Jan Paul – Obrazy bez názvu 2004 - 2018

17. 9. 2018

čas čtení 2 minuty

Galerie výtvarného umění v Náchodě, zámecká jízdárna, Smiřických 272, 547 01 Náchod

Vernisáž výstavy: 21. září 2018 v 17 hodin, GVU Náchod – zámecká jízdárna

Termín konání výstavy : 22. září – 11. listopadu 2018

Výstava malíře Jana Paula ( 1956 ) v Galerii výtvarného umění v Náchodě je dosud jeho nejobsáhlejší přehlídkou malby vzniklé mezi léty 2004 až 2018. Rok 2004, v němž prožil umírání matky, když si ji vzal z nemocnice zemřít domů, znamenal pro autora radikální změnu přístupu k tvorbě, a stal se i mezníkem změny osobního života. Obé autor v tvorbě propojil, a silný iniciační prožitek zhodnocuje ve svém díle vytvářeném prsty bez použití štětců. Cyklus prvních deseti obrazů „Mezi životem a smrtí“ je imaginárním portrétem matky ve chvílích umírání, a předznamenal další Paulovo malířské směřování.

 

Jestliže cyklus obrazů „Mezi životem a smrtí“ byl především autentickou intimní výpovědí, snahou vymalovat se z prožitku a uzavřít ho, v dalších obrazech už není smrt jen tématem osobní zkušenosti, ale obecně lidským. Jde v nich o vyjádření lidského údělu, determinovaného existenciálním napětím mezi bytím a nebytím, střetem fyzického a duchovního s možností transcendence k duchovní kontemplaci. Tělesnost, vyjadřující fakt fyzické konečnosti, v některých obrazech ustupuje nové kvalitě. Ke své práci autor v roce 2006 napsal: „Hnětu dlaněmi temnotu, onu obávanou nicotu, a prsty v ní zažehuji světlo věčnosti, abych vzkřísil naději v temných stínech smrti.“ Cyklus Mezi životem a smrtí otevřel Janu Paulovi dveře k zobrazení smrti jako možnosti osvobození. Přiblížil ho k záměru vyjádřit to, co v posledních okamžicích života své matky vnímal v destrukci těla, ve zhroucení a zániku hmoty, ono podstatné sdělení, nadčasové světlo, které odnikud nikam nesměřuje, ale trvá, které se v malbě uskutečňuje vlastní kvalitou. Světlo nikoliv jen jako stopa barvy zanechaná na plátně, ale jako duchovní energie vyzařující z prostoru malby.

Výstava je koncipována z maleb velikostního rozpětí od miniatur formátu vizitky po monumenty na papíře a na plátně. Malba unáší autora do imaginace světla a tmy, její modelování prsty ho fascinuje možností vyjádřit obsah jinými prostředky. Jan Paul, reflektující v tvorbě jiné vnitřní lidské prožívání, se stal v českém malířství významným a neopomenutelným solitérem.

0
Vytisknout
4938

Diskuse

Obsah vydání | 18. 9. 2018