Spojenectví práce a solidarity

"Nemůžeme se stoprocentně ztotožnit s postoji Ruska"

8. 5. 2014

čas čtení 4 minuty

Proč se nemůžeme ve čtvrtek odpoledne zúčastnit demonstrace na Hradčanském náměstí, kterou organizuje Jiří Vyvadil

Vážení,

Slíbili jsme vyslat jednoho z mluvčích SPaSu, aby vystoupil na vaší demonstraci 8.května protože jsme předpokládali,že demonstrace vyzní jako protest proti různým formám fašismu, jako varování, abychom je už nikdy nepodcenili a aktivně s nimi bojovali, aby média o nich informovali objektivně a nezkresleně. Vycházeli jsme z předpokladu, že všichni řečníci budou mít zájem, aby se veřejnosti nelhalo, a budou prezentovat své různé názory na současnou situaci na Ukrajině, z nichž některé vyzní spíše jako podpora jedné ze znesvářených stran, jiní zaujmou kritické postoje k oběma stranám, ale že celkový dojem bude snaha o co nejvyváženější přístup k této citlivé problematice. Musíme ale přiznat, že jsme byli zaskočeni mediální prezentací demonstrace novým organizátorem, která zcela jednoznačně vyjadřovala podporu postojů Ruské federace, s čímž se nemůžeme ztotožnit. S politováním konstatujeme, že naše Spojenectví práce a solidarity bylo jmenovitě asociováno s touto prezentací, od níž se musíme distancovat a tak se musíme z účasti na demonstraci omluvit.

Pro vaši informaci přikládáme hlavní teze projevu, který se mluvčí SPaSu Jan Kavan chystal na demonstraci přednést.

Mluvčí SPaS:


Jan Kavan, Milan Neubert, Ilona Švihlíková
V Praze dne 8.května 2014

Teze projevu:

Je třeba odsoudit porušování mezinárodního práva, k čemuž došlo jak jednostranným vyhlášením samostatnosti Kosova, tak anexí Krymu.

Je třeba jednoznačně odsoudit všechny formy fašismu, nacismu a extrémního ultranacionalismu, které prosazují především aktivisté Pravého sektoru a strany Svoboda. Ukrajinská vláda by měla odmítnout jejich členství ve vládě a v bezpečnostních složkách.

Je třeba odmítnout vojenská řešení politických konfliktů, což dnes znamená žádat stažení ruských vojsk od ukrajinských hranic a současně odzbrojení všech polovojenských ukrajinských skupin, především extrémního Pravého sektoru, jehož představitelé podporují formy fašismu. Ukrajinská vláda musí důsledně splnit usnesení vlastního parlamentu (Verkhovna Rada) z 1.dubna 2014, jímž bylo uloženo Ministerstvu vnitra a Bezpečnostní službě Ukrajiny okamžitě odzbrojit "polovojenské ilegální skupiny". Bohužel, ozbrojenci Pravého sektoru jsou i nadále aktivní, a to i na jihovýchodě Ukrajiny.

Česká média by měla informovat veřejnost objektivnějším a vyváženějším způsobem. Není možné nazývat všechny demonstranty z Majdanu revolucionářemi a bojovníky za svobodu a demonstranty z východoukrajinských měst teroristy. Nejsou ani separatisty neboť většina z nich nechce odtržení východní Ukrajiny, ale federalizaci nebo decentralizaci země, která by vyjadřovala skutečnou odlišnost obou částí státu. Nelze nazývat nové starosty na východě samozvanými a nové starosty na západě legitimními, i když se dostali k moci podobným způsobem.

Je třeba vzít na vědomí, že lidská práva jsou nedělitelná, jak to zdůrazňovala například Charta 77. Nelze srovnávat současnou ukrajinskou vládu s československou vládou z doby od prosince 1989 do června 1990, neboť pak srovnáváme sice autoritativního a pravděpodobně zkorumpovaného prezidenta Janukovyče, který byl ovšem zvolen zcela demokratickým způsobem, s Gustavem Husákem a s předlistopadovým režimem.

Je třeba žádat nejen svobodné a demokratické prezidentské volby, ale i parlamentní volby neboť nová legitimní vláda může vzejít pouze z těchto voleb. Je třeba odmítnout jakékoliv zahraniční vměšování do vnitřních záležitostí Ukrajiny.

Je třeba vytvořit podmínky pro diplomatické a politické řešení, které musí vyplynout především z jednání mezi dočasnou ukrajinskou vládou a zástupci protestujících měst na východě Ukrajiny za aktivní podpory Ruské federace, Evropské unie a USA, popřípadě i OBSE a OSN. Nové státoprávní uspořádání Ukrajiny by mělo být schváleno formou referenda a musí se promítnout do nové ústavy.

0
Vytisknout
8132

Diskuse

Obsah vydání | 9. 5. 2014