Zdravím Vás z 23. století

7. 1. 2013 / Oldřich Kříž

čas čtení 10 minut

Jsem historik a chci napsat práci na téma Roman Smetana. Je obtížné napsat o tomto případu něco nového, protože byl již mnohokrát zpracován právníky, historiky a novináři, byl vícekrát zfilmován. Požádal jsem proto o mimořádné povolení k použití časosběrného internetu, a tak vám píši z budoucna vzdáleného přes dvě stě let.

Pročetl jsem na vašem internetu spoustu článků s nejrůznějšími názory na pana Smetanu, mnohé z nich byly právnicky fundované, podrobně popisující situaci p. Smetany, jeho možnosti obhajoby, co mohl udělat a co neudělal , kdy se měl odvolat a neodvolal, co k tomu řekl Nejvyšší soud a jak jeho rozhodnutí komentovali různí právníci a běžní čtenáři. Věděl jsem, že vaše doba nebyla spravedlivá, ale přesto jsem zaskočen a překvapen tím, že téměř nikdo nepochopil o co v tomto případu jde. Rád bych, kdybyste mi pomohli vyjasnit některé věci. Nejprve něco k tomu, jak se na tento případ díváme ve 23. století.

Za prvé : v naší době bylo dosaženo situace, kdy zákony umožňují prosazení spravedlnosti. Toho bylo dosaženo nadřazením morálky nad zákon. Je-li určitý zákon v rozporu se stávajícím stavem morálky, je urychleně změněn, aby při prosazování zákona nedošlo ke střetu s Vyšším principem mravním. Myslím, že tento termín pochází z 20. století, ale asi jste na něj zapomněli. Ve vaší době totiž zákony nemají za cíl dosažení spravedlnosti, ale mají za cíl slepě naplnit literu zákona, i za cenu nespravedlnosti, porušení morálky a zdravého selského rozumu. *My si vašich právníků a zákonodárců nevážíme.* Vysvětlete mi prosím, co to bylo za lidi. Nedokázali spravedlivě potrestat zločince, kteří se nade vší pochybnost provinili, například komunistického prokurátora Karla Vaše, který se rozhodujícím způsobem podílel na justiční vraždě generála Heliodora Píky. Navrhl desítky trestů smrti, z nichž 12 bylo vykonáno. Vězením zničil životy velkému množství lidí. A tohoto člověka nechala vaše justice uniknout spravedlivému potrestání, s výmluvou, že jeho činy jsou promlčeny. Na druhé straně Roman Smetana je za vyjádření politického názoru formou přimalováni tykadel nedůvěryhodným politikům (to jsem použil slušné vyjádření, viďte) uvržen do žaláře. To je mi nepochopitelné, protože jsem se domníval, že ve 21. století už bylo dosaženo větší spravedlnosti. Vidím nyní, že jsem se mýlil. V naší době na názory vašich právníků a zákonodárců z 21. století nikdo nebere zřetel, tito lidé jsou hodnoceni velmi negativně. Abych vám to přiblížil : nás nezajímá, zda Johanka z Arku, Mistr Jan Hus nebo Giordano Bruno byli odsouzeni podle tehdy platných zákonů. My víme, že tyto zákony byly nespravedlivé, nerespektujeme tyto zákony a považujeme osobnosti, které jsem uvedl, za hrdiny a morální vítěze ve sporu s mocnými své doby. Podobný je i náš přístup k Romanu Smetanovi. To on je morálním vítězem v soudním procesu. Zkusme si představit, kdyby pan Smetana žil ve středověku. Jaký by ho čekal osud? S velkou pravděpodobností by skončil na hranici, kam by ho poslala rodina pana Langra. A co kdyby žil za Heydrichiády ? Vzhledem k jeho osobnosti si lze představit, že by ukrýval parašutisty, pokud by se do takové situace dostal. Co by asi udělala soudkyně Langrová, kdyby se o tom dozvěděla ? Zřejmě by dodržela svou zákonnou povinnost ......... Zde je vidět, jak je důležité nadřazení morálky nad zákon. Toto poznání vás teprve čeká.

Jaké chyby se staly z našeho pohledu z 23. století. Především jej neměla soudit paní Langrová. Vzhledem k pomalování plakátu i s jejím manželem byla evidentně podjatá a měla se sama z procesu vyloučit. Pokud by tak neučinila, měl ji okamžitě vyloučit z procesu její nadřízený a navíc jí kázeňsky potrestat za to, že se sama nevyloučila a podkopala tak důvěru v justici. Potrestáni by měli být i soudci Nejvyšší soudu za svůj výrok o tom, že soudkyně Langrová je nepředpojatá. Všichni přece víme, že je předpojatá, jiný výklad tato situace nepřipouští, a kdo to nevidí, měl by opustit místo v justici, protože na ně není dostatečně morálně zralý. Stokrát se mohou právníci ohánět *svými *zákony - z hlediska morálky pravdu nemají a to je rozhodující.*Zákony a ústavu musíte urychleně změnit, aby horliví soudci nemohli zneužívat paragrafů k šikanování slušných lidí a k propouštění vrahů a tunelářů, jak se ve vašem století opakovaně děje.

* A jak by bylo naloženo s Romanem Smetanou v našem 23. století ?

Pokud by se prokázalo (a to by se prokázalo), že přimaloval tykadla lidem pochybné pověsti, podezřelým z využívání politiky ve vlastní prospěch, nebyl by vůbec souzen a nehradil by žádnou škodu, protože upozornit na špatné lidi je přece nejen správné, ale měla by to být přímo povinnost.

