Experti: Rok 2023 může být zlomovým bodem v dopadu sankcí na Ruskou federaci

20. 3. 2023

čas čtení 3 minuty
Podle zjištění studie provedené Mezinárodní pracovní skupinou pro sankce proti Ruské federaci sankce fungují, ale existuje příležitost k jejich posílení, přičemž rok 2023 může být zlomovým bodem v ekonomickém dopadu na agresora, píše Kateryna Tyščenko.

Mezinárodní pracovní skupina pro sankce proti Rusku, vedená vedoucím prezidentské kanceláře Andrijem Jermakem a ředitelem Freeman-Spogley Institute for International Studies (FSI), velvyslancem Michaelem McFaulem, spolu s odborníky z Kyjivské ekonomické školy, zveřejnila studii dopadu sankcí na ruskou ekonomiku za poslední rok.

"Klíčovým závěrem expertů je, že sankce fungují, ale existují příležitosti k jejich posílení," uvedla tisková služba prezidenta.

Výzkumníci jsou jednotní v názoru, že dopad sankční zátěže na ruskou ekonomiku, zejména na její obchod a veřejný sektor, se stále zvyšuje. Především je to kvůli zavedení vývozních omezení na ruské energetické nosiče, zejména na ropu a zemní plyn. Odborníci se domnívají, že rok 2023 by mohl být bodem obratu v ekonomickém dopadu na agresorskou zemi.

"Sankční tlak na Rusko jistě ovlivní jeho další možnosti vedení války, což potvrzují i údaje společné studie. Dokonce i oficiální zdroje Ruské federace uznávají zhoršení klíčových makroekonomických ukazatelů v roce 2022: Pokles HDP, zvýšení inflace a nezaměstnanosti, snížení investic atd. To dokazuje správnost strategie vlivu na agresora, kterou si Ukrajina a její spojenci zvolili. Zároveň existují příležitosti pro další zvýšení tlaku," řekl Jermak.

Podle studie měl účinek sankcí značnou setrvačnost a nyní má významný dopad na ruskou ekonomiku. Přebytek současné platební bilance je výrazně snížen (- 60 % za období od druhého do čtvrtého čtvrtletí a údaje za prosinec až leden naznačují nárůst této dynamiky) a v roce 2023 bude činit 63 miliard dolarů (ve srovnání s 227 miliardami v roce 2022) s vyhlídkou na další pokles. Existuje také pokles směnného kurzu rublu a zvýšení inflace: Od listopadu 2022 ztratil rubl 20 % své hodnoty, což vytváří předpoklady pro růst spotřebitelských cen.

Kvůli válce Rusové chudnou a ztrácejí přístup ke kvalitnímu zboží a službám. Existuje také nedostatek zdrojů likvidity: Každý měsíc válka bere z ruského rozpočtu 8-9 miliard dolarů, které byly pokryty Fondem národního blahobytu (FNB). Při tomto tempu využívání finančních prostředků ztratí Kreml do konce roku 2023 celou likvidní část FNB.

Příjmy z obchodu s ropou a zemním plynem – klíčový motor ruské ekonomiky, včetně vojenského rozpočtu – letos klesnou asi o 50 %. A z dlouhodobého hlediska bude situace pro ruský ropný a plynárenský průmysl vypadat ještě depresivněji. Nenávratná ztráta nejstabilnějších a solventnějších trhů, technologické zaostávání, multiplikační efekt, který ovlivní dodavatelský řetězec (tankerová doprava, přístavní služby, doprava produktovody) - to vše jen urychlí kolaps nejdůležitější "peněženky".

"Tím, že vyvíjíme tlak na ropný a plynárenský sektor, zasahujeme agresora do srdce, omezujeme jeho potenciál. Statistiky tento vliv zcela jasně odrážejí. Jestliže v roce 2022 byl klíčovou složkou příjmů z exportu prodej ropy a plynu (350 miliard dolarů z celkových 540 miliard dolarů v obchodní bilanci), nyní vidíme pokles příjmů z prodeje ropy a plynu o 46 %," dodal Jermak.

Režim sankcí zároveň ještě zdaleka nevyčerpává svůj potenciál a potřebuje neustálou aktualizaci a zlepšování. Podle Jermaka má Rusko stále dostatek zdrojů k pokračování války, takže rychlost zastavení nepřátelských akcí závisí na síle uvalených sankcí.

Zdroj v ukrajinštině: ZDE

2
Vytisknout
2800

Diskuse

Obsah vydání | 21. 3. 2023