Nacionalismus je ideologií naší doby. Není divu, že svět je v krizi

15. 11. 2022

čas čtení 8 minut
"Nic takového jako mezinárodní společenství už neexistuje," postěžoval si mi nedávno jeden významný africký představitel a postěžoval si, že zasedání skupiny G20, které se koná tento týden, stejně jako zářijové Valné shromáždění OSN, říjnové zasedání MMF a Světové banky a zasedání Cop27 tento měsíc, nedokáže bojovat proti světové potravinové, energetické, dluhové, inflační, měnové, znečištění a krizi chudoby, píše Gordon Brown. Gordon Brown je velvyslancem Světové zdravotnické organizace pro globální financování zdravotnictví a v letech 2007-2010 byl labourisickým premiérem Spojeného království.

Právě ve chvíli, kdy svět potřebuje spolupracovat na řešení globálních problémů, které nelze vyřešit bez globálních řešení, je rozdělován nejen konflikty, ale také rostoucím protekcionismem. A i když není těžké obviňovat špatné vedení, zastaralá geopolitika hrozí desetiletími věčných krizí.

Pilíře světového řádu po studené válce se hroutí. Opouštíme  unipolární, hyperglobalizovanou a neoliberální éru. Ti, kdo se snaží budovat současnost podle vzoru minulosti, zjišťují, že jsou zcela nevybaveni na výzvy budoucnosti. Jak napsali Mohamed El- Erian a Michael Spence, potřebujeme nové modely růstu, řízení národního hospodářství a globální spolupráce.

 
Nikdo nemůže popřít význam vzniku nových mocenských center po celém světě, rostoucí význam služeb a digitální ekonomiky na úkor výroby;rostoucí  rozdíl mezi vzděláním bohatých a chudých, který nahrazuje starý rozdíl mezi manuální a nemanuální prací, a vážných existenčních hrozeb pro naši planetu. Žádný model růstu nemůže vyhovět potřebám 21. století, aniž by zahrnoval rostoucí obavy o environmentální a ekonomickou spravedlnost a přehodnotil úlohu financí. Modely rozvoje založené na výrobě, vývozu a nízkých mzdách, které donedávna sloužily všem industrializujícím se zemím, jsou překonávány nejen demografickými změnami, ale i technologickým pokrokem, který znamená, že více zboží může být vyrobeno výrazně menším počtem pracovních sil.

To vše určuje seismické změny v naší geopolitice. Zaprvé, s přechodem od unipolárního k multipolárnímu světu nemá žádná země - bez ohledu na velikost své armády nebo ekonomiky - moc nám velet a ovládat nás, pouze moc navrhovat a přesvědčovat. Za druhé, v současné době neexistuje shoda na tom, že otevřené trhy jsou prospěšné pro všechny. Hyperglobalizace posledních 30 let neustupuje de-globalizaci, nebo dokonce pomalé globalizaci, ale lowbalisation: globalizaci-lite definovanou near-shoringem, friend-shoringem a zkracováním dodavatelských řetězců. Politika podporující privatizaci, deregulaci a liberalizaci, která se stala známou jako Washingtonský konsensus, má nyní jen málo příznivců - dokonce i ve Washingtonu.

Zdroj v angličtině ZDE


Nejdůležitější ze všeho je, že neoliberalismus nahradil nacionalismus jako dominantní ideologie doby. Jestliže v uplynulých 30 letech určovala ekonomie politická rozhodnutí, nyní určuje ekonomická rozhodnutí politika. Ekonomika vzájemně výhodného obchodu je nahrazována soupeřením s nulovým součtem "já vyhrávám, ty prohráváš", protože hnutí jako "Amerika na prvním místě", "Čína na prvním místě", "Indie na prvním místě" a "Rusko na prvním místě", "můj kmen na prvním místě", hrozí, že se všechno zvrhne v geopolitiku "my versus oni", tedy "moje země na prvním místě a jenom moje země". A vzhledem k tomu, že národní bezpečnostní instituce nyní zmrazují rezervy centrálních bank nepřátelských režimů a omezují přístup ke globálním platebním systémům, obchodní, technologické a kapitálové války se budou ještě více vyostřovat.

Jedinou nadějnou známkou spolupráce je jednota NATO v otázce Ukrajiny. To by nás však nemělo zaslepit před rozsahem globální nejednoty, kdy téměř celá Afrika, Asie, Latinská Amerika a Blízký východ stojí stranou sankcí proti Rusku a dokonce i odsouzení jeho válečných zločinů.

