9. 5. 2014 - Osvobození "téměř svobodné Prahy" Českou televizí

9. 5. 2014 / Štěpán Kotrba

čas čtení 5 minut

Česká televize uvedla ve vysílání zpravodajské relace Události dne 9. 5. 2014 tuto větu: "Ruská armáda přijela do téměř svobodné Prahy". Neuvěřitelná pitomost a nebetyčná drzost redaktorky zpravodajství.

Tak za prvé to nebyla "ruská" armáda, ale "Rudá armáda". Tento název (Красная Армия, odtud i pojem "rudoarmějec") používala až do roku 1946 . Označení "Rudá" vzniklo během ruské občanské války v letech 1918-1920. Od února 1946 až do zániku SSSR v roce 1991 se armáda Sovětského svazu oficiálně nazývala Sovětská armáda (rusky Советская Армия). Tuto informaci si může průměrně inteligentní redaktor ověřit i na české wikipedii, pokud pohrdne specializovanou literaturou.

např. LITERA, Bohuslav. Historie Rudé armády 1917–1941. Libri, 2009. ISBN 978-80-7277-418-0.

Za druhé: tanková vojska 1. ukrajinského frontu maršála Ivana Stěpanoviče Koněva, která v časných ranních hodinách 9. května 1945 vjela do Prahy, bojovala s špičkově vybavenými a vycvičenými jednotkami části 2. SS-Panzer Division „Das Reich“ a 44. Waffen-SS Panzergrenadier Division Wallenstein pod velením SS-Gruppenführera Carla von Pücklera, které se odmítly podřídit kapitulaci, sjednané představiteli ČNR a generálem Karlem Kutlvašrem s jednotkami Wehrmachtu v pozdních odpoledních hodinách 8. 5. 1945. Celkem si české povstání vyžádalo v Praze 3700 lidských životů. I když není známo, kolik přesně v Praze padlo vojáků Rudé armády, uvádí se počet převyšující 600. Mnozí obránci Prahy i civilní osoby zahynuli kulkami nacistických sniperů či nesmyslnou palbou ustupujících německých obrněných vozidel a jednotek.

Podrobnosti k tématu viz např. KURAL Václav - ŠTĚPÁNEK Zdeněk: České národní povstání v květnu 1945, Praha, Karolinum 2008, ISBN 978-80-246-1376-5.

Zákon 231/2001 Sb. o rozhlasovém a televizním vysílání uvádí v § 31 základní povinnosti všech rozhlasových a televizních vysílatelů – tedy i České televize – při vysílání programu. Dle § 31 odst. 2 je provozovatel vysílání povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského charakteru.

§ 32 odst. b) téhož zákona říká, že provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby vysílané pořady nepropagovaly válku nebo nelíčily krutá nebo jinak nelidská jednání takovým způsobem, který je jejich zlehčováním, omlouváním nebo schvalováním...

Znění zákona 231/2001 Sb. ZDE

§ 2 odst. 2 písm. a) a b) zákona 483/1991 Sb. o České televizi říká, že hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání je zejména poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů a přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky.

Znění zákona 483/1991 Sb. ZDE

Dle mého názoru informace o osvobození Prahy Rudou armádou 9. 5. 1945, poskytnutá redaktory zpravodajství v pořadu Události 9. 5. 2014 zkreslují historická fakta, zlehčují konec 2. světové války a roli jednotek Rudé armády při osvobození Prahy, jsou neobjektivní a nepřispívají tudíž k možnosti svobodného vytváření názorů na tyto historické události. Domnívám se, že Česká televize při vysílání zpravodajského pořadu Události 9. 5. 2014 porušila § 31 odst. 2 zákona 231/2001 Sb. o rozhlasovém a televizním vysílání, jakož i § 2 odst. 2 písm. a) a b) zákona 483/1991 Sb. o České televizi.

Žádám, abych byl písemně zpraven o výsledku projednávání stížnosti.


Text stížnosti byl odeslán Radě pro rozhlasové a televizní vysílání a Radě České televize. Pokud si na neobjektivitu zpravodajských a publicistických pořadů (rozlišovat prosím mezi objektivitou a vyvážeností) Česaké televize hodláte stěžovat i vy, můžete použít níže uvedený text. Stížnost kterou můžete podepsat a svým jménem odeslat, najdete ZDE.

Téma stížnosti na neobjektivitu si upravte dle výhrad, které k redakci zpravodajství máte. Stížnost odešlete doporučeně na obě uvedené adresy. Můžete případně využít i elektronického zaslání na uvedené emailové adresy. Pokud se týká ČT 24, tak platí totéž. Pokud se týká zpravodajství TV NOVA, odesílejte pouze na adresu RRTV a pro tyto televize neplatí zákon 483/1991. Text, který se tohoto zákona týká, vyškrtněte.

RRTV je povina odpovědět ve lhůtě dle správního řádu. České televize si určila lhůtu sama - 2 měsíce. O přijetí a vyřízení stížnosti je Rada ČT povinna informovat v zápisu ze svého veřejného jednání, které najdete ZDE.

0
Vytisknout
7934

Diskuse

Obsah vydání | 9. 5. 2014