PRAŽSKÉ JARO 1968:

Sedm pražských dnů v srpnu 1968 a další klíčové dokumenty

21. 8. 2012

čas čtení 3 minuty

Péčí historika Viléma Prečana vydáváme v digitalizované formě další dokumenty, týkající se Pražského jara 1968. Čtěte a poznejte jednu z nejdůležitějších kapitol moderní české historie.

Vilém Prečan: "O co šlo v roce 1968: Další dokumenty" ZDE

Proti zapomnění a manipulaci: O co šlo v roce 1968. Jaro 1968: Čítanka pro děti a mládež KNIHOVNA

Jaro 1968: Čítanka pro děti a mládež
Editor: A.J.Liehm. redakce časopisu 150 000 slov a nakladatelství Index, 1988
ZDE

 
Karel Bartošek: Občanská společnost v Československu a revolta roku 1968
Acta contemporanea ÚSD AV ČR, s. 12 - 20
ZDE
 
Václav Havel: Dálkový výslech, Rozmluvy, s. 113 - 132 ZDE
Jan Měchýř: Na okraj legendy roku 1968, in: Soudobé dějiny 1/93, ÚSD AV ČR 1993, s. 11 - 23 ZDE
Emanuel Mandler: Poločas Pražského jara 1968
Soudobé dějiny 4-5/94, s. 603-622
ZDE
 
 
Sedm pražských dnů, 21. - 27. srpen 1968
HÚ ČSAV, Dokumentace, září 1968, 494 s.
Vilém Prečan, Dokumentární zpráva o Černé knize s odkazem, V kradeném čase, s. 249-271
ZDE


Úvodní slovo, s. 1 - 4 ZDE
Prolog - 20.srpna, s. 1 - 3 ZDE
Středa 21. srpna, s. 6 - 73 ZDE
Čtvrtek 22.srpna, s. 74 - 171 ZDE
Pátek 23. srpna, s. 172 - 221 ZDE
Sobota 24.srpna, s. 222 - 270 ZDE
Neděle 25. srpna, s. 271 - 315 ZDE
Pondělí 26.srpna, s. 316 - 356 ZDE
Úterý 27. srpna, s. 357 - 410 ZDE
Epilog, s. 411 - 470 ZDE
Přílohy, s. 471 - 494 ZDE
Vilém Prečan, Dokumentární zpráva o Černé knize s odkazem, V kradeném čase, s. 249-271 ZDE


Proměny Pražského jara - Sborník studií a dokumentů
o nekapitulantských postojích v československé společnosti 1968-69, kap. I. a II.
připravili a uspořádali Jindřich Pecka a Vilém Prečan
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Doplněk 1993, vybráno s. 310, celkem s. 441
ZDEÚvod, s. 9-12 ZDE
Vilém Prečan: Lid, veřejnost, občanská společnost jako aktér Pražského jara 1968, s. 13 - 36 ZDE
I. STUDIE
Jindřich Pecka: Proměny Pražského jara ve světle prameů spontánní povahy, s. 37 - 66

ZDE
Jiří Vančura: Muž, který stál v cestě - k úloze MUDr. Františka Kriegla v srpnu 1968, s. 67 - 90 ZDE
Květa Jechová: K historii koordinačního výboru tvůrčích svazů 1968 - 1969, s. 91 - 122 ZDE
Frantiek Cigánek: Postavení a role Parlamentu v srpnových dnech 1968, s. 123 - 164 ZDE
Jan Pauer: Sovětská vojenská intervence a restaurace byrokraticko-centralistického
systému v Československu 1968 - 1971, s. 165 - 186
ZDE

Jan Pauer: Exkurs k úloze Ludvíka Svobody v srpnových událostech 1968, s. 187 - 204 ZDE
II. DOKUMENTY
Odbory a heslo generální stávky v rezolucích z přelomu let 1968/1969, s. 207 - 244

ZDE
Studentské hnutí proti ústupkům a poraženectví, s. 245 - 280 ZDE
Osudy a smysl petice Deset bodů ze srpna 1969, s. 281 - 310 ZDE
 
Protokol z jednání delegací SSSR a ČSSR 23. - 26. srpna v Moskvě
in: Jitka Vondrová, Jaromír Navrátil: Mezinárodní souvislosti československé krize 1967 - 1970
Červenec - srpen 1968, ÚSD AV ČR -- Doplněk 1997, s. 271 - 274
ZDE


Miroslav Synek: Naděje a zklamání - Pražské jaro 1968
Acta Creationis, Čs. Středisko nezávislé literatury, Scheinfeld-Schwarzenberg 1988, s. 157
Jiří Vančura: Naděje a zklamání - Pražské jaro 1968, II. vydání MF, Praha 1989, Předmluva s. 8
ZDE


0
Vytisknout
8380

Diskuse

Obsah vydání | 23. 8. 2013