Inovace jako globální riziko

30. 7. 2021

čas čtení 3 minuty
  • Management rizik v současné globální společnosti musí být informovaný a preemptivní, jinak selže. 

Teprve teď si uvědomujeme rozsah zranitelnosti, kterou po celém světě vytvořil rozvoj lidstva. Vloni Australian Risk Policy Institute zdůraznil, že "inovace bez vládnutí je globálním rizikem" a nedávno, že "IT jsou vůbec největším rizikem pro civilizaci". Je tohle alarmismus? Ne. Pragmatismus? Ano, napsal Tony Charge.

Složitost našeho digitálního světa vygenerovala komplikované a exponenciální zranitelnosti, rizika a problémy, jaké dosud nikdo nespatřil. Globální společnost byla vybudována na domečku z karet - od spletitosti finančního světa přes metasíť propojenosti a vzájemné závislosti. Zranitelnost představuje potenciální bariéry a omezení, které se mohou projevit dominovým efektem exponenciálního rizika.

Přelomová kniha Michele Wuckerové "The gray rhino: how to recognise and act on the obvious dangers we ignore" (Šedý nosorožec: Jak rozpoznat zjevná nebezpečí, která ignorujeme, a jednat podle toho) dobře ilustruje rizikovou mentalitu. Inovací během posledních 50 let bylo více než kdy dřív a přinesly nevýslovné výhody. Ale porovnejte je s dnešním "skrytým povědomím" o tom, co se děje mimo rámec vědomí veřejnosti.

Inovace přinesly dva důsledky. Prvním je absence myšlení nebo starosti o to, jak inovace zavádíme. Například vítáme novou globální ekonomiku bez uvažování o tom, kdo vyrábí počítačové čipy a složité farmaceutické výrobky, protože to umožňuje kupovat levné dovozové zboží, levně si půjčovat a žít si nad poměry.

Druhým je psychologická závislost na digitální evoluci. Svět přijal falešné předpoklady ohledně této závislosti. Několik států vede strategickou kampaň prosazující jejich politické cíle s využitím závislosti, ignorance, popírání a arogance. Ostatní si toho nedokázaly všimnout, přijmout to nebo se chránit proti globální zranitelnosti a jsou spokojeny s životem ve vertikálních silech (někdy kvůli komerčním výhodám), místo aby změnily paradigma a začaly uvažovat o rizicích v rámci sítě.

Tradiční uvažování o rizicích a přístup k nim se nepřizpůsobily realitě a potřebám dneška. Statický a lineární risk management bude dál selhávat. Opožděná ochrana proti globální zranitelnosti vedoucí k oživení se objeví teprve tehdy, pokud svět přijme aktuálnost a jednoduchost. Musíme reagovat na současnost a přitom také plánovat budoucnost.

Rozhodování musí být informované a preemptivní, předvídat rizika, nikoliv jen reagovat. Musí také vycházet z lokálních informací v reálném čase, nikoliv probíhat v izolaci a s omezenými informacemi.

Informovaného rozhodování dosáhneme jen soudobějším přístupem k politice rizik. Naše zkušenost potvrzuje, že reaktivní, izolovaný, lineární a tradiční risk management není jen neúčinný, ale dokonce devastující a přichází příliš pozdě.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

1
Vytisknout
2505

Diskuse

Obsah vydání | 4. 8. 2021