Jak na to přijde, že vyšetřovací orgány si z nás všech stále dělají blázny?

23. 9. 2021 / Petr Vařeka

čas čtení 8 minut
Z vyjádření ministra Brabce i samotného pemiéra Babiše k ustanovení parlamentní komise pro vyšetřování loňské otravy Bečvy plyne pro nás všechny následující vzkaz:

Tato kauza plně spadá do pravomoci Policie ČR a veřejnost (všechna možná uskupení novináři počínaje a odbornou sférou konče) není kompetentní se k jejímu dosavadnímu vyšetřování jakkoliv vyjadřovat.

Toto sdělení nám všem je však naprosto neakceptovatelné, protože nás odsouvá do pozice bezduchého konzumenta čehokoliv, co vzejde z oficiálních tlampačů, a upírá nám právo samostatně přemýšlet. Vracíme se tak před listopad 1989, kdy monopól na pravdu měla pouze jen jedna politická strana.

 

Jako myslící bytost se však s něčím podobným nehodlám smířit, a tak mi nezbývá, než se k loňské ekologické katastrofě znovu vrátit a částečně kopírovat článek, který jsem publikoval nedávno.  Informovaní čtenáři mohou klidně následující očíslované odstavce vynechat. Nedozví se tam nic nového. Budu co nejstručnější, podrobné informace jsou uvedeny v Deníku referendum. Víme toto:

1.
20.9. 2020 došlo k masivní otravě Bečvy. V dopoledních hodinách byly u Choryně pozorovány první umírající ryby. Bylo vytráveno asi 40 km toku řeky a uhynuly desítky tun ryb.

2.
V časných ranních hodinách došlo téhož dne k havárii v chemičce DEZA . Do dešťové kanalizace tehdy odteklo asi 12 m3 směsi louhu sodného, fenolu a dalších blíže neurčených chemikálií. Tuto událost vedení DEZY zatajovalo téměř dva měsíce.

3.
Ze zprávy parlamentní komise vyplývá, že po řadu dní během následujícího vyšetřování nebyly odebrány vzorky z výpustí DEZY, ač tato chemička byla vzhledem k blízkosti Bečvy logicky od samého začátku nejpravděpodobnějším podezřelým ze zavinění otravy. Vzorky kontaminované vody, které rybáři předali pracovníkům vodosprávního úřadu, byly úředníky z ČIŽP vylity s tím, že jsou údajně nepoužitelné. Vyšetřovatelé se ostatně spokojili s ústním ujištěním vedení DEZY, že v  provozu nedošlo k žádné nestandardní události a její provoz navštívili až teprve po téměř dvou měsících.

4.

Den po havárii byly odebrány vzorky z výpustě odpadních vod průmyslového areálu Tesla Rožnov nacházející se téměř 3,5 km nad prvními pozorovanými úhyny u Choryně a od tohoto okamžiku se na ní soustředilo ohnisko pozornosti vyšetřovatelů.

Pranic nebyly brány v potaz námitky četných svědků z řad rybářů, že mezi touto výpustí a Choryní nebyly pozorovány žádné úhyny ryb a že jde tudíž o falešnou stopu. Dále zdůrazňovali, že mezi Juřinkou (místo vyústění  této výpusti) a Choryní jsou dva jezy a několik peřejí, a že tudíž není možné, aby k rovnoměrnému rozmíchání jedů nedošlo už krátce pod Juřinkou.

5.
Několik dní po havárii vešlo ve známost, že v řece údajně zabíjely kyanidy. Zároveň bylo oznámeno že u vod výpusti z areálu Tesla Rožnov byla zjištěna přítomnost kyanidů. Zpráva však už nerozebírala o jakou koncentraci kyanidových aniontů šlo; nevíme tak zda vůbec postačovala k vysvětlení otravy tak obrovského rozsahu.

6.
Z informací zasahujících rybářů víme, že obraz otravy neodpovídal kyanidům. Ryby byly poleptány, stejně jako zasahující rybáři, kterým neuniknul výrazný zápach připomínající dezinfekční prostředky. Nevylučují, že mohlo jít o chlór.

7.
Námitky rybářů, že není možné, aby jedy začaly v řece zabíjet až po téměř 3,5 km, byly nakonec zohledněny tak, že byl proveden experiment s barvivem, které expert Jiří Klicpera vypustil z výpusti areálu Tesly Rožnov.

