Monitor Jana Paula: Zázrak života a kultura smrti

14. 4. 2022 / Jan Paul

čas čtení 9 minut

Autor malby Jan Paul

V ČR se prý bezostyšně šíří protipotratová propaganda, i pro znásilněné Ukrajinky...uvozují emotivním titulkem Britské listy text, který přejaly z facebooku Adély Horákové, a já se ptám: Co je bezostyšného v kapitalismu na tom, když si na státní podpoře nezávislé Hnutí pro život zaplatí za vlastní peníze reklamní kampaň? A co je špatného na tom, že se Hnutí pro život zasazuje o to, aby byl v této zemi považován život za hodný ochrany? Není naopak bezostyšností nazvat snahu chránit životy nenarozených dětí, a pomoc ženám, které nečekaně otěhotněly, za protipotratovou propagandu? Non omne quod licet honestum est, ne vše, co je zákonem dovoleno, je čestné. Fakt, že moderní civilizace umožňuje potraty, ještě neznamená, že to je morálně správné, a Hnutí pro život nepovažuje umělé potraty za normalitu a samozřejmost.


K tomu: 

V ČR se bezostyšně šíří protipotratová propaganda, i pro znásilněné Ukrajinky... 

Jak to začalo? Hnutí pro život schytalo kritiku za to, že prý negativně reagovalo na snahu poslat na Ukrajinu potratové pilulky znásilněným ženám, a navrhovalo poslat jim místo toho elektrické paralyzéry a pepřové spreje. To ale byla jen část pravdy, Hnutí pro život uvedlo na sociálních sítích také toto, cituji: „Takhle vypadá funkční pomoc? Opravdu by nás zajímalo, jak to zabrání dalším znásilněním. Skutečným lékem pro kteroukoliv ženu, která zažila znásilnění, není nějaká tableta, ale kvalitní psychologická pomoc“. Ano, ironické řeči o tom, že by se měly ukrajinské ženy vybavit pepřovými spreji, nejsou příliš vtipné ani ohleduplné s ohledem na situaci, v níž se bezbranná žena ocitá tváří v tvář po zuby ozbrojeného okupanta, nicméně Hnutí pro život kladlo důraz na psychologickou pomoc, a to zcela v kontextu své vlastní činnosti a zaměření.

Potíž je, že na základě ironických poznámek, které Hnutí pro život ze sociálních sítí stáhlo, se proti němu rozjela účelová kampaň. Nebudu spekulovat o tom, zda je či není embryo život, na to ať si odpoví každý sám, jedno vím ale jistě, že snaha ochránit nenarozeného člověka není fanatický extremismus, jak se nám snaží namluvit Adéla Horáková, která považuje kampaň Hnutí pro život za manipulativní, a účelově poukazuje na Polsko a USA. Kdo se tu vlastně dopouští manipulace, a kdo koho chce manipulovat? Kam jsme se dostali, když se dožadujeme ochrany svobod člověka, a na druhé straně mu bereme díky potratům právo se narodit? To je humanismus? Jak si můžeme myslet, že máme právo zabíjet nenarozené?

„Člověk by z toho obrázku (bilboardu, pozn.autora) měl pocit, že je to parta milých lidí, kteří chtějí jen pomoc ženám v nouzi. Realita je ale jiná, Hnutí pro život prosazuje úplný zákaz potratů v České republice, s blahosklonnou výjimkou ohrožení života ženy“, píše Adéla Horáková. Světe div se, jak je vůbec možné, že tu je někdo, kdo o něco takového usiluje? Co si to vlastně dovoluje? Paní Horáková zřejmě vůbec neví, že žije ve společnosti, v níž snad ještě mohou existovat opačné postoje, než jsou ty její. Navíc, kdyby se seznámila s programem Hnutí pro život, nemohla by účelově zpochybňovat jejich snažení. Z jejího textu je ale zřejmé, že to ona nechce, protože její snahou je naopak udržet stávající stav.

Tento text obhajuje právo svobody slova, možnost říkat to, co se lidem nelíbí. Neprosazuji zákaz potratů, zákazy nejsou k ničemu, hájím především právo občana na opačný postoj než je ten Adély Horákové, a nehodlám se smířit s tím, že má být ostrakizován. Nevyžaduji a nepropaguji donošení plodu u žen, které by tím byly ohroženy na životě, takové rozhodování je plně v kompetenci lékařů a žen, kterých se to týká, nikoliv státu, ale nesouhlasím s tím, aby lidé, kteří tolerují potraty, v drtivé většině prováděných z důvodu pohodlnosti, napadali ty, kteří stojí na opačné straně. Nemáme snad pluralitní demokratickou společnost?

