Channel Four News

Historická událost pro Skotsko, Británii i Evropu?

17. 9. 2014

čas čtení 2 minuty


Jon Snow: Od východu na západ, z jihu na sever, naše země zadržuje dech. V předvečer snad nejzávažnějšího hlasování v britské historii.

Dobrý večer z místa pod edinburským hradem v dramatický a neobyčejný den pro všechny lidi této země. Dnes večer, poslední prosby, tvrzení a protitvrzení v dva roky trvající kampani. Zítra budou lidé Skotska rozhodovat o budoucnosti tři sta let staré unie.

Je to rozhodování, které bude mít dopad pro všechny z nás, kteří žijeme na těchto ostrovech. Máme být jedinou zemí, nebo dvěma?

Tohle hlasování v sobě obsahuje prvek rozsudku. Rozsudku nad lidmi, kteří nás vedou. Nad společností, v níž žijeme. A nad místem na světě, které doufáme zaplnit.

Nervózní premiér očekává ten verdikt v Downing Street. Řekl novinářům, že po událostech posledních několika dní, kdyby na něho teď někdo spáchal atentát, bylo by to pro něho vítané ulehčení.

Na skotském zámku Balmoral královna uvažuje nad rozdělením své země ve svém oblíbeném domově. Před několika dny řekla Skotům, aby uvažovali velmi pečlivě o budoucnosti.

Jsme tady, v městě, které by se brzo mohlo stát hlavním městem nové země. Bujná kampaň za skotskou nezávislost, hlučná, plná sebevědomí.


Fiona Hislop, náměstkyně skotského ministerského předsedy: "Ano, zvítězíme, a bez ohledu na výsledky přestaneme být dvěma stranami kampaně a staneme se zase jedinou zemí."

Jon Snow: Pro unionistickou kampaň Better Together se Gordon Brown konečně osvobodil emocionálním projevem proti zastáncům skotské nezávislosti.

Gordon Brown: "To není JEJICH země, JEJICH kultura, to nejsou JEJICH ulice. To je vlajka všech, to je kultura všech, to jsou ulice všech!"

Jon Snow: A Jackie Long je v přístavu v rybářském městě Arbroath.

Jackie Long: Ano, já jsem v rybářském městě Arbroath, kde před sedmi sty lety Skoti poprvé požadovali svou nezávislost. Tehdy volali po svobodě šlechtici, ale budou zítra obyčejní muži a ženy ve Skotsku požadovat totéž?

0
Vytisknout
4739

Diskuse

Obsah vydání | 18. 9. 2014