Pokud by Roman Smetana přimaloval tykadla lidem bezúhonným, čestným, měl by být odsouzen k náhradě škody způsobené na plakátu. Další trest by být uložen neměl, protože by to bylo potrestání za politický názor, byť mylný. Politik je osoba veřejně činná a musí počítat s vyjádřením názoru na jeho osobu a tento názor nesmí být trestný, ať už je správný či mylný.

Pokud by někdo přimaloval tykadla či pomaloval majetek soukromé osobě bezúhonné, čestné, např. sousedovi, se kterým se nepohodl, nechť je odsouzen k náhradě škody a k dalšímu trestu, např. veřejně prospěšných prací, aby si uvědomil, že sousedské spory se takto řešit nemají.

*Jaké je tedy poselství Romana Smetany ?

*Tím, že pan Smetana neoznačil soudkyni Langrovou za podjatou, chtěl vyzkoušet zralost vaší justice. Chtěl aby se veřejně ukázalo, zda justice dospěla či ne. Justice nedospěla. Soudkyně Langrová se sama neoznačila za podjatou, ani ji tak neoznačili její nadřízení, ba ani Nejvyšší soud. *Takto se podařilo panu Smetanovi veřejně ukázat, jak hanebně se tato justice chová. *A toto byl právě cíl pana Smetany.

Tím, že pan Smetana odmítl vykonat veřejné práce, ponechal na justici, jak se s touto situací vyrovná. A justice udělala přesně to, co pan Smetana očekával, a čeho se ovšem i jistě trochu obával, totiž že jej poslala do vězení. Docílil toho, že nyní můžeme říci : *Za malé pomalování politických plakátů se v České republice posílají lidé do vězení. *Není důležité, co tomu předcházelo, jak se nám budou snažit namluvit právníci. *Důležitý je výsledek : vězení za vyjádření politického názoru.* Pan Smetana má svou vlast rád a patrně nezamýšlí emigrovat. Kdyby se však rozhodl ucházet o politický azyl v klasické demokracii, např. v USA nebo v Kanadě, tento azyl by nepochybně dostal a zlovolnost české justice by se tak ukázala v celé šíři, případu by se dostalo velké mezinárodní pozornosti a Česká republika by měla z ostudy kabát.

Tím, že pan Smetana nenastoupil dobrovolně do vězení, se vystavil hrozbě dalšího stíhání a hrozí mu další, možná ještě přísnější trest. Pokud opět nenastoupí, situace se může opakovat a teoreticky by pan Smetana z vězení nikdy nevyšel. *Tím by se plně ukázala zrůdnost vašeho právního systému. Díky panu Smetanovi tyto věci nyní jasně vycházejí na povrch, jsou odhalovány a za to patří panu Smetanovi velký dík. *Protože jedině tehdy, když se špatnosti pojmenují, tak je naděje, že je budeme moci změnit. Nebojte se pánů a nebojte se označovat věci pravými jmény.

Znovu opakuji, je třeba nadřadit morálku zákonu, to jest zákony se musí měnit podle morálky, nikoliv naopak. *Je třeba uvést zákony do souladu s přirozenou lidskou morálkou.* V této souvislosti je třeba uvést způsob rozhodování pomocí poroty, sestávající se z rozumných, vážených občanů, kteří rozhodují namísto soudce o vině či nevině, tak jak je tento systém praktikován v USA. Laická porota by se jistě zachovala rozumněji než veškeré vaše právnické špičky a eliminovala by paní Langrovou z procesu jako podjatou a pana Smetanu by pak s největší pravděpodobností osvobodila.

Škoda, že se asi nenajde dostatečný počet lidí, kteří by přišli podpořit pana Romana Smetanu k soudu, který má nyní v polovině ledna. Nemyslím tím desítky, myslím desetitisíce lidí. *Zkuste se probudit a vyzkoušejte, zda je možné zachránit pana Smetanu z nelidské soudní mašinerie,* dejte nahlas najevo svůj názor na postup soudů. Soudce si neplatíme proto, aby terorizovali slušné lidi. Ne, nenavádím nikoho k anarchii, zákony jsou potřebné pro fungování společnosti, ale to co se děje nyní, je neobhajitelné a je třeba to změnit.

A co z toho plyne pro váš parlament ? To, co přece všichni víte : že zákonodárci nejsou dobří lidé, nezastupují vás, ale zastupují své vlastní zájmy, tj. udržení se u moci a u přísunu peněz z kapes občanů. Váš systém vykazuje formálně znaky demokracie (například volby) ale skutečná demokracie to není. Nechci vás více zdržovat, ale možná vám někdy napíšu, jak vypadala demokracie ve starém Řecku, jak vypadala spravedlnost ve starém Římě nebo jak vypadá v dnešním Švýcarsku. Tudy vede cesta, tam je třeba se poučit.

Děkuji za pozornost

Cornelius Tacitus

P.S. Pár mých starších citátů, když jsem ještě působil ve starém Římě :

Čím horší je stát, tím více má zákonů.

Právo se tolikrát zmenšuje, kolikrát se zvětšuje moc.

Vzácné jsou časy, kdy si můžeš myslet co chceš a říkat, co si myslíš.

*Dobré mravy znamenají více než dobré zákony.*

0
Vytisknout
9229

Diskuse

Obsah vydání | 7. 1. 2013