Volební model České televize je transparentní a důvěryhodný

7. 9. 2012

čas čtení 3 minuty

Tisková zpráva České televize

Česká televize je přesvědčena, že koncept letošního předvolebního a volebního vysílání včetně definice volebního modelu, zcela naplňuje poslání televize veřejné služby, kterým je poskytovat veřejnosti objektivní, vyvážené a nestranné informace pro svobodné utváření názorů. Prohlášení kolegů z Českého rozhlasu, které volební model ČT a průzkumy, na němž je postaven, zpochybňuje, považujeme za velmi neférové jednání, nad kterým nezbývá než vyjádřit lítost.

V rámci otevřenosti a transparentnosti představila Česká televize již na začátku srpna letošního roku na tiskové konferenci celkový koncept předvolebního a volebního vysílání. V plném znění byl zveřejněn princip a postup výpočtu volebního modelu, který byl veřejnosti kromě webových stránek www.ct24.cz/volby mnohokrát popsán i ve vysílání České televize. Jeho zásadní přínos lze identifikovat v těchto hlediscích:

1) Česká televize spolupracuje se dvěma agenturami, které předvolební průzkumy provádějí. Sama má navíc nad dodanými daty možnost kontroly. Jedná se o sociologické šetření, jež popisuje aktuální rozložení politických sil v kraji dva až tři dny před konáním předvolební debaty v daném kraji a přináší i reakce na vnímání konkrétních problémů v kraji. Příprava na sběr dat probíhá několik týdnů před vlastním dotazováním, které samotné trvá tři dny. Sběr dat v daném kraji probíhá vždy těsně před vlastním vysíláním pořadu OVM Speciál, tak aby průzkum zachytil co nejaktuálnější stav.

2) Celý proces zpracování, čištění a kontroly dat a rovněž tak výpočet volebního modelu a vyhodnocení dalších otázek podléhá kontrole analytiků ČT s dlouholetými zkušenostmi v oblasti vyhodnocování a interpretace dat ze sociologických výzkumů. Velkou váhu věnuje ČT zpětné kontrole dat, a to jak formou audio záznamu části rozhovorů, tak zpětným telefonickým ověřením, zda byl rozhovor proveden. Tímto způsobem je zkontrolováno okolo 90% všech rozhovorů.

Abychom dosáhli co největší reprezentativnost celkového vzorku, bylo v rámci průzkumu nastaveno mnoho kvótních kritérií, jako jsou pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště, velikost příslušného okresu v rámci kraje aj. Zároveň obě agentury spolupracují na výběru konkrétních míst pro dotazování. Výsledný datový soubor je na základě těchto parametrů zvážen tak, aby data v maximální míře reflektovala reprezentativní rozložení voličů daného kraje.

3) Do volebního modelu ČT nevstupují nerozhodnutí voliči, a to z toho důvodu, že ČT neprezentuje odhad volebních výsledků, ale aktuální rozložení politických sil v daném kraji. ČT nemá ambici cokoli dopočítávat či modelovat na základě pravděpodobnostního odhadu. Pravděpodobnostní odhad je nutně postaven na ne zcela transparentním základu dlouhodobého pozorování chování voličů, bez jasného vysvětlení jeho příčin.

Tím, že Česká televize jasně definovala princip volebního modelu a následně ho kompletně zveřejnila, naplnila poslání televize veřejné služby stejně tak jako zákon o České televizi.

Michaela Fričová, tisková mluvčí ČT

0
Vytisknout
7666

Diskuse

Obsah vydání | 7. 9. 2012