Český rozhlas reaguje na vyjádření k předvolebním průzkumům

7. 9. 2012

čas čtení 4 minuty
Tisková zpráva Českého rozhlasu

Český rozhlas tímto prohlášením reaguje na vyjádření a "spekulace" týkající se předvolebních průzkumů ČRo pro vysílání ke krajským volbám 2012.

Realizátora průzkumů (společnost ppm factum research s.r.o., dříve Factum Invenio) vybral Český rozhlas naprosto transparentně v rámci řízení o veřejné zakázce (podle příslušného zákona). Ve výběru byla uplatněna pouze objektivní a snadno kontrolovatelná kritéria.

ppm factum (Factum Invenio) se zabývá politickým výzkumem a volebním chováním od r. 1989 a na výzkumné scéně po celou dobu figuruje velmi profesionálně. Ve společnosti působí tým kvalifikovaných odborníků, více než 850 vyškolených tazatelů pro osobní dotazování a 250 pro studiové testy. Společnost se propracovala mezi nejlepší dodavatele marketingových informací a řešení na českém trhu a je členem ESOMAR (mezinárodní organizace sdružující odborníky v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění), SIMAR (národní sdružení předních agentur výzkumu trhu a veřejného mínění), členem České marketingové společnosti, Britské obchodní komory, Francouzsko-české obchodní komory a mezinárodní výzkumné skupiny Factum Group.

Společnost ppm factum využívá jiný způsob výpočtu volebního modelu než např. agentury Stem/mark a SC&C a výsledky se na základě zvolených postupů logicky do určité míry liší. O tom, který model je lepší, tzn. přinesl přesnější odhady, rozhodnou až volební výsledky.

Česká televize používá bleskové výzkumy, kdy dotazování musí proběhnout tak, aby výsledky byly k dispozici během 48 hodin. Společnost ppm factum má na sběr a zpracování dat o pět dnů více. Při bleskových výzkumech je vyšší riziko vychýlení souboru díky nižší zastižitelnosti dynamičtějších (aktivnějších) skupin respondentů. Lidé s pasivnějším životním stylem jsou snadněji zastižitelní. Rychlost sběru dat je obvykle na úkor vyváženosti souboru dotazovaných.

Data získaná společností ppm factum jsou, podobně jako v dalších velkých šetřeních, převažována, a to nejen podle socio-demografické struktury, ale i podle rozdílů mezi výsledky výzkumů a skutečným chováním voličů v předchozích volbách. To by mělo přiblížit výsledky více skutečnosti, než pokud se vychází pouze z aktuálně získaných dat.

ppm factum používá jiný způsob výpočtu volebního modelu než agentury, které aktuálně zpracovávají výsledky pro ČT. Stem/mark a SC&C zahrnují do volebních odhadů pouze ty respondenty, kteří jsou rozhodnuti se voleb zúčastnit a mají jasno, koho budou volit. Tento postup může nadhodnocovat chování nespokojených voličů, kteří projevují jednoznačnější postoje. Přitom praxe předchozích voleb ukazuje, že pětina až čtvrtina voličů se rozhoduje až na poslední chvíli. Proto model, který vychází z pravděpodobnostních odhadů, považujeme za zdůvodněný. Výsledky obou postupů se logicky do určité míry liší.

Do předvolebních debat (Speciálů Martina Veselovského) zveme zástupce (lídry) politických stran a hnutí, které mají na základě volebního modelu ppm factum minimálně 90-ti procentní pravděpodobnost, že jejich volební výsledek přesáhne pětiprocentní hranici a že tedy bude mít své zástupce v krajském zastupitelstvu. Snahou je představit názory relevantních politických subjektů a umožnit skutečnou debatu, ne jen monology a spíše anketní odpovědi, což by byl logický efekt v případě příliš široce nastaveného výběru. Debaty (Speciály Martina Veselovského) přitom chápeme jako jednu z částí předvolebního vysílání a jako doplněk k vizitkám jednotlivých kandidujících subjektů, v jejichž rámci dostávají ve vysílání Českého rozhlasu stejný prostor všechny kandidující subjekty. S tímto klíčem pro výběr představitelů stran zvaných do Speciálů Martina Veselovského jsme s časovým předstihem seznámili Radu Českého rozhlasu (vzala ho jednomyslně na vědomí 25. 7.) i vedení hlavních politických stran.

0
Vytisknout
8174

Diskuse

Obsah vydání | 7. 9. 2012