluvy, posílá spolek tamtéž svou alternativní zprávu. Poslední slyšení českých spolků před ženevským Výborem se konalo 2. 10. 2019. Na jeho základě požádal Výbor českou vládu o doplnění mnoha dat a informací s doporučeným termínem 14. února 2020. Poté pozve vládní delegaci na svoje květnové zasedání, na němž jí bude pokládat řadu otázek. Pak přijme na svém uzavřeném zasedání doporučení pro Českou republiku jako signatářský stát Úmluvy.

0
Vytisknout
4095

Diskuse

Obsah vydání | 21. 1. 2020