Česká televize nechá vyšetřit podezření z manipulace v pořadu Hyde Park

30. 11. 2012

tisková zpráva České televize

Na základě podnětů z řad veřejnosti a vlastních interních šetření si Česká televize nechala zpracovat předběžný rozbor dat hlasování v pořadu Hyde Park ČT24, jehož hostem byl Jaromír Drábek. Autorem rozboru je vedoucí Studií nových médií FF UK Josef Šlerka. Jeho materiál poukazuje na to, že skutečně mohlo dojít k manipulaci s hlasováním v tomto vydání diskusního pořadu Hyde Park ČT24.

Česká televize si je vědoma, že se jedná o velmi složitou záležitost z hlediska technického i právního. Nechce ji nijak podceňovat, a proto se rozhodla předat tuto věc k prošetření odpovědným orgánům. Do konce týdne podá trestní oznámení na neznámého pachatele. Do doby, než se prokáže, zda skutečně došlo k účelové manipulaci s hlasováním v Hyde Parku a kdo za případnou manipulací stál, bylo internetové hlasování v pořadu Hyde Park už dříve pozastaveno. V této věci už oslovila Česká televize také experty z Právnické fakulty UK a Kriminalistický ústav Policie ČR.

Česká televize obdržela podněty z řad veřejnosti, které naznačovaly možné nestandardní přístupy v internetové anketě o výkonu hosta v pořadu Hyde Park. Po jejich zpracování oslovila ke spolupráci vedoucího Studií nových médií FF UK Josefa Šlerku, aby odborným rozborem posoudil, zda mohlo dojít k podezřelým přístupům v hlasování ve vydání s Jaromírem Drábkem.

"Na základě předběžné analýzy můžeme říci, že je více než pravděpodobné, že s hlasováním k pořadu Hyde Park 4. října bylo manipulováno jak v době vysílání pořadu, tak později. K manipulaci byly zřejmě použity jak hlasy podezřelé z účasti ve spamovací síti, tak automatizované hlasy z nakoupených IP rozsahů. Proti oběma těmto metodám se Česká televize neměla v době vysílání možnost efektivně bránit," konstatuje v závěru textu Josef Šlerka.

Na základě systematického monitoringu a dalších interních analýz webů ČT, jež zohlednily připomínky i z doby před nástupem Petra Dvořáka do funkce, nelze vyloučit, že se jednalo o organizovanou snahu některé ankety zmanipulovat. Česká televize si je vědoma, že se jedná o složitou záležitost z hlediska technického i právního, proto se rozhodla předat tuto věc k prošetření odpovědným orgánům. Do konce týdne podá trestní oznámení na neznámého pachatele. Pokud zveřejnění dat potřebných pro analýzu internetového hlasování nebude v rozporu s postupy orgánů činných v trestním řízení, je Česká televize připravena tak učinit.

Ankety o výkonu hosta v pořadu Hyde Park ČT24 byly už dříve pozastaveny. Na základě závěrů, které budou po vyšetření celé záležitosti k dispozici, bude rozhodnuto o dalším postupu ohledně hlasování.

Josef Šlerka: Předběžný rozbor anomálií spojených s hlasováním o výkonu hosta Jaromíra Drábka v pořadu Hyde Park ČT24 ze 4.10.2012 PDF

tisková zpráva ČT PDF
0
Vytisknout
4140

Diskuse

Obsah vydání | 30. 11. 2012