Chudobův člověk nad dějinami

11. 10. 2022

čas čtení 4 minuty
Knihovna kardinála Berana pořádá v Praze konferenci a zve vás v pondělí 17. října 2022 od 9:30 do 16:30 hodin "CHUDOBŮV ČLOVĚK NAD DĚJINAMI" v domě U Minuty (Skautský institut), Staroměstské náměstí 1/4, přednáškový sál Minuta, 1. patro 


Název konference jsme zvolili podle jednoho ze stěžejních děl autora, neměla by být však ani jen o této konkrétní knize, ani jen o Bohdanu Chudobovi (1909-1982) jako osobnosti. Jde nám o to, jak lze na základě Chudobova díla ukázat jeho porozumění člověku, zda jde skutečně o porozumění konzistentní a v čem je možné na ně navázat a rozvinout ho. A zda lze obhájit thesi, zda vše to, co si myslíme o světě, je třeba „přemyslet“, a začít je třeba u samotného významu času a skutečnosti, dění a události, změny a trvání. Referáty, diskusní příspěvky a shrnutí moderované diskuse uveřejníme ve sborníku, který - pokud soustředíme texty do konce listopadu - vyjde koncem letošního roku. 

Program konference: 

 

 
9:30 - 10:00 registrace, káva 
10:00 - 10:30 Josef Štogr: Chudoba jako myslitel času života 
10:30 - 11:00 Zdeněk Beneš: Lineární a nelineární interpretace minulých dějů 
11:00 - 11:15 přestávka na kávu 
11:15 - 11:45 Ivo T. Budil: Bohdan Chudoba v kontextu západního makrohistorického myšlení 
11:45 - 12:15 Jiří Hanuš: Proč Chudoba opustil historii a začal psát eseje a romány 
12:15 - 13:15 přestávka na oběd 
13:15 - 13:30 Josef Mlejnek: O Bohdanu Chudobovi lehkonohá essay 
13:30 - 13:45 Jan Šulc: Sebrané spisy Bohdana Chudoby vycházejí v nakladatelství TORST 
13:45 - 14:00 přestávka na kávu 
14:00 - 14:15 Shrnutí thesí dopoledního programu 
14:15 - 14:30 Pavel Štěpánek: Bohdan Chudoba a jeho Španělé na Bílé Hoře 
14:30 - 14:45 Bohumil Jiroušek: Dějiny dění, dějiny myšlení 
14:45 - 15:00 přestávka na kávu 
15:00 - 16:30 Moderovaná diskuse se všemi přednášejícími, závěr 

Název konference jsme zvolili podle jednoho ze stěžejních děl autora, neměla by být však ani jen o této konkrétní knize, ani jen o Bohdanu Chudobovi (1909-1982) jako osobnosti. Jde nám o to, jak lze na základě Chudobova díla ukázat jeho porozumění člověku, zda jde skutečně o porozumění konzistentní a v čem je možné na ně navázat a rozvinout ho. A zda lze obhájit thesi, zda vše to, co si myslíme o světě, je třeba „přemyslet“, a začít je třeba u samotného významu času a skutečnosti, dění a události, změny a trvání. Referáty, diskusní příspěvky a shrnutí moderované diskuse uveřejníme ve sborníku, který - pokud soustředíme texty do konce listopadu - vyjde koncem letošního roku. 

Během konference bude zajištěno občerstvení, v budově je možné navštívit kavárnu na témže patře. 

VSTUP JE ZDARMA PŘÍSTUPNÝ PO CELÝ KONFERENČNÍ DEN ZÁJEM O ÚČAST můžete projevit na uvedený kontakt, abychom pro vás zajistili dostatek židlí a občerstvení. Děkujeme. Jarmila Štogrová: knihovna@bibber.cz 

Přednášející: 
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., Univerzita Karlova 
Prof. RNDr. Ivo T. Budil, Ph.D., DSc., Metropolitní univerzita Praha 
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D., Masarykova univerzita, Brno 
Prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., Jihočeská universita, České Budějovice 
Josef Mlejnek, básník a překladatel 
prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D., Univerzita Palackého, Olomouc 
Josef Štogr, filosof a publicista 
PhDr. Jan Šulc, redaktor a editor 

Konferenci pořádá Knihovna kardinála Berana z.s. www.bibber.cz 


0
Vytisknout
3165

Diskuse

Obsah vydání | 13. 10. 2022