Z této roztříštěnosti může těžit jen málokdo a téměř všude roste nerovnost. Sklady v Asii, Americe a Evropě mají dostatečné zásoby obilí, aby nasytily celý svět, a přesto neexistuje žádný globální plán distribuce a Světový potravinový program se potýká jen s polovinou financí, které potřebuje k tomu, aby zabránil hladomorům. Výrobci energie dosahují nebývalých zisků, zatímco spotřebitelé se potýkají s nezaplatitelnými účty. Před skupinou G20 však není žádný plán, který by řešil tuto situaci, snížení globálního růstu na polovinu, inflaci, měnovou nerovnováhu a zadlužení, ani plán, který by napravil některé škody způsobené odporem na konferenci COP27 proti splnění slibu 100 miliard dolarů ročně pro rozvojový svět.

Z tohoto jednostranného přístupu vyplývá rostoucí nebezpečí: riziko  globální recese - pokud bude jedna země po druhé pokračovat ve svém vlastním měnovém a fiskálním zpřísňování, aniž by se dostatečně zamyslela nad vedlejšími účinky na ostatní země. Ztráta pracovních míst a prosperity - a větší chudoba - to je cena, kterou zaplatíme, pokud se země, které vytvořily mezinárodní instituce, aby zajistily spolupráci, budou chovat nekooperativně.
 
V roce 2009, kdy recese hrozila přerůst v depresi, byla vytvořena skupina lídrů G20, která podpořila světovou ekonomiku částkou 1 bilionu dolarů. Během ropné krize v 70. letech 20. století vznikla skupina G7 složená ze západních zemí a Japonska, která měla plán na přesměrování přebytků ropy a stabilizaci měn. A v roce 1945 se zrodil Marshallův plán a nová řada institucí od OSN po MMF a Světovou banku s cílem obnovit svět zmítaný krizí a vymýtit chudobu a hlad.

Ale i když v roce 2022 nebude existovat žádný moderní Marshall a žádný plán, jak se vypořádat s podobně nebezpečným světem, nejsme bezmocní. Klíč mají v rukou Spojené státy. Poté, co v unipolární éře zpravidla jednaly multilaterálně, musí odolat pokušení jednat unilaterálně v éře multipolární. Prezident Biden a vedoucí představitelé skupiny G20 by měli dát MMF pokyn, aby zprovoznil "mnohostranný akční proces" z roku 2009 a koordinoval globální úsilí o neinflační růst. Měl by být vytvořen posílený systém včasného varování, aby se zabránilo hrozbě globální krize stínového bankovnictví, které se obává Banka pro mezinárodní platby. Reintegrace globálních dodavatelských řetězců se může uskutečnit, pokud posílíme Světovou obchodní organizaci, aby se postavila protekcionismu.

Odpuštění dluhů je nezbytné, aby se zabránilo rozpadu vnitřní sociální a politické struktury více než poloviny rozvojových zemí světa. MMF je schopen více než zdvojnásobit své výdaje, půjčovat na dluhy a přimět nepřítomné partnery - Čínu a soukromý sektor - k řádné restrukturalizaci dluhu. Rozvojové země, které nemohou za vzájemně provázané globální krize ničící jejich prosperitu, by měly podléhat lehčím  podmínkám a mít delší lhůty splatnosti.

Revize Světové banky, kterou provedla skupina G20, by měla doporučit využívání záruk a efektivnější využívání jejího kapitálu a nabídnout nikoli miliardy, ale biliony na dlouhodobé financování potřebné pro zdraví a vzdělávání v oblasti klimatu. Vedoucí představitelé by také měli prozkoumat, jakým způsobem lze aktualizovat další mezinárodní instituce, které se potýkají s problémy; usilovat o širší dohodu o omezení cen energií, aby se zkrotila inflace; uvolnit potravinové rezervy, aby se zabránilo hladomoru a zároveň pomohlo Africe stát se soběstačnější; a být připraveni řešit nestabilitu měn. Minulé chyby nás přivedly na tuto obtížnou cestu. Pokud se však globální vedení a spolupráce konečně postaví na nohy, můžeme náš svět dovést k lepšímu cíli.

1
Vytisknout
5354

Diskuse

Obsah vydání | 16. 11. 2022