Údajně bylo zjištěno že k rovnoměrnému promíchání barvy po celém průřezu korytem Bečvy skutečně - světe div se - došlo až u Choryně, v místě prvních pozorovaných úhynů.

Své výsledky však expert pan Klicpera nikomu neukázal. Na veřejnost pouze uniknula fotografie zeleně zbarveného toku po celé šířce řeky avšak nikoliv až u Choryně, nýbrž krátce pod vyústěním výpusti areálu Tesla Rožnov. Tato fotografie byla krátce na to smazána, nicméně na WEBu ji lze dohledat.

8.
Tento experiment nepochybně přispěl k rozhodnutí vyšetřovatelů obvinit z otravy Bečvy čistírnu odpadních vod Energoaqua, která je napojena na výpusť z areálu Tesla Rožnov.

9.
Přetrvávající nedůvěra k dosavadnímu vyšetřování vedla profesora hydrochemie Jakuba Hrušku z AV ČR, aby provedl svůj vlastní experiment. Do výpusti do výpusti areálu Tesly Rožnov s pomocníky rozpustil 20 kg chloridu sodného. Ten ve vodním prostředí  disociuje na ionty Na+ a Cl-, následkem čehož vzrůstá vodivost roztoku, která je ve zředěných roztocích lineární rostoucí funkcí koncentrací iontů.

Tak zjistil že k rovnoměrnému nárůstu koncentace aniontů Cl- došlo již jen 800 metrů pod Juřinkou, čímž vyvrátil výsledky, ke kterým došel znalec Klicpera.

Výsledky experimentu Jakuba Hrušky jsou publikovány (na rozdíl od výsledků experta Klicpery) a porozumí jim každý člověk, který dával pozor při hodinách fyziky a chemie.

Důležitá je navíc ta okolnost, že průtok v Bečvě během pokusu Jakuba Hrušky činil 3,1 m3/sec, což více odpovídá průtoku 2.8 m3/sec, při kterém loni nastala otrava řeky. Při pokusu pana Klicpery byl průtok cca dvojnásobný. Pokus pana Hrušky je tak průkaznější i  z hydrodynamického hlediska. To ostatně potvrdili i jeho kolegové z akademie věd.

Přelétněme ještě jednou zběžně právě uvedená fakta. Na to abychom následně zkonstatovali, že oficiální verze otravy včetně jejího vyústění v obžalobu firmy Energoaqua smrdí na sto honů, nepotřebujeme být vybaveni žádným převratným detektivním nadáním.

Nakonec uveďme pár námětu k zamyšlení:

1.
Proč už od samého počátku byl mimo podezření vyšetřovatelů nejpodezřelejší podnik DEZA, pod kterým nastala otrava?

2.
Jak je možné, že vyšetřovatelé dorazili do DEZY až teprve po 50 dnech po havárii?

3.
Jaké důsledky by plynuly z eventualního důkazu že jedy nemohly přijít z výpusti průmyslového areálu Tesla Rožnov? Vzhledem k tomu, že v místě otravy se nalézá právě v podstatě už jenom DEZA, neznamenolo by to náhodou, že právě ona je jejím původcem?

4.
Co by to znamenalo  pro ty, kteří dosud vedli vyšetřování a dále oficiální činitele, kteří masírovali a dále masírují veřejnost, že viníkem otravy je Energoaqua,  pokud by se náhodou prokázalo, že za otravou Bečvy je skutečně DEZA?

5.
Nesouvisí celé toto dosavadní "vyšetřování" otravy Bečvy náhodou s tím, že DEZA je součástí holdingu Agrofert, který se nalézá ve "svěřeneckých fondech", ač je de facto ve vlastnictví premiéra Andreje Babiše?

6.
Jaké by pro současnou vládní koalici mělo důsledky zveřejnění, že dosavadní vyšetřování otravy Bečvy bylo cíleně zmanipulované, jakkoli je to k nevíře? Neznamenalo by to pro ní debakl v nastávajících volbách? Nebylo by zahájeno nové vyšetřování, které by
vedlo k tomu, že současní vyšetřovatelé by se octli na lavici obžalovaných?

Na tyto otázky nečekám odpověď. Nicméně každý čtenář který dočetl až sem, by to měl učinit sám.

-1
Vytisknout
2134

Diskuse

Obsah vydání | 27. 9. 2021