Adéla Horáková píše: „Vliv ultra konzervativních fanatických organizací jako Hnutí pro život v ČR existuje a roste. Pokud si jejich aktivity neuvědomíme rychle a nedistancujeme se od nich jako společnost, můžeme i my číst to samé, co čteme o Polsku - jak tam umírají ženy na sepsi, protože se lékaři bojí provést potrat“. Klasická manipulace: Zaštítit se společností, vzbudit strach - dopadne to jako v Polsku – a do této kulisy vepsat smyšlenou obviňující konstrukci. Nuže posuďte sami, jak se onen údajný fanatismus Hnutí pro život projevuje, cituji z jejich webu (https://hnutiprozivot.cz/ ) :

„Kdo jsme a co děláme? Hnutí Pro život usiluje o obnovu společenského respektu ke každému nenarozenému dítěti. Cestu vidíme v pomoci těhotným a v obnově společenské zodpovědnosti muže za ženu a dítě. Pomáháme nečekaně těhotným. Připomínáme mužům jejich zodpovědnost. Pomáháme ženám, které se cítí být k potratům nuceny, a těm, které mají po potratu psychické potíže. Podílíme se na osvětě a spolupracujeme na legislativních změnách“. Co shledává paní Horáková fanatického na tomto programu?

A co shledává ultra konzervativního na tom že, cituji: „Hnutí pro život nabízí bezplatnou pomoc ženám, které čekají nečekaně dítě? Když se cítí být nuceny k podstoupení potratu, když zvažují pro a proti podstoupení potratu, když nepomohou sociální nástroje státu, když vypadne jeden příjem u středně příjmových rodin čekajících třetí dítě, například roční hrazení hypotéky nebo jiného investice, nebo když se trápí po umělém nebo spontánním potratu?“ Co je na tom společensky závadného, že bychom si měli dávat pozor na Hnutí pro život? Cožpak se takové situace, kdy žena otěhotní, a neví si rady, nestávají? Není to naopak služba člověku?

To už jsme na tom tak zle v naší dokonalé péči o člověka, že někomu vadí, když chce někdo druhým lidem pomáhat? Nebo snad ženy nejsou lidé? To jsou zcela legitimní logické otázky. Hnutí pro život nepřijímá žádné granty a dotace od státu, církve či zahraničních subjektů, spoléhají se na podporu obyčejných lidí, občanů České republiky, a díky jejich pomoci jsou finančně nezávislí. Proč je Hnutí pro život trnem v oku Adély Horákové, když podle ní „ta milá partička přece u nás nemá šanci na úspěch, protože tady potraty nikomu nevadí?“ Není snad existence Hnutí pro život sama důkazem o tom, že Adéla Horáková neříká pravdu?

Ano, souhlasím s paní Horákovou, je třeba se probrat, a nenechat si vnucovat demagogii o tom, jak ti, co jsou proti potratům, ohrožují ženy, které se rozhodly pro umělé přerušení těhotenství, jak sofistikovaně nazvala usmrcení plodu slavná strana a vláda v dobách minulých. Johanna Nejedlová, aktivistka z České ženské lobby, míní že, cituji: „Rodiče by měli mít možnost rozhodnout se, jestli rodiči budou,“ To je opravdu objev, cožpak tu možnost žena a muž nemají? Kdo jim brání v tom, když se chtějí rozhodnout pro rodičovství? Aha, neplánované rodičovství, totiž nechtěné početí. Jak snadné je obrátit měřítka hodnot, zbavit se osobní odpovědnosti za riziko, a přesunout ji na tatíčka stát, který nás ochrání zákonem, a zajistí bezstarostné hry (úsměv).

A když se někteří státníci nechtějí podvolit našim potřebám, ukážeme na ně prstem, a vyjmenujeme všechny ty konzervativní či křesťanské politiky, kteří nám brání v tom, abychom se mohli zříci jakékoliv odpovědnosti za svá rozhodování. „Až uvidíme kandidátní listiny stran v podzimních volbách, možná tam podporovatele Hnutí pro život najdeme. Samozřejmě mají blízko k římskokatolické církvi“, neopomněla aktivisticky dodat ve svém textu Adéla Horáková. Jistě, takhle to tedy je, když tažení, tak hezky zeširoka a důkladně. Co dodat? Snad jen to, že člověk obdržel možnost života na Zemi jako dar, o který se nijak nezasloužil, ale chce mít právo ho ničit, je to v pořádku?

Žádný zákon nemůže jeho interpretací vyústit v to, aby usmrtil ženu, pro kterou představuje donošení plodu riziko života, to ale neznamená, že nemohou existovat lidé, kteří se nechtějí smířit s potraty vykonávanými z toho důvodu, že dítě se zrovna jaksi nehodí. Už jsem zde kladl otázku: Stane se něco, když člověk zmizí z povrchu Země? Nestane se vůbec nic. V tom nekonečném nekonečnu se nestane nic významného, když lidé přestanou existovat. Zhola nic, prostě nebudeme, a když si toto lidé uvědomí a procítí, tak nutně musejí dojít k tomu, že existence člověka a život je z tohoto důvodu něco velmi vzácného, co si zaslouží nejen úctu, ale i ochranu. A když si do tohoto přesvědčení o vzácnosti života promítnou lidé zbytečné potraty, nutně musejí dojít k tomu, že bránit zrození života nemá přece žádnou logiku. (úsměv).

2
Vytisknout
5750

Diskuse

Obsah vydání | 19. 4. 2022