Bezemisnost jako bezúhonnost

26. 7. 2021 / Karel Dolejší

čas čtení 2 minuty
  • Podle ministra průmyslu a dopravy Havlíčka česká vláda oponuje Evropské komisi, protože zemní plyn a jádro, které hájí, jsou "bezemisní" energetické zdroje.
  • I jen letmé nahlédnutí do relevantních zdrojů Havlíčkovo tvrzení vyvrací. 
  • S bezemisností zemního plynu a jádra se to tedy má velmi podobně, jako s bezúhonností Andreje Babiše. 

Univerzální ministr Karel Havlíček řekl Právu, že zemní plyn a jádro jsou "bezemisní" energetické zdroje.


Podívejme se, co se o Havlíčkově tvrzení dozvíme konfrontací s autoritativními zdroji.

Podle americké U.S. Energy Information Administration (EIA) je zemní plyn "relativně" čisté fosilní palivo, má však své environmentální nedostatky. K nim patří úniky metanu - výrazně silnějšího skleníkového plynu než oxid uhličitý - při těžbě, dopravě a zpracování zemního plynu, úniky jedovatého oxidu siřičitého z ložisek. A dále je tu fakt, že spalováním každého fosilního zdroje, tedy i zemního plynu, vysíláme do atmosféry ve formě oxidu uhličitého fosilní uhlík, který byl po tisíce let uvězněn v podzemí. Podle EIA je zemní plyn z tohoto hlediska jen o něco méně "špinavým" zdrojem než běžný topný olej. 

Na okraj poznamenejme, že těžba zemního plynu metodou hydraulického štěpení ("frakování") ohrožuje spodní vodu použitými toxickými látkami a byly zaznamenány i případy těžbou této suroviny vyvolaných silných lokálních otřesů s dopady na statiku budov ("zemětřesení").

Jinak řečeno: Je zemní plyn opravdu "bezemisním" palivem? V žádném případě.

Podle stejného zdroje jaderná energetika produkuje významný objem nepřímých emisí skleníkových plynů, když je k těžbě, zpracování a dopravě jaderného paliva použito fosilních zdrojů a když dochází k přepravě ohromných množství stavebního materiálu během výstavby a likvidace zařízení. Kromě toho jaderné elektrárny produkují také značné množství radioaktivního odpadu, který během rozpadových řad mívá i své plynné složky.

Je tedy jaderná energie "bezemisní", jak tvrdí český univerzální ministr? Ani náhodou.

S "bezemisností" zemního plynu a jádra se to tedy má asi stejně, jako s bezúhonností trestně stíhaného premiéra.

Je v moci Babišovy vlády ignorovat pravdu a voliči jsou ochotni jí to odpustit. Právě jen v tomto smyslu členové kabinetu mohou používat výrazy jako "bezemisní" nebo "bezúhonný".

Tam kde slova ještě nějak souvisí se stavem světa by ale nejspíše řekli, že členové Babišova kabinetu se běžně ohánějí naprostými nesmysly.

0
Vytisknout
2153

Diskuse

Obsah vydání | 29. 7. 2021